0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 11 >
 3. Toán học >

Bài tập về phép biến hình – toán 11 nâng cao

Bài tập về phép biến hình – toán 11 nâng cao

Bài tập về phép biến hình toán 11 nâng cao

... - Bài tập về phép biến hình Tốn 11 nâng cao CHƯƠNG I : PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNGVấn đề 1 : PHÉP DỜI HÌNH A. KIẾN THỨC CƠ BẢN ′ ′1 Phép biến hình .ª ĐN : Phép biến hình ... ( 7; 7) 3 Trong mpOxy cho phép biến hình f : M(x;y) M = f(M) = (3x;y) . Đây có phải là phép dời hình hay Ikhông ?- 1 - Bài tập về phép biến hình Tốn 11 nâng cao ′′ ′ ′→ =′rx ... phép đồng biến hình này thành hình kia .F H đồng dạng G F đồng dạng : H GI- 39 - Bài tập về phép biến hình Tốn 11 nâng cao ∆28 [CB-1.18] Cho ABC . Dựng về phía ngoài của tam giác các hình vuông...
 • 41
 • 2,164
 • 2
Bài tập về phép biến hình lớp 11

Bài tập về phép biến hình lớp 11

... phép biến hình : a) f : M(x;y) M = f(M) = ( y ; x 2) b) g : M(x;y) M = g(M) = ( 2x ; y+1) . Phép biến hình nào trên đây là phép dời hình I I′ ′≠ ≠′→ −1 2? HD : a) f là phép dời hình ... . F là phép đồng dạng biến AGI thành COD . F được hợp thành−uuur bởi hai phép biến hình nào sau đây ? A) Phép tịnh tiến theo GO và phép vị tự V(B; 1) .1 B) Phép đối xứng tâm G và phép vị ... -CHƯƠNG I : PHÉP BIẾN HÌNH∆∆ ∆2 Cho ABC có đường cao AH . H ở trên đoạn BC . Biết AH = 4 , HB = 2 , HC = 8 . Phép đồng dạng F biến HBA thành HAC . F được hợp thành bởi hai phép biến hình nào...
 • 34
 • 4,007
 • 98
TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ; BÀI TẬP SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG – NÂNG CAO LŨY THỪA (PHẦN 2) potx

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ; BÀI TẬP SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG NÂNG CAO LŨY THỪA (PHẦN 2) potx

... XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 2 SƯ ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 1 CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BÀI TẬP SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG NÂNG CAO LŨY THỪA (PHẦN 2) Bài 1. Giải các phương ... XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 2 SƯ ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 9 Bài 9. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực ( )22222 2221, 2 7 1 5 12, 2 13, 5 11 4 1 34, 16 20 ... HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 2 SƯ ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 3 Bài 3. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực ()( )( )( )()( )( )(...
 • 10
 • 738
 • 13
Bài tập về định luật bảo toàn cơ năng

Bài tập về định luật bảo toànnăng

... CÁC BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG, VA CHẠMMôn vật lí lớp 10I. PHẦN CƠ HỌC Bài 1: Một vật rơi tự do từ độ từ độ cao 120m. Lấy g=10m/s2 . Bỏ qua sức cản .Tìm độ cao mà ở đó ... thế năng.ĐS: 40 m Bài 2: Một vật rơi tự do từ độ cao 10 m so với mặt đất . Lấy g = 10 m/s2. Ở độ cao nào so với mặt đất thì vật có thế năng bằng động năng ? ĐS: 5 m Bài 3: Một vật có khối ... 100g bắn vào M theo phương ngang với vận tốc v0 = 1m/s (Hình 7). Biết va chạm là hoàn toàn h Hình 5α0α Hình 6•Mmv0K= 40N/m Hình 7...
 • 2
 • 20,185
 • 301
Phát triển năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh Trung học phổ thông qua bài tập hóa học (Phần hiđrocacbon lớp 11- nâng cao)

Phát triển năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh Trung học phổ thông qua bài tập hóa học (Phần hiđrocacbon lớp 11- nâng cao)

... giải CnH2n-2: CH3–CH≡CH; X1: CH–CO–CH3; X2: CH3–CHOH–CH3; X3: CH3–CH=CH2; X4: CH2Cl–CH=CH2; X5: HO–CH2–CH=CH2 X6: CH3–CH2–CH2–OH toasto, xt H2SO4đ,180oC ... HO–CH2–CH–OH 1. CH3 CH3 + Cl2 CH3 CH2Cl (A1) + HCl 2. CH3 CH2Cl + NaOH CH3 CH2OH (A2) + NaCl 3. CH3 CH2OH + O2 CH3COOH (A3) + H2O 4. CH ... qua bài tập hóa học (Phần hiđrocacbon lớp 11- nâng cao) ". 2. Mục đích nghiên cứu Xác định những nội dung có tính phƣơng pháp luận và xây dựng hệ thống bài tập phần hiđrocacbon lớp 11- nâng...
 • 132
 • 5,085
 • 22
Bài tập về chất lỏng vật lý 10 nâng cao

Bài tập về chất lỏng vật lý 10 nâng cao

... Chú ý: cần xác định bài toán cho mấy mặt thoáng. Tính lực cần thiết để nâng vật ra khỏi chất lỏng - Để nâng được: kF P f - Lực tối thiểu: kF P f Bài toán về hiện tượng nhỏ giọt ... tỏa ra Q = m.c (t2 t1). 2. Công thức tính nhiệt nóng chảy Q = m (J) 3. Công thức tính nhiệt hóa hơi Thầy Nguyễn Văn Dân Long An 0975733056 Bài 5: Một ống mao dẫn ... kg/m3, ĐS: 2 = 0,0217 N/m. Bài 6: Một ống mao dẫn khi nhúng vào trong nước thì cột nước trong ống dâng cao 80mm, khi nhúng vào trong rượu thì cột rượu dâng cao bao nhiêu? Biết khối lượng...
 • 7
 • 20,830
 • 183
Lý thuyết và bài tập phần quang học vật lí 11 nâng cao

Lý thuyết và bài tập phần quang học vật lí 11 nâng cao

... trong dạng 1 d1’ = 11 11fddf d2 = L d1’= 11 1111 )(fddfLfd d2’= 2222fddf 2112 111 1111 2)()])[(ffdffLfddfLfdf (3) k = 2112 111 212211)()('.'ffdffLfdffdddd ... nêu trong dạng 1. d1’ = 11 11fddf d2 = L d1’= 11 111 )(fdLfdfL d2’= 2222fddf 2111 21 111 2)(])[(ffLfdffLLfdfLf (1) k = 2111 21212211)('.'ffLfdffLffdddd ... AB cao 2m cho ảnh A’B’ cao 1 (cm) . Xác định vị trí vật? Bài 6 Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Xác định vị trí của vật thật để ảnh qua thấu kính lớn gấp 5 làn vật? Vẽ hình? Bài...
 • 65
 • 4,131
 • 2
Bài giảng: Mở đầu về phép biến hình (Hình học 11 - Chương I: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG)

Bài giảng: Mở đầu về phép biến hình (Hình học 11 - Chương I: PHÉP DỜI HÌNHPHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG)

... xa”.BÀI GIẢNG QUA MẠNGHÌNH HỌC 11 CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG§1 Mở đầu về phép biến hình Học Toán theo nhóm (từ 1 đến 6 học sinh) các lớp 9, 10, 11, 12Giáo viên dạy: LÊ HỒNG ĐỨCĐịa ... xét gì về hai tam giác ABC và ABC.Ví dụ 3. Với mỗi điểm M, ta xác định điểm M' trùng với M thì ta cũng có đợc một phép biến hình. Phép biến hình đó gọi là phép đồng nhất.C. bài tập rèn ... của điểm M qua phép biến hình đó.Nếu ta kí hiệu một phép biến hình nào đó là f thì: M = f(M). Nếu H là một hình nào đó thì tập hợp các điểm M' = f(M), với M H, tạo thành hình H',...
 • 4
 • 1,492
 • 21
Bài tập cơ bản về phép biến hình trong mặt phẳng doc

Bài tập cơ bản về phép biến hình trong mặt phẳng doc

... BC lấy điểm E sao choBE AI=.a.Xác định một phép dời hình biến A thành B và I thành E.b.Dựng ảnh của hình vuông ABCD qua phép dời hình đó.IV. PHÉP VỊ TỰ1. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ... trình 2 0x y− =. Tìm ảnh của d qua phép dời hình cóđược bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O góc 900 và phép tịnh tiên theo véctơ vr.3. Cho hình vuông ABCD tâm I. Trên tia BC ... + − =. Tìm ảnh của (C) qua phép tịnh tiếntheo véctơ ( )2;5v = −r.II. PHÉP QUAY1. Cho hình vuông ABCD tâm O (có hình vẽ kèm theo)a.Tìm ảnh của điểm C qua phép quay tâm A góc 900 .b.Tìm...
 • 5
 • 4,068
 • 56
Bài tập về phép toán 2 ngôi

Bài tập về phép toán 2 ngôi

... (1), (2) suy ra phép toán * không có tính chất kết hợp.. Phép toán * không có phần tử trung lập. Do đó ∀ x ∈ ℚđều không có phần tử đối xứng đối với phép toán *.(ii) a ⊕ b = a + b ab với a, b ... với phép toán ** Khi x = 0 phần tử của x là 0.Câu c) a * b = ∀ a,b ∈ ℚ* *: Q ∗ Q → Q* (a,b) ∈ ℚ* Tương ứng * là một ánh xạ vì với ∀a,b ∈ ℚ* thì ∈ ℚ*Nên tương ứng phép toán * là phép toán ... ⊕ .b) Xét các tính chất và phần tử đặc biệt của mỗi phép tính đó. Bài làm Bài 2: Chứng tỏ rằng các quy tắc cho tương ứng sau đây là phép toán hai ngôi:(i) a * b = , với a, b ∈ ℚ * Q x Q →...
 • 13
 • 19,491
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về phép biến hình lớp 11bai tap chuong phep doi hinh lop 11 nang caocác bài tập về phép biến hìnhbài tập về phép biến hìnhcách làm bài tập về phép biến hìnhbài tập về phép biến hình có đáp ánbài tập về phép biến hình trong mặt phẳngbài tập về phép biến hình có lời giảicác dạng bài tập về phép biến hìnhbai tap phep bien hinh lop 11 nang caobai tap on tap chuong phep doi hinh lop 11 nang caobài tập sách giáo khoa hình học 11 nâng caobài tập về sự điện li lớp 11 nâng caobai tap ve phuong trinh luong giac 11 nang caobài tập về phép biến đổi laplaceBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP