0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Giáo án lớp 3 buổi 2

Giao an lop 3 buoi 2

Giao an lop 3 buoi 2

... Cả lớp nhận xét GV đánh giá chấm điểm tổ 2 Tổng kết giờ học 30 0 x 2 = 3 x 2 = ? Vậy 30 0 x 2 = 3 x 2 = 6 30 0 x 2 = 600Gọi 3 HS lên bảng làm lớp làm vào vởHS chữa bài của bạn theo bànBài 3: ... Thứ năm ngày 21 tháng 8 năm 20 08Âm nhạcQuốc ca Việt NamĐÃ soạn ở giáo án buổi 1Tuần 1: Ngày soạn: 15 / 8 / 20 08 Ngày dạy: Từ 18 đến 22 / 8 / 20 08 Thứ 2 ngày 18 tháng 8 năm 20 08Thể dục ... toàn bài 2 Tổng kết giờ họcTuần 2: Ngày soạn: 22 / 8 / 20 08 Ngày dạy: Từ 25 đến 29 / 8 / 20 08 Thứ 2 ngày 18 tháng 8 năm 20 08Thể dục GV bộ môn dạyTập viếtBài 2 ĐÃ soạn ở GA buổi 1Thực...
 • 14
 • 1,975
 • 23
Giao an lop 3 buoi 2

Giao an lop 3 buoi 2

... tính đúng để ghép với kết quả 30 0 x 2 = 3 x 2 = ? Vậy 30 0 x 2 = 3 x 2 = 6 30 0 x 2 = 600Gọi 3 HS lên bảng làm lớp làm vào vởHS chữa bài của bạn theo bànBài 3: Cho HS làmbài theo bànGọi đại ... 20 08 Ngày dạy: Từ 25 đến 29 / 8 / 20 08 Thứ 2 ngày 18 tháng 8 năm 20 08Thể dục GV bộ môn dạyTập viếtBài 2 ĐÃ soạn ở GA buổi 1Thực hành kiến thứcToánôn trừ các số có 3 chữ số có nhớ 1 lầnI. ... sẵn, lớp làm vào vở bài tập.Tuần 1: Ngày soạn: 15 / 8 / 20 08 Ngày dạy: Từ 18 đến 22 / 8 / 20 08 Thứ 2 ngày 18 tháng 8 năm 20 08Thể dục GV bộ môn dạyTập viếtBài 1ĐÃ soạn ở GA buổi 1ToánĐọc...
 • 14
 • 1,321
 • 7
Giao an lop 3 buoi 2

Giao an lop 3 buoi 2

... phụ GV đà chép sẵn, lớp làm vào vở bàitập. 30 0 x 2 = 3 x 2 = ? Vậy 30 0 x 2 = 3 x 2 = 6 30 0 x 2 = 600Gọi 3 HS lên bảng làm lớp làm vào vởHS chữa bài của bạn theo bànBài 3: Cho HS làmbài theo ... đổi vở kiểm tra kết quả- Nhận xét, đánh giá bài làm HSBài 3: HS tự làmĐáp án: Số ngày không phải là chủ nhật năm đó có là: 36 5 52 = 31 3 (ngày)Đáp số: 31 3 ngàyBài 4: - HS trao đổi theo bàn ... tập.Bài 2: HS trao đổi đôi bạn bài mẫuTuần 1: Ngày soạn: 15 / 8 / 20 08 Ngày dạy: Từ 18 đến 22 / 8 / 20 08 Thứ 2 ngày 18 tháng 8 năm 20 08Thể dục GV bộ môn dạyTập viếtBài 1Đà soạn ở GA buổi...
 • 14
 • 1,149
 • 6
Giao an lop 3 buoi 2

Giao an lop 3 buoi 2

... Thứ năm ngày 21 tháng 8 năm 20 08Âm nhạcQuốc ca Việt NamĐÃ soạn ở giáo án buổi 1Tuần 2: Ngày soạn: 22 / 8 / 20 08 Ngày dạy: Từ 25 đến 29 / 8 / 20 08 Thứ 2 ngày 18 tháng 8 năm 20 08Thể dục ... 30 0 x 2 = 3 x 2 = ? Vậy 30 0 x 2 = 3 x 2 = 6 30 0 x 2 = 600Gọi 3 HS lên bảng làm lớp làm vào vởHS chữa bài của bạn theo bànBài 3: Cho HS làmbài theo bànGọi đại ... đổi vở kiểm tra kết quả- Nhận xét, đánh giá bài làm HSBài 3: HS tự làmĐáp án: Số ngày không phải là chủ nhật năm đó có là: 36 5 52 = 31 3 (ngày)Đáp số: 31 3 ngàyBài 4: - HS trao đổi theo bàn...
 • 14
 • 1,330
 • 8
Giao an lop 3 buoi 2 tuan 27

Giao an lop 3 buoi 2 tuan 27

... Tuần 27 Thứ t ngày 17 tháng 3 năm 20 10Tiếng Việtôn tập giữa học kì IIBài 1I. Mục đích, yêu cầu:1. Luyện đọc hiểu: ... học****************************************************************Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 20 10Tiếng Việtôn tập giữa học kì IIBài 2 I. Mục đích, yêu cầu:1. Luyện đọc hiểu: - Đọc đúng các từ khó, ngắt ... tr. 53; 54)II. Các hoạt động dạy học:1. Giới thiệu bài: 2. HD làm bài tập:I. Đọc hiểu1. Bài đọc:Bao giờ cho đến tháng baBao giờ cho đến tháng ba,ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.Hùm nằm cho...
 • 6
 • 677
 • 2
Giáo án lớp 3 buổi 2

Giáo án lớp 3 buổi 2

... - Lớp và GV nhận xét chốt lại kết quả đúngBài 2 Tính 2 23 8 + 4561 + 4 93 2 934 + 1516 - 28 9 45 73 - 139 0 + 458 64 82 - 31 2 x 6 6974 + 8 72 : 4 21 18 : 3 : 2 ( 764 - 518 ) + 168 : 4 124 x ( 24 ... học:1. HĐ1: (2) Nêu MĐ, YC tiết học. 2. H 2: (30 ) HD luyện tập.BT1: Tính giá trị biểu thức.a) ( 13 829 + 20 718) x 2 b) (2 035 4 - 9 638 ) x 4c) 14 5 23 - 24 964 : 4 d) 97 0 12 - 21 506 x 4 - ... thức.II. Các HĐ dạy học:1. HĐ1: (3) Nêu MĐ, YC tiết học. 2. HD làm BT: (30 ) BT1: Đặt tính rồi tính. 15 725 : 3 42 737 : 6 33 27 2 : 4 23 436 : 3 - 4HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở. - NX, chữa....
 • 30
 • 1,224
 • 3
Giáo án lớp 5-Buổi 2-Tuần 3

Giáo án lớp 5-Buổi 2-Tuần 3

... 10048 425 04 12 25 12 =ìì=Bài 2: rèn kĩ năng chuỷen hỗn số thành phân số. -Yêu cầu HS làm và nêu cách làm.5 23 5 35 4564=+ì=; 3 38 3 23 1 2 3 2 12 =+ì=;7447 27 67 2 6=+ì=5 2 3 2 1 3 <; 2 1610 3 6<;104 3 105 3 <;105610 3 6<;755754<;10951195<Bài ... phân8016; 25 980064; 25 0 12 Bài 2: Chuyển hỗn số thành phân số5 3 4; 3 2 12 ;7 2 6;10 3 5Bài 3: Tínha. 614 3 3 2 ++; b. 5 2 4 3 101 2 Bài 4: Tìm Xa. 2 75 3 =+x; b. 5141=x; ... toán trên phân sốII. Chuẩn bị: Hệ thống bài tập và ghi bảng sẵn.Bài 1: Tính.a. 8557+ 3 + 114 b.48 35 8 93 9 23 2 Bài 2: Tìm x: a. X - 2 3 2 14 3 +=b. X + 3 1 3 565=Bài 3: ...
 • 7
 • 1,019
 • 4
Giáo án-Lớp 5- Buổi 2 (Tuần 3)

Giáo án-Lớp 5- Buổi 2 (Tuần 3)

... 10048 425 04 12 25 12 =ìì=Bài 2: rèn kĩ năng chuỷen hỗn số thành phân số. -Yêu cầu HS làm và nêu cách làm.5 23 5 35 4564=+ì=; 3 38 3 23 1 2 3 2 12 =+ì=;7447 27 67 2 6=+ì=5 2 3 2 1 3 <; 2 1610 3 6<;104 3 105 3 <;105610 3 6<;755754<;10951195<Bài ... phân8016; 25 980064; 25 0 12 Bài 2: Chuyển hỗn số thành phân số5 3 4; 3 2 12 ;7 2 6;10 3 5Bài 3: Tínha. 614 3 3 2 ++; b. 5 2 4 3 101 2 Bài 4: Tìm Xa. 2 75 3 =+x; b. 5141=x; ... chữa bài= 12 2 12 9 12 8++; = 5 2 4 3 1011 02 +ì= 12 19 12 298=++; = 5 2 4 3 10 21 ; = 20 19 20 815 42 208 20 15 20 42 ==Bài 4:Củng cố cách tìm thành phần cha biết trong phép...
 • 7
 • 1,241
 • 13
Giao án lớp 4 buổi 2 tuần 3

Giao án lớp 4 buổi 2 tuần 3

... hát trớc lớp - GV và cả lớp đánh giá- Nhận xét tiết họcTuần 3: Ngày soạn: 22 / 8 / 20 08 Ngày dạy: Từ 1 đến 5 / 9 / 20 08 Thứ 2 ngày 1 tháng 9 năm 20 08Âm nhạc Bài 3 đà soạn ở G A buổi 1Kể ... Thứ sáu ngày 5 tháng 9 năm 20 08Thể dục GV bộ môn dạySinh hoạt lớp Đà soạn ở buổi 1Hoạt động ngoài giờ lên lớp Truyền thống nhà trờng.Thi hát các bài hát ca ngợi trờng lớp I Mục đích yêu ... lờiHS trả lờiHS làm bàiHS đổi chéo vở để kiểm traHS nêuHS trả lờiThứ ba ngày 2 tháng 9 năm 22 28Mỹ thuậtBài 3 GV bộ môn dạy? Thế nào là từ phức? Cho ví dụ? ? Phân biệt từ đơn và từ phức?Cho...
 • 4
 • 502
 • 1
Giáo án lớp 3 - tuần 2

Giáo án lớp 3 - tuần 2

... sẵn bài tập 3. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1 . Ổn định tổ chức (1’) 2 . Kiểm tra bài cũ (5’)• 3 HS viết trên bảng lớp. Cả lớp viết vào giấy nháp các từ: Ngọt ngào, ngao ngán, cái đàn, ... đọc bài theo đoạn lần thứ 2. ▶Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm.- Gọi 2 nhóm tiếp nối nhau đọc bài trước lớp. ▶ Yêu cầu HS cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3, 4Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu ... thật hay, lí thú, sinh động, đáng yêu.- Vì bé rất yêu cô giáo và muốn được làm cô giáo. - 1 HS đọc trước lớp, cả lớp theo dõi bài trong SGK.- Tự luyện đọc.- HS cả lớp theo dõi và bình chọn...
 • 23
 • 1,268
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 3 buổi 2 tuần 18giáo án lớp 3 buổi 2 tuần 19giáo án lớp 3 buổi 2 trọn bộgiáo án lớp 3 buổi 2 tuần 31giáo án lớp 3 buổi 2 cả nămgiao an lop 3 buoi 2giáo án lớp 3 buổi 2 tuần 15giáo án lớp 3 buổi 2 tuần 8giáo án lớp 3 buổi chiều tuần 23giáo án lớp 3 buổi chiều tuần 21giáo án lớp 3 tuần 25 buổi chiềugiáo án lớp 4 buổi 2 tuần 3giáo án lớp 3 buổi chiều cả nămgiáo án lớp 3 tuần 22giáo án lớp 3 buổi chiềuBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ