1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Đề chọn đội tuyển dự thi HSG Quốc gia 2012

Tài liệu ĐỀ THI ĐÁP ÁN CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 Năm học 2007 - 2008 pdf

Tài liệu ĐỀ THI ĐÁP ÁN CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 Năm học 2007 - 2008 pdf

... GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 Năm học 2007 - 2008 HƯỚNG DẪN CHẤM, ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨCMôn: VẬT LÝNgày thi: 06/11 /2007 -~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Bài ... 06/11 /2007 -~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Bài Nội dung ĐiểmBài 1 4đ.Mô men quán tính của mỗi thanh đối với trục quay OO’ là:22 2ml l mlI m 12 2 3 = + = ữ 0.5.Xột ti thi im t, thanh OA v OB có li độ góc lần lượt ... ba lần đo như sau: A - Lần 1: Dùng dây nối K và B' rồi mắc B Ômkế vào I và K. Đọc chỉ số Ôm kế R1 . I K C Ta có:1 x1 1 1 (1)R r R= + 1đ - Lần 2: Dùng dây nối...
 • 5
 • 803
 • 3
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12-THPT-NĂM HỌC 2007-2008 Môn thi: Văn pptx

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12-THPT-NĂM HỌC 2007-2008 Môn thi: Văn pptx

... bày đủ các ý trên, văn viết giàu cảm xúc, dẫn chứng chính xác, phong phú, mắc ít lỗi diễn đạt. + Điểm 8: Trình bày đủ các ý trên, văn viết trôi chảy, dẫn chứng chính xác, mắc vài lỗi diễn đạt. ... léo hơn người, trí sáng tạo vượt bậc”. “Lòng tốt: tấm lòng vị tha khoan dung nhân hậu. Đây là hai phẩm chất đặc biệt quý giá ở con người, thuộc hai lĩnh vực trí tuệ tâm hồn của con người ... niệm về cách đánh giá con người. Chỉ có đề cao coi trọng tôn vinh những gì đẹp đẽ trong trí tuệ phẩm chất của con người (0,5 điểm). - Vì sao phải cúi đầu thán phục với tài năng: Vì tài...
 • 3
 • 735
 • 1
Đề thi chọn đội tuyển dự thi hsg quốc gia lớp 12 Năm học 2010 - 2011 Môn thi: vật lý pptx

Đề thi chọn đội tuyển dự thi hsg quốc gia lớp 12 Năm học 2010 - 2011 Môn thi: vật lý pptx

... hình vẽ mà không được cắt ra. Bài 5 (4 điểm) Cho mạch điện xoay chiều như hình 4, các tụ điện đều có điện dung bằng C, còn R1 = R0, R2 = mR0 (m là hằng số). Đặt vào A, B một hiệu điện...
 • 2
 • 519
 • 5
Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi hsg quốc gia lớp 12 Năm học 2010 - 2011 ppsx

Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi hsg quốc gia lớp 12 Năm học 2010 - 2011 ppsx

... Sở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi hsg quốc gia lớp 12 Năm học 2010 - 2011 hướng dẫn chấm, đáp án và biểu điểm chấm đề chính thức Môn: vật lý -~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... I3=3RUABRe34x = RIUAC3 0,5đ .Biện luận: -Khi x= 0 thì UAC= 0 và P = Re23. -Khi x = R thì UAC=34e và Pmin = Re32. -Khi x = 3R thì UAC=4e và Pmax = Re211. ... 1đ qE = k(x1-x2) (2) 2211vm+2222vm+2)(221xxk = qE(x1-x2) (3) 1đ .Từ (1) và (2) và (3) ta được: V1=)(2112mmmmkqE, V2=)( 212 1mmmmkqE...
 • 4
 • 433
 • 1
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12_p1 pot

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12_p1 pot

... GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 Năm học 2007 - 2008 Môn thi: VẬT LÝ (Đề thi có 2 trang) Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 06/11/2007 ... đứng một góc 0 rất bé rồi buông không vận tốc đầu, chọn lúc đó làm gốc thời gian.Tìm quy luật dao động bé của mỗi thanh. Bỏ qua mọi lực cản, gia tốc trọng trường là g. Bài 2 (4 điểm) Một hình ... gian giao đề) Ngày thi: 06/11/2007 Bài 1 (4 điểm) Hai thanh mảnh OA và O’B đồng chất, phân bố đều, cùng khối lượng m, cùng chiều dài l, chúng được treo hai điểm O, O’ cùng độ cao. Hai thanh...
 • 4
 • 236
 • 0
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12+_p2 pot

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12+_p2 pot

... tiếp đất tại điểm B trên đường OA (O, A, B thẳng hàng). Tìm vận tốc vệ tinh tại A, B và thời gian để nó chuyển động từ A đến B. Cho vận tốc vũ trụ cấp 1 là V1 = 7,9 km/s. Bỏ qua lực cản. ... 3, biết E1= e, E2 = 2e, E3 = 4e, R1 = R, R2 = 2R, AB là dây dẫn đồng chất, tiết diện đều có điện trở toàn phần là R3 = 3R. Bỏ qua điện trở trong của các nguồn điện và dây nối. 1....
 • 4
 • 239
 • 0
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 Năm học 200 - 2011 Môn thi: VẬT LÝ pdf

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 Năm học 200 - 2011 Môn thi: VẬT LÝ pdf

... hình vẽ mà không được cắt ra. Bài 5 (4 điểm) Cho mạch điện xoay chiều như hình 4, các tụ điện đều có điện dung bằng C, còn R1 = R0, R2 = mR0 (m là hằng số). Đặt vào A, B một hiệu điện...
 • 2
 • 371
 • 1
Đề thi chọn đội tuyển dự thi hsg quốc gia lớp 12 pot

Đề thi chọn đội tuyển dự thi hsg quốc gia lớp 12 pot

... R1 và R2 khi di chuyển con chạy C từ A đến B. Sở Gd&Đt Nghệ an Đề thi chọn đội tuyển dự thi hsg quốc gia lớp 12 E(Hình 1) m1,q K m, - q . B O A (Hình 2) Đề ... 1 Môn thi: vật lý (Đề thi có 2 trang) Thời gian 180 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1 (4 điểm) Hai quả cầu nhỏ m1 và m2 ... trường đều cường độ E, hướng theo phương ngang, sang phải. Tìm vận tốc cực đại của các quả cầu trong chuyển động sau đó. Bỏ qua tương tác điện giữa hai quả cầu, lò xo và mặt sàn đều cách...
 • 3
 • 200
 • 0
KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 Năm học 2010 - 2011 pps

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 Năm học 2010 - 2011 pps

... NGHỆ AN KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 Năm học 2010 - 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM, ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÝ Ngày thi: 07/11 /2011 -~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... I 1RI AEU 22121111CZRZ Z1 = 50)(3 .Tg1= - 1RCII = - CZR1= - 311= - 6 22222111LZRZ Z2 = 50)(3 . Tg2=2RLII = LZR2= ... 1đ qE = k(x1-x2) (2) 2211vm+2222vm+2)(221xxk = qE(x1-x2) (3) 1đ .Từ (1) và (2) và (3) ta được: V1=)(2112mmmmkqE, V2=)( 212 1mmmmkqE...
 • 4
 • 263
 • 0
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 Năm học 2010 - 2011 docx

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 Năm học 2010 - 2011 docx

... hình vẽ mà không được cắt ra. Bài 5 (4 điểm) Cho mạch điện xoay chiều như hình 4, các tụ điện đều có điện dung bằng C, còn R1 = R0, R2 = mR0 (m là hằng số). Đặt vào A, B một hiệu điện...
 • 2
 • 336
 • 2
Đề chọn đội tuyển dự thi HSG Quốc gia 2012

Đề chọn đội tuyển dự thi HSG Quốc gia 2012

... GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO CAO BẰNG ðỀ THI CHỌN ðỘI TUYỂN DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 NĂM 2012 Môn: Toán Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao ñề) ( ðề gồm 01 trang) ... nnuu uu n+=+= =. a) Chứng minh rằng dãy {un} tăng và không bị chặn trên. b) Thi t lập dãy { }nS với 111niniiuSu=+=−∑. Tìm limnnS→+∞. Câu 3 (4,0...
 • 1
 • 201
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi và đáp án kỳ thi chọn đội tuyển chính thức dự thi hsg quốc gia lớp 12 thpt năm học 20132014 môn thi địa lí – vòng iiđề thi và đáp án kỳ thi chọn đội tuyển chính thức dự thi hsg quốc giađề thi chọn đội tuyển dự thi quốc giade kiem tra chon doi tuyen di thi hsg hoa 9đáp án đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn hóa học năm 2012đề thi chọn đội tuyển đi thi hsg cấp tỉnh lớp 9 thcs môn tiếng anh huyện quảng sương năm 20062007biểu điểm đáp án chấm thi chọn đội tuyển hoc sinh giỏi quốc gia docxđề thi và lời giải đề chọn đội tuyển quốc gia dự thi olimpic toán quốc tế của việt nam từ năm 2005 đến năm 2010đề thi lập đội tuyển dự thi quốc gia 2014 có đáp ánđề thi chọn đội tuyển đi thi quốc gia trường lam sơn thanh hóatuyển tập đề thi hsg quốc gia môn sinh họctuyển tập đề thi hsg quốc gia môn hóa họcđề chọn đội tuyển hsg lớp 9bài giảng de chon doi tuyen hsg tinh huyen yttuyển tập đề thi hsg quốc gia môn hóa học 2012Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ