0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2

... nhận dạng toán trình bày giải VBT, HS lên bảng làm Bài 5: Lập toán theo tóm tắt giải HS đọc thầm phần tóm tắt, phân tích toán, dựa vào tóm 12 tắt đọc thành đề toán viết toán trình bày giải 3. Củng ... -Yêu cầu HS ôn luyện thêm dạng toán học - Nhận xét tiết học Làm 1, 2, 3, SGK tr 12 IV Rút kinh nghiệm, bổ sung: 22 Tuần kế hoạch dạy học toán Tiết 13 ngày tháng năm 20 0 xem đồng hồ I Mục tiêu: giúp ... tính cột Bài 3, 4: Giải toán có lời văn HS đọc đề bài, phân tích toán so sánh xem toán có giống khác HS tự giải 2HS lên bảng làm Bài 5: Toán trắc nghiệm lựa chọn HS tự làm chữa 3. Củng cố -Dặn...
 • 324
 • 1,754
 • 21
Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 3

... GV đọc toán - Bài toán cho biết ? - Bài toán hỏi ? - Gọi HS tóm tắt toán - HS tự giải toán vào - GV theo dõi, nhận xét làm HS * Bài trang - GV đọc toán - Bài toán cho biết ? - Bài toán hỏi ? ... (Sau đổi vị trí) - Tháng tháng 1, tháng sau tháng - Tháng có 31 ngày? - Tháng có 31 ngày? - Tháng có 30 ngày? - Tháng có 31 ngày? - Tháng 10 có 30 ngày? - Tháng 11 có 30 ngày? - Quan sát nêu - ... xét, chữa * Bài 3: - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - HS đọc- làm nháp điền Đ, S a )37 – x = 12  b) 13 x – = 13  180 : + 30 = 60  180 : + 30 = 35 30 + 60 x = 150  30 + 60 x = 180...
 • 138
 • 2,090
 • 1
Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 6

... học 08 32 20 hoạt A 110 04B 04 34 1 2 13 00 212 35 26 Tuổi mẹ 42 42 25 2 03 C D 35 42 04 33 Tuổi 48 Thị Cúc 42 4 66 36 Toán - Nguyễn42 64 284 2104 848 2515 00 x 63 9 00 x 70 1 43 550 … 60 9 68 2 122 ... thảo luận 561 6; 561 7; 561 8; 561 9; 562 0; 562 1 8009; 8010; 8011; 8012; 80 13; 8014 - Nhận xét, cho điểm nhóm 60 00; 60 01; 60 02; 60 03; 60 04; 60 05 * Bài 3: - Đọc thầm dãy số? - đọc thầm Toán - Nguyễn ... số đứng liền nhau đơn vị - Lấy số đứng trước cộng thêm đơn vị 865 0; 865 1; 865 2; 86 53; 865 4; 865 5 31 20, 31 21, 31 22 ,31 23, 3124 ,31 25 ,31 26 - Đọc - Điểm 0( trùng với điểm thước) - Hai số đứng liền nhau...
 • 152
 • 1,783
 • 1
Giáo án Toán lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Toán lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3

... Hoạt động 3: Mục tiêu : Hs đọc viết thành thạo số đến lớp triệu Tiến hành : HS Đọc Cho HS đọc số: 72 45 3 102; 935 246 538 ; 245 601 978 viết GV đọc cho HS viết lên bảng số: Giáo án lớp Game Thủ ... tra cũ: Giáo án lớp Game Thủ Vơ Địch GV gọi HS lên bảng đọc nêu hàng số sau: 516 2 03; 682 45 9; 30 7 48 5 GV nhận xét cũ, ghi điểm cho HS Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1:So sánh số ... tên hàng thuộc lớp đơn vò, lớp nghìn Nêu tên hàng số 250 43 6 GV nhận xét cũ, ghi điểm cho HS Bài mới: Giáo án lớp Game Thủ Vơ Địch HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: giới thiệu lớp triệu gồm...
 • 176
 • 1,435
 • 6
Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 3

... - Giáo viên nhận xét, chữa Bài : Viết phân số thành PSTP : Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh tự làm vào 11 11 × 55 - Chấm chữa = = 2 5 10 15 15 × 25 3 75 = = 4 × 25 100 31 31 × 62 = = 5 × 10 - Giáo ... 24 − 15 d) − = 54 54 = 54 = 54 48 35 a) + = 56 + 56 = Bài : - Số tự nhiên viết thành phân số có mẫu số ? - Học sinh làm vào 15 15 + 17 - Giáo viên nhận xét a) + = + = + = = 5 28 28 − 23 − = ... tập bổ sung giải toán - Nhận xét tiết học 8 75 : 25 = 35 (m2 ) Đáp số 35 m2 TUẦN 17 − 2007 Tiết 16 : ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN I MỤC TIÊU : - Qua toán cụ thể, làm quen dạng toán quan hệ tIû...
 • 247
 • 982
 • 3
Giáo Án Toán lớp 3 cả năm

Giáo Án Toán lớp 3 cả năm

... Giải toán có lời văn HS tự đọc đề bài, phân tích toán trình bày giải Bài 3: Giải toán theo tóm tắt VBT, HS lên bảng làm HS đọc thầm phần tóm tắt, phân tích toán, dựa vào tóm tắt đọc thành đề toán ... HS đọc đề bài, phân tích toán so sánh xem toán Bài 3, 4: Giải toán có lời văn có giống khác HS tự giải 2HS lên bảng làm HS tự làm chữa Bài 5: Toán trắc nghiệm lựa chọn 3. Củng cố -Dặn dò -Gọi HS ... Hoạt động 3: Giới thiệu toán số đơn vị Bài 3a): giải toán tìm tổng hai số HS tự đọc đề bài, phân tích nhận dạng toán trình bày giải VBT, HS lên bảng làm Bài 3b): giải toán tìm phần HS đọc lại...
 • 203
 • 34,827
 • 629
Giáo án Toán lớp 3 ( cả năm )

Giáo án Toán lớp 3 ( cả năm )

... Hoạt động 3: Giới thiệu toán số đơn vị Bài 3a): giải toán tìm tổng hai số HS tự đọc đề bài, phân tích nhận dạng toán trình bày giải VBT, HS lên bảng làm Bài 3b): giải toán tìm phần HS đọc lại ... Giải toán có lời văn HS tự đọc đề bài, phân tích toán trình bày giải Bài 3: Giải toán theo tóm tắt VBT, HS lên bảng làm HS đọc thầm phần tóm tắt, phân tích toán, dựa vào tóm tắt đọc thành đề toán ... hoạch dạy học toán Tiết 12 ôn tập giải toán ngày tháng năm 200 I Mục tiêu: giúp HS: - Củng cố cách giải toán nhiều hơn, - Giới thiệu bổ sung toán số đơn vị (tìm phần nhiều ) II Đồ dùng dạy...
 • 203
 • 2,432
 • 46
Giao An Toan lop 3 ca nam

Giao An Toan lop 3 ca nam

... đồng hồ III Các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Hoạt động học sinh 3HS chữa miệng Bài 3a): Khoanh vào số cam Bài 3b): Khoanh vào số cam Bài 4: Điền dấu >, ...
 • 206
 • 1,862
 • 13
TÀI LIỆU Giáo án Toán Lớp 3 Cả năm 2012

TÀI LIỆU Giáo án Toán Lớp 3 Cả năm 2012

... Cả lớp làm vào vở ,3 HS lên bảng *Bài 2: a) Tìm 1 /3 69 kg, 36 m, 93 l H+G: NX, đánh giá H: Nêu yêu cầu toán - Xác định dạng toán - Lên bảng thực hiện( em) - Làm vào vở( lớp ) H+G: Nhận xét, đánh ... dạng toán H: Làm vào ô li( lớp ) H: Lên bảng chữa ( em) H+G: Nhận xét, đánh giá, củng cố lại cách giải toán Tìm số nhiều Bài 3: Giải toán theo mẫu: G: Nêu yêu cầu Mẫu: Bài giải H: Đọc toán, xác ... - Cả lớp làm vào ô li - 2HS lên bảng chữa H+G: Nhận xét, đánh giá *H: Đọc đề toán , xác định y/cầu H: Phân tích, tóm tắt toán - Cả lớp làm vào vở, 1HS lên bảng làm H+G: Nhận xét, bổ sung Đánh...
 • 240
 • 828
 • 0
Giáo án TNXH lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án TNXH lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... ngơi ta tránh bệnh lao phổi? điều độ, nhà sẽ, thoáng mát đợc chiếu ánh sáng, không khạc nhổ bừa bãi - GV chốt nói thêm: Vi khuẩn lao có khả sống lâu nơi tối tăm Chỉ sống 15 dới ánh sáng mặt Nghe ... hình 1, 2, SGK + H1: Các bạn tập thể dục buổi sáng + H2: Bạn lau mũi + H3: Bạn súc miệng -> Để ngời khoẻ mạnh, + Các bạn làm nh để làm gì? -> Buổi sáng có không khí + Tập thở sâu buổi sáng có ... sáng, đánh rửa mặt, ăn sáng Tra 10 h30 học đến 1h - Ăn tra, rửa bát - Nghỉ ngơi, học Chiều Tối - Yêu cầu HS làm việc theo cặp - Cùng trao đổi để hoàn thiện thời gian biểu - Cho HS trình bày trớc lớp...
 • 125
 • 1,208
 • 8
Giáo án TNXH lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1_2

Giáo án TNXH lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1_2

... bổ sung _ HS làm VBT Giáo án môn TNXH Ngun ThÞ Thu Tra ng 45 Giáo án môn TNXH Ngun ThÞ Thu Nhận xét BGH Tra ng 46 Nhận xét tổ trưởng Giáo án môn TNXH Ngun ThÞ Thu TUẦN 13 BÀI 25 MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ... bệnh thấp tim Giáo án môn TNXH Ngun ThÞ Thu *Bước 3: Làm việc lớp _ Các nhóm xung phong đóng vai _ Mỗi nhóm đóng cảnh _ Lớp nx _ Nhiều h/s nhắc lại + Kết luận: SGK/21 Hoạt động 3: Thảo luận nhóm ... _H/s đọc nối tiếp phần kết luận /sgk/ _H/s làm VBT _Đọc làm trước lớp Cả lớp nx, bổ sung Giáo án môn TNXH Ngun ThÞ Thu TUẦN BÀI 13 HOẠT ĐỘNG THẦN KINH A MỤC TIÊU: Sau học, h/s có khả năng: _Phân...
 • 118
 • 1,181
 • 18
Giáo án TNXH lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án TNXH lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2

... lại tên -> Để học -> HS nêu: Toán, TV, TD, TNXH, + Nhóm 1: Toán + Hát nhạc + Nhóm 2: Tiếng việt + Mĩ thuật + Nhóm 3: TNXH + Thể dục + Nhóm 4: Đạo đức + Thủ công 42 - Gọi nhóm trình bày kết - Các ... trớc lớp - Cả lớp xem góp ý bổ sung Củng cố, dặn dò: - Về nhà học thuộc - Thực việc làm đề phòng bệnh đờng hô hấp - Chuẩn bị sau: bệnh lao phổi o0o Thứ ngày26 tháng năm 20 06 ... ngơi ta tránh bệnh lao phổi? điều độ, nhà sẽ, thoáng mát đợc chiếu ánh sáng, không khạc nhổ bừa bãi - GV chốt nói thêm: Vi khuẩn lao có khả sống lâu nơi tối tăm Chỉ sống 15 dới ánh sáng mặt Nghe...
 • 125
 • 941
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán lớp 3 cả năm 2012giáo án toán lớp 3 cả năm cktkngiáo án toán lớp 3 cả năm violetgiáo án toán lớp 3 bà số 100000 luyện tậpgiáo án toán lớp 3 tuần 10giáo án toán lớp 3 tuần 1giáo án toán lớp 3 buổi chiều cả nămgiao an toan lop 3 tuan 16giáo án toán lớp 3 tuần 16giáo án toán lớp 3 tuần 11giáo án toán lớp 3 tuần 12giáo án toán lớp 3 tuần 13giáo án toán lớp 3 tuần 17giáo án toán lớp 3 tuần 14giáo án toán lớp 3 tuần 19Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ