0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thi ioe

Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

... Tiếng Việt lớp 4-5 / Đàm Ngân - Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi - Hưng Yên 12 *Tiếp theo các phần trước: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5.PhầnI  IV GIÁO ÁN TỔNG HỢP Bồi dưỡng học sinh ... v n. 11)Cấu tạo từ Hán -Việt. Phần V: Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc tiểu học: 1 )Bài tập chính tả. 2 )Bài tập luyện từ v câu. 3 )Bài tập C.T .V. H. 4 )Bài tập làm v n.Phần VI: Các đề luyện ... nặng nghĩa v i đất, v i nước v v i người Hạt gạo chính là hồn của quê hương.III- BÀI TẬP LÀM V N: Bài tập 56:Hãy viết 1- 2 câu v n có sử dụng : Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5 / Đàm...
 • 20
 • 4,012
 • 34
Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

... Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi - Hưng Yên 8 *Tiếp theo các phần trước: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5.PhầnI  IV GIÁO ÁN TỔNG HỢP Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5 ... chính tả. 2 )Bài tập luyện từ v câu. 3 )Bài tập C.T .V. H. 4 )Bài tập làm v n.Phần VI: Các đề luyện thi cuối bậc tiểu học Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5 / Đàm Ngân - Tiểu học Hoàng Hoa ... án : ( TV5/ NC- Tr.193 ) Bài tập 66:Hãy viết một đoạn v n (6-8 câu) tả một con v t nuôi trong nhà mà em yêu thích.*Đáp án : ( BT luyện viết v n MT - Tr.46, 49 ) Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt...
 • 20
 • 4,141
 • 29
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 7

... Quỳnh Nga 2012 - 2013 40 BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI – TIẾNG ANH 7 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN YÊN MÔHƯỚNG DẪN CHẤMĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI 7 Năm học: 2008-2009Môn: Anh vănQuestion I: (2,5 ... 2013 24 BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI – TIẾNG ANH 7 PHÒNG GD&ĐT đề Thi phát hiện học sinh năng khiếu Anh Son Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Môn: TiÕng Anh líp 7 I. Choose ... (Ill)Nguyễn Thị Quỳnh Nga 2012 - 2013 8 BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI – TIẾNG ANH 7 C. MORE: So sánh hơn của (a lot of / many /much) - Dùng kèm với danh từ đếm được hoặc không đếm được Ex: Do...
 • 57
 • 10,527
 • 155
Giáo án dạy bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 tham khảo

Giáo án dạy bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 tham khảo

... built since June.II. Kiến thức tham khảo (học sinh tự học ở nhà)Đối chiếu câu bị động Tiếng Anh Tiếng Việt.Câu bị động là một đề tài được nhiều nhà ngôn ngữ học nghiên cứu và hiện đang được ... holiday.21.How many cigarettes(you/smoke) a day? 18 Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 8- Trần Thị Thảo- Trường THCS Tân Quang - Câu bị động tiếng Anh thường được dùng với nghĩa “được” hay “bị” ... quanh dạng câu bị động trong tiếng Việt đồng thời so sánh đối chiếu với câu bị động trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết này sẽ hệ thống hóa kiến thức và cách dùng dạng bị động trong tiếng Anh tiếng...
 • 72
 • 6,267
 • 81
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh THCS

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh THCS

... 30 Giáo án : Bồi dưỡng học sinh giỏi Giáo viên : ĐOÀN ĐÌNH LẬP TRƯỜNG THCS NAM PHƯƠNG TIẾN A- - CHƯƠNG MỸ HANOI 35 Giáo án : Bồi dưỡng học sinh giỏi Giáo viên : ĐOÀN ĐÌNH LẬP TRƯỜNG THCS ... to drink. PERIOD6 cụm từ và mệnh đề trong tiếng anh * Clauses and phrases: 19 Giáo án : Bồi dưỡng học sinh giỏi Giáo viên : ĐOÀN ĐÌNH LẬP TRƯỜNG THCS NAM PHƯƠNG TIẾN A- - CHƯƠNG MỸ HANOI11.They ... they form their own baseball team.3 Dùng với danh từ không đếm được: 24 Giáo án : Bồi dưỡng học sinh giỏi Giáo viên : ĐOÀN ĐÌNH LẬP TRƯỜNG THCS NAM PHƯƠNG TIẾN A- - CHƯƠNG MỸ HANOI4. a....
 • 35
 • 3,043
 • 17
giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh tham khảo

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh tham khảo

... running. (Anh ấy thở gấp. Anh ấy đã chạy từ nẫy đến giờ)- At last the bus came. I’d been waiting for 20 minutes.- He was out of breath. He had been running. (Anh ấy đã thở gấp. Anh ấy đã ... study at Harvard University.  Lưu ý: Tom has a brother, who is a doctor. (Tom có người anh, người anh là bác sĩ) - 44 - Start now finish * * * In progressD. PracticeExercise ... didn’t get offered the job.( Ann wasn’t offered the job)Chúng ta dùng “get” chủ yếu trong tiengs Anh thụng thường (informal spoken Enlish). Có thể dùng ‘BE’ trong tất cả các tình huống.Chúng...
 • 76
 • 2,178
 • 11
giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thi ioe

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thi ioe

... Vietnamese word with its English equivalence. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014Full name: ……………………………. School:…………………………… ... (CẤPTỈNH)_LỚP 5I/ Safe DrivingAnswer the question. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-20141. What's his job?- He's a A. ... hundred students in our school.A. three B. third C. threeth D. thirth15. How is your little daughter? - She is fine TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014A. thank B. thank you C....
 • 18
 • 2,073
 • 6
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

... something.agreedesirehopeplanstriveattemptexpectintendpreparetendclaimfaillearnpretendwantdecideforgetneedrefusewishdemandhesitateofferseemVí dụ: Giáo viên : Lục Thị Hà – Trường THCSảTực Bình 34 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 * Mặc dù advertising là danh từ không đếm được, nhưng advertisement lại là danh từ ... (future perfect) Will have + P2 Giáo viên : Lục Thị Hà – Trường THCSảTực Bình 21 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 GRAMMAR REVIEW CẤU TRÚC CÂU TIẾNG ANH Subject + Verb as predicate ... để.Ví dụ:She has a few books, enough to read. Giáo viên : Lục Thị Hà – Trường THCSảTực Bình 9 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 We have lived here for twenty years.It was she...
 • 36
 • 6,515
 • 22
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 5- theo chương trình chuẩn in dùng luôn

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 5- theo chương trình chuẩn in dùng luôn

... _ _ in winter in England? TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014I. Cool Pair Matching: Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ... What about C. Why don't we D. How about TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014Buæi 3Full name: ……………………………. School:…………………………… ... IDEAR4. DOWIN 14. BUSTY TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-201420. __HREE 40. BO__RD41._ _ _ _ _ is he from? - He's from England.42. Living in Ho Chi Minh City _ _ so boring.43....
 • 19
 • 2,179
 • 10
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9 – năm học 2014 2015

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9 – năm học 2014 2015

... Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 năm học 2014 -2015 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HSG MÔN ANH 9 NĂM HỌC 2011-2012* Nội dungTuần Tiết Nội ... 117 29 Tag questions30 Exercises18 31 Cosolidation32 The testXÁC NHẬN CỦA BGH NGƯỜI LẬP2 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 năm học 2014 -2015 WEEK 1 Date of preparing: 1/ 9/ 2011 ... when receiving your letter. 29. I / school / five days / week / favorite subjects / Math / English.4 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 năm học 2014 -2015 A. Despite I go to school...
 • 84
 • 19,113
 • 85
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9

... Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 – năm học 2011-2012PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HSG MÔN ANH 9 NĂM HỌC 2011-2012* Nội dungTuần Tiết Nội ... 117 29 Tag questions30 Exercises18 31 Cosolidation32 The testXÁC NHẬN CỦA BGH NGƯỜI LẬP2 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 – năm học 2011-2012WEEK 1 Date of preparing: 1/ 9/ 2011 ... go4. stop 9. talking 14. burning 19. repainting5. to take 10. park 15. to come 20. keep 2/ Multiple choice 1. D 6. C 11. C 16. C12 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 – năm học 2011-2012...
 • 95
 • 1,678
 • 5
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8

... Giáo án BDHSG Anh 8 Năm học 2014- 2015Week 4: Date: 8/ 9/2013 The USages OF TENSES ( present tenses)A. Aims:Helping ... three times a day ( a week, a month ) c./Notes : GV Lê Thị Hà My Trờng THCS Ti1 Giáo án BDHSG Anh 8 Năm học 2014- 20151./ V(es) động từ thêm es trong trường hợp sau động từ tận cùng là: O ... âm cuối lên rồi thêm – ing( refer -> referring) GV Lê Thị Hà My Trêng THCS Ti2 Giáo án BDHSG Anh 8 Năm học 2014- 2015!" * Chia các động từ sau đây. a. Now I ……( not do) my homework....
 • 144
 • 4,729
 • 17
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7

... lots of/ plenty of + danh từ số nhiều đếm đợc và danh từ khôngđếm đợc. 2. much/ many ( thờng dùng trong câu phủ định hoặc nghi vấn)- much + danh từ không đếm đợc- many + danh từ đếm đợc số nhiều3. ... Thursday, 6/2.  Place of the party : Your home, 39 NVC Street.  Time : 7 – 9.30 evening. Telephone number : 78 503 47 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9WEEK ... interesting. → It’s interesting. 7. The test is so difficult that the pupils can not finish it in time22 → The test is too WEEK 27 Prepare: 1/3/2013Teach: 7/ 3/2013REVISION ON ARTICLES A....
 • 61
 • 5,324
 • 27
giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9

... Present Perfect Simpleyesterday agoin 199 0the other daylast justalreadyup to nowuntil now / till nowever(not) yetso farlately / recentlyLê Th Thanh Huy nị ềPast Perfect SimpleThe past ... of money, I would share it with you.Signal Words of Simple Pastyesterday, 2 minutes ago, in 199 0, the other day, last FridayIf-Satz Typ II (If I talked, …)Past Progressive (Past Continuous)The ... working all afternoon.Signal Words of Present Perfect Progressiveall day, for 4 years, since 199 3, how long?, the whole weekPresent Perfect Simple – Present Perfect Progressive*FormPresent...
 • 24
 • 792
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7giao an boi duong hoc sinh gioi tieng anh lop 6giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 12giao an boi duong hoc sinh gioi tieng anh lop 7giao an boi duong hoc sinh gioi tieng anh lop 8giao an boi duong hoc sinh gioi tieng anh 9 violetgiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 5giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt tiểu họcgiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 4giao an boi duong hoc sinh gioi tieng viet lop 5giao an boi duong hoc sinh gioi mon anh 7giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh 6Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM