0
 1. Trang chủ >
 2. Tài Chính - Ngân Hàng >
 3. Ngân hàng - Tín dụng >

Một số bài tập về kế toán lương và các khoản kèm lương

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VA CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN.DOC

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VA CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN.DOC

... Lý luận chung về công tác kế toán tiền lơng và các khoản tiền lơng viện y học cổ truyền Việt Nam.Phần II: Công tác kế toán, kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng viện y học cổ ... theo lơng viện y học cổ truyền Việt Nam.Phần III: Một số ý kiến nhận xét nhằm hoàn thiện công tác tiền lơng va các khoản trích theo lơng viện y học cæ truyÒn.2 Website: http://www.docs.vn ... chức kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Viện Y học cổ truyền.1-/ Tình hình chung về công tác quản lý lao động.1.1. Đặc điểm lao động của Viện. Viện Y học cổ truyền có đội ngũ...
 • 64
 • 1,586
 • 0
Một số ý kiến về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp .DOC

Một số ý kiến về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp .DOC

... phí sản xuất giá thành sản phẩm. III. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. 1>Đối t ợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ... hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. 1.Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 2.Trình tự hạch toán chi phí sản xuất IV.Phơng pháp tính giá thành sản phẩm: ... lý luận cơ bản về chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. I. Chi phí sản xuất: 1. Khái niệm chi phí sản xuất : Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp là biểu...
 • 21
 • 761
 • 3
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VA CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN.

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VA CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN.

... các khoản trích theo lơng viện y học cổ truyền Việt Nam.Phần III: Một số ý kiến nhận xét nhằm hoàn thiện công tác tiền lơng va các khoản trích theo lơng viện y học cæ truyÒn.2 Việc tính ... chuyên đề bao gồm 3 phần:Phần I: Lý luận chung về công tác kế toán tiền lơng và các khoản tiền lơng viện y học cổ truyền Việt Nam.Phần II: Công tác kế toán, kế toán tiền lơng và các khoản trích ... BHXH Số ng y nghỉ và tiền trợ cấp Tổng số Cơ quan BHXH duyệtKý nhận Bản thân ốm Nghỉ con ốm Nghỉ thai sản Số ng y Tiền trợ cấp Số ng y Tiền trợ cấp Số ng y Tiền trợ cấp Số ng y nghỉTiền...
 • 60
 • 441
 • 0
Bài tập về kế toán tiền và các khoản phải thu

Bài tập về kế toán tiền các khoản phải thu

... thien_vodich_no01@yahoo.com CHƯƠNG 1 – KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU Bài 1.1: Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thu GTGT theo phương pháp khấu ... bản thanh toán bù trừ công nợ với người cung cấp 20.000.000đ. 9. Phải thu khoản tiền bồi thường do bên bán vi phạm hợp đồng 4.000.000đ. 10. Đã thu bằng tiền mặt 4.000.000đ về khoản tiền bồi ... có của NH về số tiền gởi ở nghiệp vụ 2. 7. Vay ngắn hạn NH về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000đ. 8. Mua vật liệu nhập kho giá chưa thu 50.000.000đ, thu suất thu GTGT 10%, đã thanh toán bằng...
 • 9
 • 1,794
 • 13
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN KINH DOANH THAN HÀ NỘI

... cực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty chế biến kinh doanh than Nội. 2.1. ... xét :9 9 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁCTIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI1. Nhận xét, đánh giá chung toàn Công ty. Từ những ... tình hình hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty chế biến kinh doanh than Nội . Song do trình độ lý luận cònnhiều hạn chế còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên bài...
 • 11
 • 477
 • 1
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG Ở XÍ NGHIỆP XE BUÝT HÀ NỘI

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG Ở XÍ NGHIỆP XE BUÝT HÀ NỘI

... Một số kiến nghị giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác tiền lương nghiệp Xe buýt Nội. 3.1 Những vấn đề liên quan đến công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo tiền ... nghiệp. 22 3.2 Kiến nghị về một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiền lương nghiệp Xe buýt Nội. 3.2.1 Đổi mới mô hình quản lý công tác hạch toán tiền lương. Một ... TIỀN LƯƠNG XÍ NGHIỆP XE BUÝT HÀ NỘI.3.1 Những vấn đề liên quan đến công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương nghiệp cần phát huy. 3.1.1 Về mô hình quản lý. nghiệp...
 • 15
 • 226
 • 0
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH Tân Á

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương các khoản trích theo lương của công ty TNHH Tân Á

... trích theo lơng Công ty TNHH sản xuất thơng mại Tân á ChơngIII : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lơng các khoản trích theo lơng của công ty TNHH Tân á Trong thời ... 21Chơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán tiền lơng các khoản trích theo l-ơng của Công ty TNHH sản xuất thơng mại Tân á 34I. Ưu điểm 341. Công tác quản lý ... II.Chơng IIThực trạng công tác tiền lơng các khoản trích theo lơng của công ty tnhh sản xuất thơng mại tân á i.Tổng quan về công ty TNHH sản xuất thơng mại Tân á Lê Thị Điệp Lớp 611...
 • 40
 • 212
 • 0
một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại công trình giao thông 134

một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương các khoản trích theo lương tại công trình giao thông 134

... lao động, bảo vệ cho ngời lao động. Kinh phí công đoàn Phạm Văn Mừng - KT88 Phần I Một số vấn đề luân cơ bản về công tác quản tiền lơng các khoản trích theo lơng.I: Một số vấn ... nớc thông qua những chính sách vĩ mô.Nhận thức đợc tầm quan trọng của vấn đề này tôi đà đi sâu nghiên cứu chọn đề tài (Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản tiền lơng các khoản ... xuất. Đối với chủ doanh nghiệp thì tiền lơng các khoản trích theo lơng là một trong những chi phí sản xuất. Vì vậy để quản tốt tiền l-ơng các khoản trích theo lơng đảm bả cho ngời lao động...
 • 61
 • 180
 • 0
Một số bài tập về kế toán lương và các khoản kèm lương

Một số bài tập về kế toán lương các khoản kèm lương

... BÀI TẬP TỔNG HỢP Bài số 36. HẠCH TOÁN LƢƠNG - Một bộ phận công tác gồm các thành viên có mức lƣơng, hệ số phụ cấp chức vụ, các hệ số phụ cấp ngành, phụ cấp ... thuê các loại phƣơng tiện vận tải 10 Các hoạt động tƣ vấn về luât pháp, kế toán, kiểm toán, về thuế, nghiên cứu thị trƣờng,thăm dò dƣ luận xã hội, tƣ vấn về quản lý kinh doanh 11 Các hoạt ... các tài khoản cấp 1 dƣới đây: Thứ tự Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ Nợ Có Nợ Có Nợ Có 1/ TK 461 2/ TK 462 3/ TK 465 4/ TK 661 5/ TK 662 6/ TK 635 Bài tập số...
 • 27
 • 437
 • 0
bài giảng kttc kế toán tiền và các khoản phải thu

bài giảng kttc kế toán tiền các khoản phải thu

... tin “dòng Tiền trên BCLCTT Bài giảng KTTC phần 1- lớp Kiểm toán- chương 2- Kế toán tiền các khoản phải thu GV.Nguyễn Thi Kim Cúc 7 25  KT các khoản phải thu Các khoản phải thu là một ... chức kế tốn Kế tốn tổng hợp Kế tốn chi tiết Ngun tắc kế tốn Phương pháp kế tốn Đặc điểm  Kế tốn thu chi tiền Bài giảng KTTC phần 1- lớp Kiểm toán- chương 2- Kế toán tiền các khoản ... nợ phải thu khó đòi. Bài giảng KTTC phần 1- lớp Kiểm toán- chương 2- Kế toán tiền các khoản phải thu GV.Nguyễn Thi Kim Cúc 8 29 Khoản phải thu khách hàng là tài sản của DN sẽ thu...
 • 13
 • 492
 • 1
bài tập định khoản có lời giải về kế toán tiền và các khoản phải thu

bài tập định khoản có lời giải về kế toán tiền các khoản phải thu

... Bài tập định khoản lời giải về : kế toán Tiền các khoản phải thu Bài tập định khoản kế toán, Bai tap dinh khoan ke toan Bài 1.1: Một một doanh nghiệp áp ... bản thanh toán bù trừ công nợ với người cung cấp 20.000.000đ.9. Phải thu khoản tiền bồi thường do bên bán vi phạm hợp đồng 4.000.000đ.10. Đã thu bằng tiền mặt 4.000.000đ về khoản tiền bồi thường ... 20.000.000 Bài tập định khoản kế toán, Bai tap dinh khoan ke toan Bài 1.2: Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thu GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có...
 • 10
 • 878
 • 3
bài tập định khoản có lời giải về kế toán tiền và các khoản phải thu

bài tập định khoản có lời giải về kế toán tiền các khoản phải thu

... bản thanh toán bù trừ công nợ với người cung cấp 20.000.000đ.9. Phải thu khoản tiền bồi thường do bên bán vi phạm hợp đồng 4.000.000đ.10. Đã thu bằng tiền mặt 4.000.000đ về khoản tiền bồi ... 334: 20.000.000 TK 111: 20.000.000 Bài tập định khoản kế toán, Baitap dinh khoan ke toan Bài 1.2: Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thu GTGT theo ... TGNH về nhập quỹ tiền mặt 25.000.000đ, chi tiền mặt tạm ứng lương cho nhân viên 20.000.000đ.Yêu cầu: Định khoản các nghiêp vụ kinh tế phát sinh trên. Bài giải 1.Nợ TK 111: 22.000.000 TK...
 • 10
 • 647
 • 3
SKKN Thống kê, phân loại một số bài tập về chuyển động đều trong chương trình Toán lớp 4, lớp 5

SKKN Thống kê, phân loại một số bài tập về chuyển động đều trong chương trình Toán lớp 4, lớp 5

... 3.1. Thống kê các bài tập chuyển động đều và tương tự chuyển dộng đều trong chương trình môn Toán lớp 4, 5 Theo thống kê, toàn bộ chương trình Toán lớp 4, lớp 5 ở Tiểu học có tất cả60 bài tập về ... SGK Toán 4, 5 một số bài tập nâng cao thuộcdạng toán chuyển động đều. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu- Thống các bài tập về chuyển động đều và tương tự chuyển động đều ởSGK, SGV môn Toán lớp 4, lớp ... đưa ra một số kinh nghiệmtích lũy được trong quá trình tìm hiểu nghiên cứu thông qua đề tài: Thống kê, phân loại một số bài tập về chuyển động đều trong chương trình Toán lớp 4, lớp 5 , nhằm...
 • 33
 • 1,697
 • 1
MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ KIM LOẠI NHÔM VÀ HỢP CHẤT

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ KIM LOẠI NHÔM HỢP CHẤT

... 97,98. Câu 12: Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O Al2O3; Cu FeCl3; BaCl2 CuSO4; Ba NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong ... ứngA. chất khử B. chất oxi hoá C. chất tạo môi trường D. dung môiCâu 13: Kim loại Al có thể tan trong dung dịch kiềm tạo thành khí H2. Nhưng nếu hòa tan Al vào hỗn hợp dung dịch kiềm muối ... tan hết lượng AlCâu 16: Cho 13,2g hỗn hợp kim loại gồm K Al hoà tan vào nước, sau phản ứng người ta chỉ thu được dung dịch chứa một loại muối duy nhất V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của...
 • 8
 • 441
 • 3
luận văn kế toán Hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ VINAFCO

luận văn kế toán Hoàn thiện công tác tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vận tải dịch vụ VINAFCO

... lý tiền lương, khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vận tải Dịch vụ VINAFCO Chương 2: Thực tế công tác tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vận tải dịch vụ VINAFCO ... Vận tải dịch vụ VINAFCO Chương 2: Thực tế công tác tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vận tải dịch vụ VINAFCO Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương ... kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vận tải dịch vụ VINAFCO 3.1 Ưu điểm3.1.2 Nhược điểm3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích...
 • 56
 • 387
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: một số bài tập về kế toán quản trịmột số bài tập về kế toán ngân hàngmột số bài tập về kế toán doanh nghiệpmột số bài tập về giá trị lượng giác toán 10một số bài tập về phương trình lượng giác 11một số bài tập về thuật toán lớp 10một số bài tập về công thức lượng giác 10một số bài tập môn kế toán quản trịmột số bài tập về phần sinh trưởng và phát triển sinh học 11một số bài tập về không gian oxyz trong các đề thi đại họcmột số bài tập về nguyên lý kế toánmột số bài tập về toán rời rạcbài tập về kế toán tiền lươngcác bài tập về kế toán tiền lươngbài tập về kế toán các khoản trích theo lươngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ