0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

giáo án lịch sử lớp 5 cả năm

giao an Lich su lop 5 (ca nam)

giao an Lich su lop 5 (ca nam)

... năm chống thực dân Pháp xâm lợc đô hộ (1 858 -19 45) I.Mục tiêu: Qua này: - Giúp học sinh nhớ lại mốc thời gian, kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến năm 19 45 ý nghĩa kiện lịch sử - Giáo dục học ... Pháp bị bắt chiến dịch Biên giới thu đông 1 950 em có suy nghĩ gì? Hoạt động 5: Làm việc lớp (6p) - GV nêu tác dụng chiến dịch Biên giới (SGV trang 45) Hoạt động 6: Củng cố dặn dò (2p) - Hệ thống ... danh liên quan đến kiện đợc ôn tập), phiếu học tập - HS: Su tầm tranh ảnh liên quan đến kiến thức III Hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: (3p) + Nêu ý nghĩa lịch sử trận Chi Lăng Xơng Giang Dạy mới:...
 • 38
 • 4,803
 • 52
giáo án lịch sử lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

giáo án lịch sử lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... thành tựu kinh tế Nhật Bản (từ 195 0- 197 0 * Thành tựu: kỷ XX) ? - Công nghiệp: Tăng trởng nhanh + Năm 195 0- 196 0 tăng 15% /năm + Năm 196 1- 196 9 tăng 13,5% /năm - Nông nghiệp: + Năm 196 7- 196 9 tự túc ... d- Cả câu 12- Cách mạng Cu-Ba thắng lợi vào ngày tháng năm ? a- 30/12/ 195 8 b- 01/11/ 195 9 c- 01/01/ 195 9 d- 11/1/ 195 8 II- Phần tự luận: 1- Nêu công khôi phục kinh tế sau chiến tranh ( 194 5- 195 0) ... sau chiến tranh: nớc Đức ? - Tháng 9/ 194 9 thành lập Cộng hòa Liên bang Đức - Tháng 10/ 194 9 thành lập Cộng hòa dân chủ Đức ? Tháng 10/ 199 0 diễn kiện ? - Ngày 3/10/ 199 0 thống thành Cộng hòa Liên...
 • 142
 • 748
 • 1
giáo án lịch sử lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

giáo án lịch sử lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... 1: Cả lớp 10 phút GV: Yêu cầu HS thống kê hiểu biết Lê-nin (những tài liệu Nga: học sưu tầm chuẩn bò nhà) - Em có hiểu biết Lê-nin? HS: Trả lời theo hiểu biết + kiến thức sgk 48 - Lê-nin sinh ... Qua học sinh nắm được: 1/ Kiến thức: -C.Mác Ph.ng-ghen đời CNXH khoa học -Phong trào công nhân vào năm 184 8- 187 0 2/ Tư tưởng: -Giáo dục tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần đoàn kết đấu tranh ... từ năm 183 0 phát triển với tốc độ GV: Năng suất sử dụng máy dệt? nhanh trở thành đứng thứ hai Châu Âu HS: Tăng 40 lần so với dệt tay * Ở Đức: Diễn vào khoảng 184 0 đến 185 0- 186 0 GV: Khó khăn sử...
 • 168
 • 2,177
 • 6
Giáo án lịch sử lớp 6 cả năm

Giáo án lịch sử lớp 6 cả năm

... 13 tháng năm 2013 Hoàng Thế Hiến "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử Bài 6: TUầN 6: Văn hoá cổ đại Tiết 6: Ngày soạn: 10.9.2013 Ngày dạy: Lớp 61 : Lớp 62 : ... Công lịch CN TCN - Em biết Công lịch ? O SCN Theo Công lịch, năm có 12 tháng ( 365 ngày) năm nhuận thêm ngày vào tháng (29 ngày) "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử ... Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử Tuần 15: Tiết 15: Bài 14: Nớc Âu Lạc "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử Ngày soạn:12/11/2012 Ngày dạy: Lớp 61 Lớp 62 I Mục tiêu...
 • 98
 • 3,067
 • 2
Giáo án lịch sử lớp 8 cả năm soạn theo KTNN

Giáo án lịch sử lớp 8 cả năm soạn theo KTNN

... năm 184 8 đến năm 187 0 Quốc tế năm 187 0 - Quốc tế thứ a Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến thứ năm 187 0 * Tổ chức thực hiện: GV: Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến Trang 17 =============================================================== ... lòch sử Hoạt động 3: Cá nhân “người đào mồ chôn chủ nghóa tư bản” * Mức độ kiến thức cần đạt: HS cần nắm vài nét phong trào công Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến nhân từ năm 184 8 đến năm 187 0 ... nhân nước như: Đảng Xã hội dân chủ Đức ( 187 5), Đảng Công nhân Pháp ( 187 9), Quốc tế thứ hai ( 188 9-1914) - Hoàn cảnh: + Ngày 14-7- 188 9, nhân kỉ niệm 100 năm ngày nhân dân Pháp phá ngục Ba-xti,...
 • 120
 • 3,348
 • 5
Giáo án lịch sử lớp 6 cả năm (chuẩn)

Giáo án lịch sử lớp 6 cả năm (chuẩn)

... câu 1, 2, 3, Câu ; Lịch sử : a/ Diễn q khứ b/ Diễn c/ Diễn tương lai d/ Cả ý Câu : Một kỷ năm : a/ 10 năm b/ 100 năm c/ 1000 năm d/ 10.000 năm TRƯỜNG THCS HỒNG DƯƠNG 48 GIÁO ÁN SỬ LÂM THU AN Câu ... lịch? + Chu kỳ xoay trái đất quay quanh mặt trời (dương lịch) ? Xem bảng ghi " ngày lịch. sử kỉ niệm" có đơn vị (t) có loại lịch ( Ngày, tháng, năm âm lịch, dương lịch. ) - GV cho HS quan sát lịch ... khơng ? ? Em hiểu cơng lịch ? Nếu chia số cho 12 tháng số ngày lại ? Thừa ? Phải làm ? ( Người xưa có sáng kiến: năm năm nhuận, thêm ngày cho tháng + 100 năm kỷ + 1000 năm thiên niên kỷ.) -...
 • 91
 • 4,997
 • 4
Giáo án lịch sử lớp 8 cả năm (chuẩn)

Giáo án lịch sử lớp 8 cả năm (chuẩn)

... hoàng đẩy nhân dân Nga rơi vào cảnh đói khổ lầm than,mâu thuẫn xã hội ngày diễn găy gắt Từ diễn cách mạng năm 190 5Giáo án Lịch sử 28 1907, cách mạng ý nghĩa lịch sử nước Nga mà có ảnh hưởng đến ... kiện 184 0 184 2 185 1 186 4 189 8 189 91900 dân TQ cuối kỉ XIX đầu kỉ XX Nguyên nhân: - Sự xâm lựơc,xâu xé nước đế quốc,sự hèn nhát triều đình Mãn Thanh nguyên nhân bùng nổ phong trào Thời gian 184 0 184 2 ... vai trò KH-KT phát triển lịch sử Tư tưởng: Giáo án Lịch sử 30 - So với chế độ phong kiến,CNTB với cách mạng khoa học kĩ thuật bước tiến lớn, có đóng góp phát triển lịch sử- xã hội Nó đưa nhân loại...
 • 89
 • 4,111
 • 5
Giáo án lịch sử lớp 8 cả năm (cực chuẩn)

Giáo án lịch sử lớp 8 cả năm (cực chuẩn)

... diễn đàn khu vực (ARF) vào thời gian nào? A Năm 1991 B Năm 1993 C Năm 1994 D Năm 1997 Nối kiện cột B với niên đại cột A cho đúng; Cột A Kết nối Cột B 8/ 1/1949 1-> a Nen-xơn Man-đe-la trở thành ... 12/1993 chấm dứt tồn chế độ………………… Nam Phi C Năm ……………… gọi năm Châu Phi có 17 nước dành độc lập D MƯnh danh “ Lơc ®Þa bïng ch¸y” dïng ®Ĩ chØ khu vực Ngày 8/ 8/1967 quốc gia Đông Nam Á gia nhập vào ... Khi thành lập (5 nước thành viên)… - 1/1 984 , Bru-nây → thành viên thứ - Đầu năm 90, ASEAN → mở rộng thành viên: + Tháng 7/1995 Việt Nam tham gia + Tháng 9/1997 Lào Myanma + T 4/1999 Căm puchia...
 • 179
 • 3,008
 • 20
Giáo án lịch sử lớp 9 cả năm (chuẩn)

Giáo án lịch sử lớp 9 cả năm (chuẩn)

... : 197 9: đối đầu, từ cuối 80 đối ngoại - Liên hệ thực tế 19 Giáo án Lòch sử – N ăm học 2014 – 2015 -Năm 198 4, Brunây gia nhập -Tháng 7/ 199 5: Việt Nam gia nhập -Tháng 9/ 199 7: Lào Mianma -Tháng ... sử, mô tả trình bày nhữn g hiểu biết III Từ ASEAN đến ASEAN 10 -Năm 198 4,Brunây gia nhập - Tháng 7/ 199 5: Việt Nam gia nhập - Tháng 9/ 199 7: Lào Mianma -Tháng 4/ 199 9: Campuchia gia nhập -Năm 199 2: ... Mianma -Tháng 4/ 199 9: Campuchia gia nhập ? Hoạt động chủ yếu cđa ASEAN tõ nh÷ng n¨m 90 ®Õn -Hợp tác kinh tế,xây dựng Đông Nam Á phát triển -Năm 199 2: AFTA thành lập -Năm 199 4: ARF thành lập...
 • 112
 • 1,567
 • 2
giáo án lịch sử lớp 5 cả năm

giáo án lịch sử lớp 5 cả năm

... (1 858 -19 45) I Mục tiêu: Giúp HS: -Lập bảng thống kê kiện lòch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến năm 19 45 ý nghóa lòch sử kiện đò II: Đồ dùng: -Bảng kẻ sẵn bảng thống kê kiện lòch sử tiêu biểu từ năm 1 858 ... tự đánh giá kết học có chuẩn bò ôn tập, hoàn thành bảng thống kê kiện lòch sử tiêu biểu từ năm 1 858 -19 45 theo mẫu ?&@ Bài 11: Ôn tập: Hơn Tám Mươi Năm Chống Thực Dân Pháp Xâm Lược Đô Hộ (1 858 -19 45) ... giặc hình minh hoạ 2,3 trang H2: Chụp cảnh nhân dân dang dốt 25, 26 SGK hỏi: Hình chụp quyên góp… cảnh gì? H3: Chụp cảnh lớp bình ân học vụ… H: Em hiểu bình -Là lớp dành cho người dân học vụ? lớn...
 • 61
 • 876
 • 3
Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 2

... kiện lịch sử ngày 2- 919 45 • Cách tiến hành: - HS thảo luận để trả lời câu hỏi, sau rút ý nghĩa kiện lịch - GV hướng dẫn HS thảo luận để tìm sử ngày 2- 9-19 45 hiểu ý nghĩa lịch sử kiện 2- 919 45 thông ... giành quyền địa phương năm 19 45, dựa theo lịch sử địa phương - GV kể khởi nghĩa giành quyền địa phương năm 19 45, dựa theo lịch sử địa phương 44 Giáo án: Lịch sử lớp  Hoat động 4:Làm việc cá ... yêu cầu, HS ghi lại điểm lên bảng lớp Nghệ-Tĩnh điểm gì? 37 Giáo án: Lịch sử lớp - GV nêu yêu cầu: Hãy đọc SGK ghi - Cả lớp bổ sung ý kiến lại điểm - HS nêu: Ai cảm thấy phấn - GV gọi HS nhận xét,...
 • 139
 • 1,454
 • 5
Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 3

... phương năm 19 45, dựa theo lịch sử địa phương - GV kể khởi nghĩa giành quyền địa phương năm 19 45, dựa theo lịch sử địa phương Giáo viên thực hiện: Mai Thủy Tiên 44 Giáo án: Lịch sử lớp  http://th-thanhmai-hanoi.violet.vn ... lên bảng lớp Giáo viên thực hiện: Mai Thủy Tiên 37 Giáo án: Lịch sử lớp http://th-thanhmai-hanoi.violet.vn - GV nêu yêu cầu: Hãy đọc SGK ghi - Cả lớp bổ sung ý kiến lại điểm - HS nêu: Ai cảm thấy ... Nam đời? + … kiện lịch sử trọng đại Cách mạng Việt Nam có tổ chức tiên phong lãnh đạo Cách Giáo viên thực hiện: Mai Thủy Tiên 35 Giáo án: Lịch sử lớp - Nhận xt bi kiểm Bài mới: ( 30 ’) * Giới thiệu...
 • 140
 • 3,294
 • 7
Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm_CKTKN mới

Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm_CKTKN mới

... thống kê kiện lịch sử tiêu biểu từ 1 858 đến 19 45 * Hoạt động 1: Thống k cc kiện lịch sử: Thời Sự kiện tiu Nội dung bản( ý nghĩa Cc nhn vật lịch gian biểu lịch sử) kiện sử tiu biểu 1-9-1 858 Pháp nổ ... tạo dấu ấn to lớn lịch sử cách mạng Việt Nam có ý nghĩa to lớn  Hoat động 3:Làm việc cá nhân Giáo viên thực hiện: Phan Văn Biên - 35 - Năm học: 2014-20 15 Giáo án: Lịch sử lớp Mục tiêu: giúp ... Phan Văn Biên - 18 - Năm học: 2014-20 15 Giáo án: Lịch sử lớp Trường Tiểu học Kim Đồng học thuộc cũ chuẩn bị mới: Sưu tầm tranh ảnh tư liệu nhân vật lịch sử Phan Bội Châu phong trào Đông du -...
 • 136
 • 6,452
 • 37
Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm_CKTKN_3 cột

Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm_CKTKN_3 cột

... THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ (1 858 – 19 45) I Mục tiêu: Qua này, giúp HS nhớ lại mốc thời gian, kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến năm 19 45 ý nghĩa kiện lịch sử II Đồ dùng dạy học: - Bản đồ ... dung: 10’ Hoạt động 1: Thống kê kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến 19 45 Mục tiêu: Giúp HS nhớ lại mốc thời gian, kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến năm 19 45 Tiến hành: - GV treo bảng thống ... Đảng đời kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu thời kỳ CM nước ta có lãnh đạo đắn, giành nhiều thắng lợi to lớn II Đồ dùng dạy - học: - Hình SGK phóng to (nếu có) - Tư liệu lịch sử viết bối cảnh đời Đảng...
 • 30
 • 983
 • 10
Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... ( 1 858 19 45) ( TRANG 23 ) I MỤC TIÊU Giúp HS nắm mốc thời gian, kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến năm 19 45 II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC + Bảng kẻ sẵn bảng thống kê kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1 858 ... KIỆN LỊCH SỬ NGÀY 2-9 – 19 45 - GV hướng dẫn HS thảo luận để tìm - HS thảo luận để trả lời câu hỏi, sau hiểu ý nghĩa lịch sử kiện – – rút ý nghĩa kiện lịch sử 19 45 thông qua câu hỏi: ngày – – 19 45 ... Đêm 18 - HS lớp đọc thầm SGK rạng 19 - 12 - 19 45 đến định không chịu làm nô lệ - GV nêu câu hỏi tìm hiểu cho - HS trả lời câu hỏi GV HS + Trung ương Đảng Chính phủ + Đêm 18 rạng sáng 19 - 12 19 46...
 • 113
 • 1,393
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lịch sử lớp 8 cả nămgiáo án lịch sử lớp 9 cả nămgiáo án lịch sử lớp 7 cả nămgiáo án lịch sử lớp 4 cả nămgiáo án lịch sử lớp 6 cả nămgiáo án lịch sử lớp 5 năm 2012giao an lich su lop 5 bai xa hoi viet nam cuoi the ki 19 dau the ki 20giao an lich su lop 5 bai tha hy sinh tat catat ca giao an lich su lop 5giáo án lịch sử lớp 5giáo án môn toán lớp 5 cả nămgiáo án thể dục lớp 5 cả nămgiáo án lịch sử lớp 5 tuần 12giáo án lịch sử lớp 5 bài 17giáo án lịch sử lớp 5 tuần 33Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM