0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

SKKN: SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở CHƯƠNG III PHẦN I SGK LỊCH SỬ 10 (CƠ BẢN) TRƯỜNG THPT

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở CHƯƠNG III PHẦN I SGK LỊCH SỬ 10 (CƠ BẢN) TRƯỜNG THPT

... luận 4 Phần mở đầu 5 Phần n i dung 8CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỂN CỦA VIỆC THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ CHƯƠNG III, PHẦN I SGK LỊCH SỬ 10( CƠ BẢN) TRƯỜNG ... TRƯỜNG THPT 9 1.1 Phương pháp trực quan trong dạy học lịch sử 91.1.1 Kh i niệm 9 1.1.2 Vai trò của đồ dùng trực quan trong quá trình dạy học lịch sử 10 1.2 Vị trí ý nghĩa của việc sử dụng đồ ... kiện hay nhân vật lịch sử. Do i u kiện học tập nước ta chỉ sử dụng một số lo i đồ dùng trực quan chủ yếu sau: Bản đồ, tranh ảnh, trực quan quy ước sau đây là cách sử dụng chúng.Bản đồ: ...
 • 73
 • 3,076
 • 4
XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

XÂY DỰNGSỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

... nO nnOOvàng, trònnnOvàng, trònnOOvàng, trònnOvàng, trònn nnO vàng, trònnnvàng, nhănnOvàng, trònnvàng, nhănO nOOvàng, trònnOvàng, trònOOlục, ... nhănO nOOvàng, trònnOvàng, trònOOlục, trònOlục, tròn nOvàng, trònnvàng, nhănOlục, trònlục, nhăn \]dnAOA_nA_OAB'Z'H['Z['H!'=340056I;0-9I;07/LMrl/$+I;0L%+4??m/&";018/-7-6-m/&[...
 • 11
 • 565
 • 0
“XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

“XÂY DỰNGSỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

... ;/!Q0>%6E4;62Bh#"4T#R6A,40L6DM!AE4E4<2@2"#"4DM#R6#G!#01.3. Vai trò của đồ hóa trong dạy học Sinh học a&J46!@ ... AFWE4,$!T%-'DAFW0aP/262/!Qbc2dU2/262hDO/!Q!"G<A!&2Z2'D4&6E46:6,$454?;<A!&54?;E4,'"A!&?2E4,A4!4"46A!&01.2. Ý nghĩa đồ trong dạy học aL:c2884@6E46A8"DM!A#R/!Q'E40>-'$/!Q4$4,!'54?\'26";6<@8!$W0aSA4$c2%4$3#<GYDM!A5 ... thngaãA/!Q,DK!"DM!A$J"-4,N$E4G,:6"2N-:54?*/0]ãUX6DM$6k_`k_ivk_E4FGjKDN@AWAMlmn2.1. S y (có thể nhánh, vòng, thẳng) từ đó giáo viên giảng giải củng cố kiếnthức cho học sinh 2.2. đồ dưới dạng bảng biểu so sánha4V6!:N4*!"6:...
 • 24
 • 495
 • 0
Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lý ở trường trung học phổ thông

Xây dựngsử dụng đồ trong dạy học địa lý ở trường trung học phổ thông

... tài: Xây dựng sử dụng đồ trong dạy học địa trường Trung học phổ thông B. NỘI DUNGCHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍI. Cơ sở pháp lí Học ... 1 Đề tài: Xây dựng sử dụng đồ trong dạy học địa trường Trung học phổ thông C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ1. Kết luận: Khi giáo viên sử dụng, xây dựng đồ để dạy học địa như trên ... Thị Thiên Thư 6 Đề tài: Xây dựng sử dụng đồ trong dạy học địa trường Trung học phổ thông  Giáo viên có sẵn đồ vẽ trước ( Hình 8 - trên) để học sinh dựa vào đó, kếthợp với các...
 • 9
 • 1,278
 • 13
Hướng dẫn học sinh sử dụng bản đồ trong dạy học địa lý lớp 10 chuyên ban

Hướng dẫn học sinh sử dụng bản đồ trong dạy học địa lý lớp 10 chuyên ban

... ch-ơng trình địa lớp 10 ban bản, tôi mạnh dạn chọn đề tài: Hớng dẫn học sinh sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lớp 10- chuyên ban, nhằmnâng cao hiệu quả trong dạy học Địa lý. Qua việc ... trên bản đồ) .- Các yếu tố toán học: Trờng đại học vinhKhoa địa ** Vi thị xuânHớng dẫn học sinh sử dụng bản đồ trong dạy học địa lớp 10- chuyên ban Khoá luận tốt nghiệp đại học chuyên ... học vinhKhoa địa ** Hớng dẫn học sinh sử dụng bản đồ trong dạy học địa lớp 10- chuyên ban Khoá luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: phơng phápgiảng viên hớng dẫn: Mai Văn Quyết sinh...
 • 88
 • 1,847
 • 2
SKKN: Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Địa lý ở trường phổ thông

SKKN: Xây dựngsử dụng đồ trong dạy học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Địa lý ở trường phổ thông

... tài : xây dựng sử dụng đồ trong dạy học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn địa trường phổ thông. 2/ Tình hình nghiên cứu: -Trong giảng dạy địa lí PTTH có 5 loại đồ được dùng: ... thị nông thôn Trung Quốc? - đồ: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG *Sơ ... phương pháp xây dựng sử dụng đồ trong dạy học địa lí nói chung địa lí 11 nói riêng. - Đưa ra những nguyên tắc chung trong xây dựng sử dụng đồ. 4/phạm vi giá trị sử dụng của...
 • 20
 • 1,304
 • 0
SKKN: SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12

SKKN: SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12

... lịch sử dân tộc ta. Cho nên, tôi quyếtđịnh chọn đề tài “ Sử dụng đồ trong dạy học Lịch sử ”.II. SỬ DNG SƠ ĐỒ KHI DẠY MỘT SỐ BÀI LỊCH SỬ VIỆT NAM TRONG SGK LỊCH SỬ LỚP 12 1. Sử dụng đồ ... tôi chọn đề tài “ Sử dụng đồ trong dạy học Lịch sử lớp 12 – Phần Lịch sử Việt Nam”. Tuy nhiên, vận dụng đồ vào dạy học lịch sử có thể áp dụng ở nhiều cấp học, nhiều bài học. II. Phạm vi ... số bài học trong chương trình Lịch sử Việt Nam lớp 12. Đối tượng nghiên cứu: Vận dụng đồ trong dạy học lịch sử. Phương pháp nghiên cứu: sử dụng phương pháp lịch sử, ngoài ra còn sử dụng phương...
 • 18
 • 5,255
 • 18
SKKN: xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lí ở THPT

SKKN: xây dựngsử dụng đồ trong dạy học địa lí ở THPT

... XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ 1 BÙI VĂN TIẾN | TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 1 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ PHẦN I - MỞ ĐẦU 1/ Tính cấp ... Đối tượng: giáo viên học sinh trong giảng dạy học tập môn địa lí. b, Nhiệm vụ: -Nghiên cứu phương pháp xây dựng sử dụng đồ trong dạy học địa nói chung địa 11 nói riêng. -Đưa ... Bản? XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ 6 BÙI VĂN TIẾN | TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 6 -Sơ đồ: VÍ DỤ 2: Sử dụng đồ trong việc định hướng nhận thức của học sinh-dùng vào...
 • 11
 • 1,315
 • 2
SKKN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ

SKKN XÂY DỰNGSỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ

... 1XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ1XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍPHẦN I - MỞ ĐẦU1/ Tính cấp thiết của đề tài:Từ thực tiễn của việc đổi mới CT-SGK Địa 10, ... pháp xây dựng sử dụng đồ trong dạy học địa nói chung địa 11 nói riêng.-Đưa ra những nguyên tắc chung trong xây dựng sử dụng đồ. c, Phạm vi:-Áp dụng cho nhiều bài học địa ... nhiên, dân cư xã hội”, giáo viên sử dụng đồ sau: -Sơ đồ: BÙI VĂN TIẾN | TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT1XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ9VÍ DỤ 6: Sử dụng đồ để ra bài tập...
 • 11
 • 1,519
 • 2
SKKN Đề tài Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lý ở trường Trung học phổ thông

SKKN Đề tài Xây dựngsử dụng đồ trong dạy học địa lý ở trường Trung học phổ thông

... viên dạy môn địa trường trung học phổ thông Lịch HộiThượng.4. Khách thể phạm vi nghiên cứu :Vấn đề xây dựng sử dụng đồ trong việc dạy địa của giáo viên trường, đặc biệt là ... địa bằng đồ, cũng như đưa ra một số thực nghiệm đã giảng trên lớp như sau :3.1. Xây dựng đồ trong dạy học địa trường THPT  : Để xây dựng đồ logic trong dạy học địa ... để trình bày trên lớp3.2. Cách sử dụng đồ dạy học địa lý. 3.2. Cách sử dụng đồ trong các khâu của quá trình dạy học : Sử dụng đồ trong bài dạy học :Sáng Kiến Kinh Nghiệm 8Người...
 • 11
 • 373
 • 0
skkn Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học Địa li Trung học cơ sở

skkn Xây dựngsử dụng đồ trong dạy học Địa li Trung họcsở

... phương pháp xây dựng sử dụng đồ trong dạy học địa Trung học sở - Đưa ra những nguyên tắc chung trong xây dựng sử dụng đồ. c, Phạm vi:- Áp dụng cho nhiều bài học địa lí 6,7,8,9.- ... Qua thưc tiễn dạy học, tôi đã rút ra cho mình được kinh nghiệm trong việc sử dụng đồ. Vì vậy tôi đã lựa chọn đề tài : Xây dựng sử dụng đồ trong dạy học Địa li Trung học sở làm sáng ... dạy học địa trong nhà trường. Trong đó việc xây dựng sử dụng các loại đồ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình dạy học. Nó có tác dụng rất lớn trong quá trình nhận thức của học...
 • 16
 • 441
 • 0
Phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12

Phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng đồ trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12

... dạy môn lịch sử sử dụng Phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống sử dụng đồ trong dạy học lịch sử Việt nam lớp 12 ’. Tuy nhiên việc lập bảng thống các đồ ... lớp 12 KHTN : 12C6 12C7 - Lớp 12C6: sử dụng trong giảng dạy bảng thống sử dụng đồ trong dạy học .- Lớp 12C7 Sử dụng phương pháp dạy học cổ truyền kết hơp sử dụng bản đồ, đồ ... lịch sử Việt nam lớp 12 ’ cần được nghiên cứu kỹ.2. Kiến nghị :* Để sử dụng Phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống sử dụng đồ trong dạy học lịch sử Việt nam lớp 12 ...
 • 18
 • 2,824
 • 3
Một số kinh nghiệm về xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. THIỆU HÓA 1.DOC

Một số kinh nghiệm về xây dựngsử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. THIỆU HÓA 1.DOC

... liệu về bản đồ lịch sử, sách giáo khoa lịch sử các sách báo lịch sử khác.b. Việc sử dụng bản đồ. Khi đã xây dựng được bản đồ lịch sử, thì việc sử dụng bản đồ đó như thế nào trong dạy học lịch ... lịch sử, đề tài này, tôi đi sâu, đề cập đến vấn đề “ Xây dựng sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử trường phổ thông ”.3. Các giải pháp thực hiện đề tài.a. Về xây dựng bản đồ. Bản đồ lịch ... giáo dục thẩm mỹ. Trong quá trình xây dựng bản đồ lịch sử quá trình thực tế giảng dạy, chúng ta có thể xây dựng bản đồ 3 dạng đó là: + Xây dựng bản đồ lịch sử trên giấy (Bản đồ treo...
 • 18
 • 973
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: trình xây dựng biểu đồ trong dạy học địa lí lớp 12 thptskkn xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn địa lý ở trường phổ thôngsử dụng sơ đồ trong dạy học địa lísử dụng sơ đồ trong dạy học địa lýsử dụng sơ đồ trong dạy họcmột số kinh nghiệm về xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thôngskkn xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông docluan van su dung luoc do trong day hoc lich su tieu hocve viec su dung bản đồ trong dạy học lich sử lớp 10phương pháp sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sửsử dụng bản đồ trong dạy học lịch sửxây dựng và sử dụng lược đồ trong dạy học lịch sử việt nam 1954 1975 ở lớp 12 trường thptskkn cách xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học môn lịch sửsử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sửphương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sửNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ