0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

So sánh chuyện tình giữa Người và Hồn ma trong "Tiễn đăng tân thoại" và "Truyền kỳ mạn lục" pot

Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm vừa qua và phương hướng trong những năm tới.DOC

Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm vừa qua phương hướng trong những năm tới.DOC

... trong những năm vừa qua kế hoạch sản xuất trong những năm tới.1. Những sản phẩm chủ yếu của Công ty.4 Bộ Phận Tiền Lơngăn CaThởng Cộng dồnSố LĐBQ Số LĐBQ Số LĐBQ Số LĐBQCơ quan ... chức sản xuất, em xin báo cáo tổng quát các mặt hoạt động của công ty đợc thể hiện qua các phần nh sau:I. Giới thiệu chung về công ty 26-BQPII. Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm ... vụ:- Sản xuất kinh doanh các loại hàng may mặc, giầy vải, giầy da, mũ, áo ma, hàng nhựa, - Chế biến gỗ, sản xuất kinh doanh bao bì, xuất nhập khẩu sản phẩm vật t, trang bị phục vụ sản xuất...
 • 32
 • 853
 • 0
So sánh quan niệm về hạnh phúc lứa đôi trong truyện kỳ mạn lục (nguyễn dữ) và truyện cổ tích (người việt)

So sánh quan niệm về hạnh phúc lứa đôi trong truyện kỳ mạn lục (nguyễn dữ) truyện cổ tích (người việt)

... đồng trong quan niệm về hạnh phúc lứa đôi giữa Truyền kỳ mạn lục truyện cổ tích. - Chương 3: Những điểm khác biệt trong quan niệm về hạnh phúc lứa đôi giữa Truyền kỳ mạn lục truyện cổ tích. Cuối ... đôi trong Truyền kỳ mạn lục (Nguyễn Dữ) trong truyện cổ tích (người Việt) 1.3.1. Khảo sát, thống kê những truyện thể hiện quan niệm về hạnh phúc lứa đôi trong Truyền kỳ mạn lục Qua khảo sát, ... thể,khách quan đối với các truyện trong Truyền kỳ mạn lục truyện cổ tích có đềcập quan niệm về hạnh phúc lứa đôi. - Phương pháp so sánh: là phương pháp chính nhằm làm nổi bật sự tươngđồng khác...
 • 65
 • 1,353
 • 3
Tài liệu So sánh nhãn áp giữa người cận thị và người chính thị trong thanh thiếu niên Việt Nam (tại BV Mắt TPHCM) pdf

Tài liệu So sánh nhãn áp giữa người cận thị người chính thị trong thanh thiếu niên Việt Nam (tại BV Mắt TPHCM) pdf

... tôi sẽ khảo sát nhãn áp (IOP) trên nhóm người chính thị người cận thị thanh thiếu niên Việt Nam để tìm ra nhãn áp trung bình của mắt chính thị mắt cận thị bằng nhãn áp kế Goldmann, ... Họng – Mắt 163 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 8 * Phụ bản của Số 1 * 2004 Nghiên cứu Y học SO SÁNH NHÃN ÁP GIỮA NGƯỜI CẬN THỊ & NGƯỜI CHÍNH THỊ TRONG THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM (TẠI BV. MẮT ... 100 Nhận xét : Nữ gặp nhiều hơn nam kể cả cận thị chính thị. Bảng 4. Số mắt chính thị cận thị được đo nhãn áp phân theo nhóm tuổi : Chính thị Cận thị Tổng cộng Nhóm tuổi n % n %...
 • 6
 • 3,661
 • 1
so sánh hiệu quả kinh tế của 2 mô hình nuôi tôm thâm canh và quảng canh cải tiến của tỉnh bạc liêu

so sánh hiệu quả kinh tế của 2 mô hình nuôi tôm thâm canh quảng canh cải tiến của tỉnh bạc liêu

... XUẤT TÔM THEO MÔ HÌNH NUÔI THÂM CANH TX.BẠC LIÊU 41Bảng 4.7: HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TÔM THEO MÔ HÌNH NUÔI QUẢNG CANH CẢI TIẾN TX.BẠC LIÊU 42 Bảng 4.8 SO SÁNH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TÔM THEO MÔ HÌNH NUÔITHÂM ... Bạc Liêu 22 3 .2. 1 Tình hình nuôi trồng thuỷ sản ở Bạc Liêu 22 3 .2. 2 Hiệu quả nuôi trồng Thuỷ Sản 23 Chương 4 31ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VIỆC NUÔI TÔM THÂM CANH VÀ QUÃNG CANH CẢI TIẾN Ở BẠC ... MÔ HÌNH NUÔI THÂM CANH TỈNH BẠC LIÊU 51Bảng 4.17: HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TÔM QUÃNG CANH CẢI TIẾN TỈNHBẠC LIÊU 52 Bảng 4.18: SO SÁNH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TÔM THEO MÔ HÌNH 53NUÔI THÂM CANH VÀ QUÃNG CANH...
 • 110
 • 1,770
 • 6
Tài liệu Bảo quản tinh trùng người bằng Nito lỏng trong môi trường Glycerol, Geyc và Sperm Freeze ppt

Tài liệu Bảo quản tinh trùng người bằng Nito lỏng trong môi trường Glycerol, Geyc Sperm Freeze ppt

... trình bảo quản tinh trùng ngời bằng lạnh sâu trong môi trờng glycerol, GEYC Sperm freeze với mục tiêu: Đánh giá hiệu quả môi trờng glycerol, GEYC Sperm freeze trong bảo quản tinh trùng ... (chỉ số tinh trùng sống sau bảo quản) Tỷ lệ % tinh trùng sống sau bảo quản CSF3 = Tỷ lệ % tinh trùng sống trớc bảo quản X 100` III. Kết quả Chất lợng tinh trùng bảo quản bằng nitơ lỏng (-1960C) ... môi trờng GEYC Sperm freeze để bảo quản lạnh sâu tinh trùng rõ ràng có hiệu quả hơn so với dùng môi trờng glycerol đơn thuần. 7 TCNCYH-2003 Bảo quản tinh trùng ngời bằng nitơ lỏng trong...
 • 6
 • 827
 • 8
Luận văn

Luận văn " So sánh hiệu quả kinh tế của 2 mô hình nuôi tôm thâm canh quảng canh cải tiến của tỉnh Bạc Liêu " pptx

... tích kinh tế kỹ thuật các hình nôi tôm nước lợ chủ yếu ở tỉnh Bạc Liêu, Đánh giá hiệu quả kinh tế các hình nuôi tôm sú ở ĐBSCL, Đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của hình nuôi tôm thâm canh ... VÀ QUÃNG CANH CẢI TIẾN 62 Bảng 4 .26 TÓM TẮT KẾT QUẢ TƯƠNG QUAN GIỮA Y VÀ X CỦA MÔHÌNH THÂM CANH VÀ QUÃNG CANH CẢI TIẾN 643Bảng 4 .27 TÓM TẮT KẾT QUẢ TƯƠNG QUAN GIỮA THU NHẬP VÀ CHIPHÍ CỦA MÔ ... hình để đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất. Đề tài tập trung nghiên cứu về hiệu quả kinh tế của các hộ nuôi tôm tỉnh Bạc Liêu. Luận văn được thực hiện trên cơ sở điều tra số liệu tại tỉnh Bạc Liêu, ...
 • 110
 • 991
 • 2
Báo cáo

Báo cáo " So sánh cách biểu đạt ý nghĩa bị động trong hai ngôn ngữ: Pháp Việt " pptx

... dạng bị động mà chỉ thử tìm hiểu, so sánh cách biểu đạt ý nghĩa bị động trong tiếng Pháp trong tiếng Việt. Với mục đích đó, bài viết sẽ xem xét một cách cụ thể các vấn đề về cấu trúc, ý nghĩa ... dạng bị động tiếng Pháp với lối nói tiếp thụ -bị động tiếng Việt. 1. Đặt vấn đề* Theo các nhà nghiên cứu, ý nghĩa bị động tồn tại ở hầu hết các ngôn ngữ, sự khác biệt là ở cách biểu đạt ý nghĩa ... cách biểu đạt ý nghĩa bị động trong hai ngôn ngữ: Pháp Việt Đinh Hồng Vân* Khoa Ngôn ngữ Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận...
 • 15
 • 516
 • 0
So sánh các thuyết động viên X, Y, Z trong quản trị nhân sự và thông qua đó đề xuất phương án quản trị nhân sự thích hợp cho Việt Nam Tiểu luận môn Quản Trị Học

So sánh các thuyết động viên X, Y, Z trong quản trị nhân sự thông qua đó đề xuất phương án quản trị nhân sự thích hợp cho Việt Nam Tiểu luận môn Quản Trị Học

... để qua đó có thể xây dựng mô hình phù hợp cho Việt Nam hiện nay, do đó nhóm chúng em đã chọn đề tài: So sánh các thuyết động viên X, Y, Z trong quản trị nhân sự thông qua đó đề xuất phương ... phương án quản trị nhân sự thích hợp cho Việt Nam .Nhóm 9 Lớp ngày 3 Trang 1 Tiểu luận môn: Quản Trị Học Giảng viên: TS. Nguyễn Hải Quang- Học thuyết Y đưa ra cách quản lý linh động phù hợp ... Tiểu luận môn: Quản Trị Học Giảng viên: TS. Nguyễn Hải QuangKẾT LUẬNTư tưởng quản lý của thuyết X ,Y, Z là tư tưởng cốt lỗi, mà trong đó thuyết Z thuyết tiến bộ mang tính nhân văn phù hợp...
 • 19
 • 4,913
 • 11
So sánh chuyện tình giữa Người và Hồn ma trong Tiễn đăng tân thoại và Truyền kỳ mạn lục

So sánh chuyện tình giữa Người Hồn ma trong Tiễn đăng tân thoại Truyền kỳ mạn lục

... So sánh chuyện tình giữa Người Hồn ma trong " ;Tiễn đăng tân thoại& quot; " ;Truyền kỳ mạn lục& quot;Đinh Thị KhangNhiều năm trở lại đây, có nhiều công trình nghiên cứu Truyền kỳ mạn ... bằng tất yếu trong cuộc sống. 3. Văn học kỳ ảo phản ánh sự phức tạp trong tư tưởng con người. Chuyện tình giữa người hồn ma chỉ là chuyện trong trí tưởng tượng. Viết về chuyện ma để đạt ... Châu: Về mối quan hệ giữa Tiễn đăng tân thoại Truyền kỳ mạn lục. Tạp chí Văn học, số 3-1987, tr.71-78.(2) Tham khảo Toàn Huệ Khanh: Nghiên cứu so sánh tiểu thuyết truyền kỳ Hàn Quốc,Trung...
 • 7
 • 1,054
 • 15
So sánh chuyện tình giữa Người và Hồn ma trong

So sánh chuyện tình giữa Người Hồn ma trong "Tiễn đăng tân thoại" "Truyền kỳ mạn lục" pot

... thế giới người; đưa thế giới “phi hiện thực” hiện hữu trong thế giới hiện thực. So sánh chuyện tình giữa Người Hồn ma trong "Tiễn đăng tân thoại" "Truyền kỳ mạn lục" ... nam đều là người, các nhân vật nữ đều là hồn ma hiện thành người. Viết về chuyện người gặp gỡ, yêu đương với ma; ăn ở, vui thú như vợ chồng với ma giữa cõi người, các tác giả đã đưa chuyện ảo, ... ma mà vẫn không từ bỏ là chuyện không có thật, chuyện phi lý, chuyện chỉ có trong tưởng tượng. Nhưng trong TĐTT, chuyện về hai nhân vật, một người, một hồn ma là cả câu chuyện yêu đương, chuyện...
 • 9
 • 604
 • 1
So sánh chuyện tình giữa Người và Hồn ma trong

So sánh chuyện tình giữa Người Hồn ma trong "Tiễn đăng tân thoại" "Truyền kỳ mạn lục" pps

... So sánh chuyện tình giữa Người Hồn ma trong "Tiễn đăng tân thoại" "Truyền kỳ mạn lục" Viết về chuyện tình giữa người hồn ma, các tác giả ... tất yếu trong cuộc sống. 3. Văn học kỳ ảo phản ánh sự phức tạp trong tư tưởng con người. Chuyện tình giữa người hồn ma chỉ là chuyện trong trí tưởng tượng. Viết về chuyện ma để đạt ... với hồn hoa. Sự thác hoá của hồn cây, ma hoa là trở lại sự phân biệt hai thế giới âm dương, hai cõi sống chết. Trong truyện Tây viên kỳ ngộ ký ,người vẫn là người, hồn ma vẫn là ma. Người...
 • 9
 • 592
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nguyễn dữ và truyền kỳ mạn lụcgiới thiệu về nguyễn dữ và truyền kỳ mạn lụcthuyết minh về nguyễn dữ và truyền kỳ mạn lụcthuyết minh nguyễn dữ và truyền kỳ mạn lụcso sánh quá tình tái bản và phiên mãso sánh quân sự giữa mỹ và trung quốcso sánh tập tính bẩm sinh và học đượcso sanh dac tinh nong hoc và nang suat cua 3 giông luasự kiện so sánh thuộc tính giữa 2 đối tượngso sánh sự thực hiện công và truyền nhiệtday cac dang thuc so sanh cua tinh tu ngan co quy tac trong mon tieng anh 6những nét tương đồng giữa tiễn đăng tân thoại và truyền kì mạn lụctruyền kỳ mạn lục chuyện cây gạothuyết minh về nguyễn dữ và truyền kì mạn lụcgiới thiệu nguyễn dữ và truyền kì mạn lụcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ