0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 7 >
 3. Tiếng Anh >

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 ( kèm đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)

... 31 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết) Đề số 1: PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 7 Năm học: 2012-2013 Môn: Ngữ văn 7 Thời gian ... tạo của học sinh. Hết s 7: Trờng thcs BìNH LONG Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn thi : Văn 7 Năm học : 2011 - 2012 (Thời gian : 120 phút không kể giao đề) Cõu 1: (3 im) ... giấy trắng . Đề số 3: PHÒNG GD&ĐTTHANH OAI ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 7 Năm học 2012-2013 Môn thi: Ngữ văn Thời gian làm bài :120 phút ( Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 11 tháng...
 • 34
 • 108,635
 • 521
Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 có đáp án

Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 có đáp án

... Ph¬ng21 Tuyển tập đề thi Đáp án chọn HS Giỏi Ngữ văn lớp 8 THCSĐỀ 1 :ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG I Môn: Ngữ văn 8 (Thời gian làm bài: 120 phút)CâuI (2 đ)Đọc đoạn văn:“Tôi lắng nghe tiếng hai ... thức.ĐỀ 16 :ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎIMÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 NĂM HỌC 2008-2009 (Thời gian làm bài: 150 phút)Ph¹m ThÞ Kim Tho Trêng THCS Trùc Ph¬ng 37 Tuyển tập đề thi Đáp án chọn HS Giỏi ... đó thi chọn đội tuyển chính thức dự thi HSG cấp tỉnh năm học 09-10.……………………………………………………ĐỀ 17 :ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Môn ngữ văn 8 - thời gian 120 phỳtI.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Câu 1. (0 ,25điểm)...
 • 77
 • 84,293
 • 253
Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)

... Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)TUYỂN TẬP 21 ĐỀ THI HSG VẬT LÍ 7 ( đáp án chi tiết)ĐỀ 1: MÔN VẬT LÍ LỚP 7 ( Thời gian làm ... 2SIRNii'Hình 3PQ Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)ĐỀ 3: MÔN VẬT LÍ LỚP 7 ( Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề) Bài 1 (3 điểm): Tia ... 118+-K1K2K3Đ1Đ2αAB••••A'B'IJ1(M )2(M )αAB••A'IJ1(M )2(M )B'•• Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)a. Cách vẽ- Lấy ảnh của A’...
 • 36
 • 36,503
 • 109
Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 (có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 (có đáp án)

... d2’O1O2F’1F2Sở GD - ĐT Thanh HóaTrờng THPT Đông Sơn I đáp án đề thi học sinh giỏi Môn Vật lý - Lớp 11 - Năm học 20 07 - 2008 NộI DUNGđIểMCõu 1 ( 4 im ) Gi21F;F l lc do q1 ... Sở GD - ĐT Thanh HóaTrờng THPT Đông Sơn I đề thi học sinh giỏi Môn Vật lý - Lớp 11 - Năm học 20 07 - 2008Thời gian làm bài : 180 phút Cõu 1 (4 im)Cho hai in tớch im q1 ... 0,50,50,50,50,50,50,50,5Cõu 2 ( 4 im )1) ( 1 im )Ta cú: RAB = 9 =3232RR18)RR(18 (1 ) RAB = 8 =3232RR18)R18(R (2 ) T (1 ) v (2 ) rỳt ra R3 = 18 - R2 Thay vo (2 ) ta c R2 = 12; R3 = 6 2) ( 1...
 • 5
 • 24,073
 • 1,054
tuyển tập các đề thi học sinh giỏi tỉnh, huyện và tuyển sinh vào chuyên hóa

tuyển tập các đề thi học sinh giỏi tỉnh, huyện và tuyển sinh vào chuyên hóa

... . (1 ) (2 ) (8 ) (7 ) (5 ) (6 ) (3 ) (4 ) Đề chính thức Đề chính thứcin phõn dung dchcú mng ngnin phõn núng chyCriolitSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCSCÀ MAU NĂM HỌC ... TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ MÔN THI: HOÁ HỌC Khoá ngày: 07/ 7/2008 Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu I (2 ,0 điểm)1. Hãy viết các ... anKỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCSnăm học 2010 - 2011 Môn thi: Hóa học - bảng aThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu I (4 ,0 im).1/ Chn 7 cht rn khỏc nhau m khi cho 7...
 • 63
 • 1,169
 • 1
Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học 8 (kèm đáp án)

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học 8 (kèm đáp án)

... bao nhiêu lít khí H2 ở đktc. Bài 5 (2 điểm) 17 Ttt(1)Ttt(2)Ttt(5)Ttt(3)Ttt(4)TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) Đáp án: Câu 1a) Đúng, vì đúng tính ... 35,5) Đáp án:Câu Đáp án Điểm 27 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) Đề số 13:Câu 1( 1,5 điểm): Cho các chất Na, H2O, CaCO3, KClO3,P và các điều kiện cần thi t.Viết ... công thức hóa học là SO3 (0 ,5 điểm) (0 ,5 điểm) (0 ,5 điểm) (0 ,5 điểm) (0 ,5 điểm) (0 ,5 điểm)9TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) Câu 6 (1 .0 điểm)Khối lượngNaCl...
 • 129
 • 73,876
 • 682
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt cuối bậc tiểu học

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt cuối bậc tiểu học

... bậc tiểu học Môn Tiếng Việt / Tr.8/ 67) Câu 3: ( Câu 3/ đề 7/ Tuyển tập đề thi HSG bậc tiểu học Môn Tiếng Việt / Tr.13/ 78 )Câu 4: ( Câu 3/ đề 12/ T .tập đề thi HSG bậc tiểu học Môn Tiếng Việt ... tiểu học / Tr.45/ 144)…………………………………………………………………………………………. Đáp án ĐỀ 20:Câu 1: ( Câu 1/ đề 1/ Tuyển tập đề thi HSG bậc tiểu học Môn Tiếng Việt / Tr.5/ 62)Câu 2: ( Câu 2/ đề 3/ Tuyển tập đề thi ... Tr.49/153) ( Câu 2/ I / đề 36/ 40 đề ôn luyện Tiếng Việt cuối cấp tiểu học / Tr.51/158)Câu7 : ( Câu 131/ Luyện tập về Cảm thụ văn học ở Tiểu học / Tr .79 / 131)Câu 8: ( Câu III/ đề 31/ 40 đề ôn luyện Tiếng...
 • 41
 • 13,572
 • 56
Các đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

Các đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

... BẰNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011 Môn: .Địa lí.(Hướng dẫn chấm gồm 03 .trang)2 Các đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) SỞ GIÁO ... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011 Môn: .Địa lí.(Hướng dẫn chấm gồm 03 .trang) Câu thứ ( iểm)Ý Nội dungThang điểm 7 Đáp án chính thức Các đề thi học sinh giỏi môn ... quả.Câu 5. (5 ,0 điểm)Cho bảng số liệu:1ĐỀ BÀI ( ề gồm 02 trang) Các đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Câu thứ ( iểm)Ý Nội dungThang điểm1Vị Trí Anh Hoa Kì...
 • 15
 • 55,946
 • 143
Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

... Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCAO BẰNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011 Đề dự bị Môn: ... 100oC là:Q1 = m1.C1 (t2 - t1 ) = 1. 4200. ( 100 – 20) = 336000 (J) = 336 (kJ)0,513ĐỀ CHÍNH THỨC Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) - Nhiệt lượng nước ... kể. R11 Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) 365.230400 = 84096000KWhSố tiền tiết kiệm được:84096000 .70 0= 588 672 00000 đồng0,55 (4 đ)a)- Vẽ hình ( AB là gương)...
 • 22
 • 33,176
 • 114
Các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

Các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

... tên thí sinh: .Số báo danh Họ tên, chữ ký của giám thị 1:14 Các đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Đề số 1: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCAO BẰNGĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP ... Cao Bằng Đề dự bị Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2009- 2010 Môn: Ngữ VănThời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề bài ( ề gồm: 01 trang)Câu 1. ( 4,0 điểm)Em ... DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Ngữ - Văn(Hướng dẫn chấm gồm: 03 trang) Đề dự bịCâu 1 (4 ,0 điểm)Ý Nội dungThangđiểm1 Giới thi u được vấn đề sát...
 • 17
 • 51,041
 • 96

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 kèm đáp ántuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 có đáp án chi tiếttuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 có đáp ántr tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 kèm đáp án chi tiếttuyển tập các đề thị học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 kèm đáp ántuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 8 có đáp ántuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 có đáp án chi tiếttuyển tập 52 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 có đáp ántuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 7 cực hay kèm đáp án chi tiếttuyển tập 10 đè thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8có đáp ántuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7các đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 có đáp án chi tiếtđề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 4 có đáp ántuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hoá họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ