0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

110 bai tap ve phep to do trong mat phang tSy

Phân dạng và 100 bài tập về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Phân dạng và 100 bài tập về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

... 0AC x y  . a. Viết phương trình đường phân giác trong của góc A. b. Hãy cho biết gốc tọa độ O nằm trong hay nằm ngoài ABC. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Created by Nguyễn ... Đường phân giác trong của góc A có phương trình 2 0x y  , đường cao kẻ từ B có phương trình 4 3 1 0x y  . Tìm tọa độ đỉnh C. Created by Nguyễn Văn Rin Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ... VLONG-2005) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ABC với (1;3)A hai đường trung tuyến xuất phát từ B C lần lượt có phương trình là 2 1 0x y   1 0y  . Lập phương trình...
 • 15
 • 10,546
 • 55
Tổng hợp 200 bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Tổng hợp 200 bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

... biết điểm A có hoành độ dương). Tìm tọa độ C thuộc đường tròn (C) sao cho Trần Sĩ Tùng PP toạ độ trong mặt phẳng Trang 49 TĐP 05: TỨ GIÁC Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ... 1) và B(4; 4). Câu 29. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC với B(1;2)- đường cao PP toạ độ trong mặt phẳng Trần Sĩ Tùng Trang 46 Suy ra độ dài đường cao A H =582= ... mm2221232Û-+-<+ PP toạ độ trong mặt phẳng Trần Sĩ Tùng Trang 24 Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip xyE22():1259+= và điểm M(1;1) . Viết phương trình đường thẳng đi...
 • 59
 • 9,589
 • 29
Tuyển tập các bài tập hình học giải tích trong mặt phẳng năm 2014

Tuyển tập các bài tập hình học giải tích trong mặt phẳng năm 2014

... II. BÀI TẬP HT 27. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy viết phương trình đường tròn tâm (2;1)I, bán kính 2R= Giải Phương trình đường tròn: 2 2( 2) ( 1) 4x y− + − = HT 28. Trong ... 0d x− =. HT 12. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,OxyLập phương trình đường thẳng d qua (2;1)M và tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 4S=. Giải Gọi ( ;0), (0; ... 40)N− − HT 39. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ ,Oxyviết phương trình đường tròn đi qua (2; 1)A− và tiếp xúc với các trục toạ độ. Giải Đường tròn tiếp xúc với các trục tọa độ nên...
 • 101
 • 7,448
 • 15
Bài tập cơ bản về phép biến hình trong mặt phẳng doc

Bài tập cơ bản về phép biến hình trong mặt phẳng doc

... điểm Dsao cho phép tịnh tiến theo véctơ AGuuur biến D thành A.3. Cho hình bình hành ABCD. Dựng ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo véctơ ADuuur.4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ... −.4. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phuonwg trình2 4 0x y+ − =.a.Hãy viết phương trình của đường thẳng d1 là ảnh của dqua phép vị tự tâm O tỉ số 3k =. 3. Trong mặt phẳng ... quay tâm O góc 900.5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm và đường thẳng d cóphương trình x y 2 0+ − =. Tìm ảnh của A và d qua phép quaytâm O góc 900.6. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm...
 • 5
 • 4,062
 • 56
Bài tập hình học tọa độ trong mặt phẳng - ôn thi ĐH - CD

Bài tập hình học tọa độ trong mặt phẳng - ôn thi ĐH - CD

... sao cho tứ giác ABCD là hình vuông.27. Cho hình bình hành ABCD có đỉnh A(1; 2), C (- 2; - 2) và trung điểm của cạnh AB là M (- 1; 1).a) Tìm toạ độ đỉnh B, D của hbh ABCD. b.Viết PT đ/thẳng d ... F sao cho ME = MF.28. Cho ba đường thẳng: d1: 3x - y - 4 = 0; d2: x + y - 6 = 0; d3: x - 3 = 0. Tìm toạ độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết rằng A và C thuộc d3, B thuộc d1, D thuộc ... ABC∆31. Cho ABC∆ có A (-1 ;7) , đường trung tuyến BM: 14x + 13y -1 7 = 0, đường cao CH: x – 2y + 6 = 0. Lập PT đường tròn nội tiếp ABC∆32. Cho hình thoi ABCD biết A(3; - 3), B (- 1; 0), đường thẳng...
 • 3
 • 1,226
 • 26
BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG doc

BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG doc

... RO.&/&076>2@AZ%$1M)^GuEE56,))S+S.562)S)L01 BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG Bài 1 ... ữ ữ Bi 14 : Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC biÕt A(2; - 3), B(3; - 2), cã diÖn tÝch bằng :" và trọng tâm thuộc đờng thẳng : 3x y 8 = 0. Tìm tọa độ đỉnh CGiiTa có: ... " := = == =+) Đờng thẳng AC đi qua C( -1 ; 3) và B(4 ; 3) nên có PT : y - 3 = 0+) Tọa độ điểm A là nghiệm của HPT : : &  ; . ;/:0: ( "' &  :− = = −...
 • 7
 • 1,662
 • 55
Bài tập hình học toạ đô trong mặt phẳng ôn thi đại học

Bài tập hình học toạ đô trong mặt phẳng ôn thi đại học

... Chuyên đề 14: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG A. KIẾN THỨC CƠ BẢN: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ ĐIỂM - TỌA ĐỘ VÉC TƠ 91I. Hệ trục toạ ủoọ ẹE-CAC trong maởt phaỳng ... bΔ=−abGABCHABCACIABCBA'ACDABJCDBA CB BÀI TẬP ÁP DỤNG: Trong mặt phẳng Oxy hãy vẽ các điểm sau: A(2;3), B(-1;4), C(-3;-3), D(4;-2), E(2;0), F(0;-4) III. Các công thức và định lý về toạ độ điểm và toạ độ véc tơ : ... trên. Bài 7: Cho Elíp (E) :22124 12xy+= . Xét hình vuông ngoại tiếp (E) ( tức là các cạnh hình vuông tiếp xúc với (E) . Viết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh hình vuông đó. Bài...
 • 26
 • 1,903
 • 37
110 bài tập hình học toạ độ trong mặt phẳng

110 bài tập hình học toạ độ trong mặt phẳng

... đề : HÌNH HỌC PHẲNG Nguyễn Đình Sỹ -ĐT: 0985.270.218 Bài 40. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A(1; -2), đường cao : 1 0CH x y− + =, phân giác trong : 2 5 0BN x y+ + =.Tìm toạ độ các ... 3. Bài 25. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB: x -2y -1 =0, đường chéo BD: x- 7y +14 = 0 và đường chéo AC đi qua điểm M(2;1). Tìm toạ độ các đỉnh của hình ... = ⇔ − = ⇔= → Bài 36. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho elíp 2 2( ) : 19 4x yE + = và hai điểm A(3;-2) , B(-3;2) Tìm trên (E) điểm C có hoành độ và tung độ dương sao cho tam...
 • 48
 • 1,384
 • 35
110 bai tap ve phep to do trong mat phang tSy

110 bai tap ve phep to do trong mat phang tSy

... Bài 12. Trong mặt phẳng to độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có phương trình đường thẳng AB: x – 2y + 1 = 0, phương trình đường thẳng BD: x – 7y + 14 = 0, đường thẳng AC đi qua M(2; 1). Tìm to độ ... và a= 3.Bài 25. Trong mặt phẳng với hệ to độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB: x -2y -1 =0, đường chéo BD: x- 7y +14 = 0 và đường chéo AC đi qua điểm M(2;1). Tìm to độ các đỉnh của ... 01 5 13 3;82 2mt t t A = = = = = Bi 34. Trong mt phng to Oxy cho hai ng thng (d1) : 4x - 3y - 12 = 0 v (d2): 4x + 3y - 12 = 0. Tỡm to tõm v bỏn kớnh ng trũn ni tip tam giỏc cú 3 cnh...
 • 44
 • 618
 • 4
BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG Oxy

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG Oxy

... www.daythem.edu.vn BÀI TẬP: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG Oxy Bài 1: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có A(1; -2), đường cao CH : x – y + 1 = 0, đường phân giác trong BN ... 2 0xy   . Bài 4: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có phương trình đường thẳng AB: x – 2y + 1 = 0, phương trình đường thẳng BD: x – 7y + 14 = 0, đường thẳng AC đi qua ...  Bài 8: Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC biết A(3;0), đường cao từ đỉnh B có phương trình x+y+1=0 trung tuyến từ đỉnh C có phương trình : 2x-y-2=0 . Viết phường trình đường tròn...
 • 10
 • 796
 • 3
Bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

... Bài tập về đờng thẳng trong mặt phẳng Bài 1: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có A(4; 6); B(-4; 0);C(-1; -4). a/ Viết phơng trình các đờng cao của tam giác ABC, tìm toạ độ ... tròn (C). Bài 15 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Đềcac vuông góc Oxy cho hai điểm A(0; 2) vàB( - ; -1). Tìm toạ độ trực tâm và toạ độ tâm đờng tròn ngoại tiếp tam giác OAB. Bài 16 Trong mặt phẳng ... thẳng(d). Tìm toạ độ giao điểm của (C) và (C). Bài 14 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Đềcac vuông góc Oxy cho đờng tròn (C): x2 +y2 - 2x 2y + 1 = 0 và đờng thẳng d: x y +3 = 0. Tìm toạ độ điểm M nằm...
 • 4
 • 490
 • 0
Bài tập phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

Bài tập phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

... đường thẳng chứa đường cao AH của tam giác.c) Lâp phương trình đường thẳng chứa đường trung tuyến AM.d) Lập phương trình đường thẳng chứa đường trung trực của cạnh BC.e) Lập phương trình đường ... Chuyên đề: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNGPHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNGI. Một số kiến thức cơ bản cần nắm vững1. Các dạng phương trình đường thẳng * Phương trình tham số: 0 10 2x x ... phương trình: 0ax by c+ + = thì M có toạ độ là M(00;c axxb− −).II. Một số dạng bài tập thường gặp1. Viết phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng Bài 1. Lập phương...
 • 3
 • 786
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: bài tập hệ trục tọa độ trong mặt phẳngbài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳngbài tập hình học tọa độ trong mặt phẳngcác bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng100 bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳngbài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng violetgiải bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳngbài tập vềcác phép biến hình trong mặt phẳngbai tap phuong phap toa do trong mat phang debai tap phương pháp tọa độ trong mặt phẳng lop 10tổng hợp 50 bài tập phương pháp toạ độ trong mặt phẳngbài tập về hệ tọa độ trong không giancác bài tập về hệ tọa độ trong không gianbài tập hình học giải tích trong mặt phẳngbài tập về đường thẳng song song mặt phẳngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ