0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

Tài liệu bồi dưỡng hóa 9

Tài liệu Bồi dưỡng HSG hóa 8 - 9

Tài liệu Bồi dưỡng HSG hóa 8 - 9

... MA = 39. 2 = 78 - Dựa vào % của các nguyên tố ta có: 44g CO2  12g C 13,2g CO2  mC = g6,3116, 39 4412.2,13== %C = %3 ,92 100. 9, 36,3= 18gH2O  2g H 2,7g -  mg H = 3,0 18 2.7,2= ... CTHH đơn giản nhất. G iải a) %Fe = %84 ,36 19 700100. 84 77==++ %S =%05,21 19 400100. 84 74==++ %O = 100 - (%Fe + %S) = 100 - (36 ,84 + 21,05) = 42,11%b) Số mol nguyên tử Fe : số ... 3, 78 (1) 2an = 4,227 08, 4 = 0,21 (2)Từ (2) => an = 0,42(1) : (3) => x : n = 9 => x = 9nVì hoá trị của kim loại có thể là 1 ; 2 hoặc 3 do đó xét bảng sau: n 1 2 3 X 9 18 27...
 • 5
 • 745
 • 5
Tài liệu BỒI DƯƠNG TOAN 9 KỲ II ( IN LUÔN)

Tài liệu BỒI DƯƠNG TOAN 9 KỲ II ( IN LUÔN)

... gì?Bài 9( SGK/ 39) ? Để vẽ được đồ thị hàm số 213y x= và y = -x + 6 II. Bài tập:Bài 1a) f(1) = -1,5; f(2) = -6; f(3) = -13,5 Do đó f(1) > f(2) > f(3).b) f(-3) = -13,5; f(-2) = -6; f(-1) ... 5 (1 ) 4x + y = 2 (2 )Rút y từ (2 ) => y = 2 – 4x (3 )Thay (3 ) vào (1 ) ta được: 7x – 3(2 – 4x) = 5 ⇔ 7x - 6 + 12x = 5⇔ 19x = 11 => 11 19 x =Thay 11 19 x = vào (3 ) ta được:6 19 y−= ... nhau (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Vẽ đường thẳng qua A cắt (O) tại M và cắt (O’) tại N (A nằm giữa M và N). Hỏi MBN là tam giácgì? Tại sao? II. Bài tập:Bài 1GT: (O;AB/2), S ngoài (O),...
 • 19
 • 523
 • 0
Tài liệu Bồi dưỡng HSG môn Hóa 9

Tài liệu Bồi dưỡng HSG môn Hóa 9

... 100C:1026,4 − 395 ,4 = 631 gamở 100C, S(R2SO4 ) = 9 gam, nên suy ra: 1 09 gam ddbh có chứa 9 gam R2SO4 vậy 631 gam ddbh có khối lượng R2SO4 là : 631 9 52,11 09 gam⋅= khối ... = ⇔ + = Thí nghiệm 2:M + 2HCl → MCl2 + H2 ↑ 9/ M(mol) → 9/ MTheo đề bài: 9 1122,4M<⇒ M > 18,3 (1) Mặt khác: 39 . 8,7 39( 0,5 2 ) 8,72 0,5 0,5 2a b M b bMa b a b+ = − + ... : 9 thì ⇒ 8 9 A nB n== *Giải:Theo đề : tỉ số nguyên tử khối của 2 kim loại là 8 9 AB= nên ⇒ 8 9 A nB n== ( n ∈ z+ )Vì A, B đều có KLNT không quá 30 đvC nên : 9n...
 • 9
 • 536
 • 3
Tài liệu Bồi dưỡng HSG môn Hóa lớp 9

Tài liệu Bồi dưỡng HSG môn Hóa lớp 9

... 6 ,99 0,03233mol=Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:2( )ACl BClm+= 3,82 + (0,03. 208) – 6 .99 = 3,07 gamb) 3,821270,03XM = ≈ Ta có M1 = 2A + 96 và M2 = A+ 97 Vậy : 2 96 ... 100C:1026,4 − 395 ,4 = 631 gamở 100C, S(R2SO4 ) = 9 gam, nên suy ra: 1 09 gam ddbh có chứa 9 gam R2SO4 vậy 631 gam ddbh có khối lượng R2SO4 là : 631 9 52,11 09 gam⋅= khối ... : 9 thì ⇒ 8 9 A nB n== *Giải:Theo đề : tỉ số nguyên tử khối của 2 kim loại là 8 9 AB= nên ⇒ 8 9 A nB n== ( n ∈ z+ )Vì A, B đều có KLNT không quá 30 đvC nên : 9n...
 • 9
 • 842
 • 4
Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 - nhận biết các chất

Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 - nhận biết các chất

... H2SO4.Email: Mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 KOH - XanhCu(OH)2TrắngMg(OH)2 - - MgCl2 - - TrắngMg(OH)2 - TrắngAgClBaCl2 - Trắng BaSO4 - - TrắngAgClAgNO3TrắngAgClTrắng ... Mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 Bài 8: Có các lọ mất nhãn chứa dung dịch các chất AlCl3, ZnCl2, NaCl, MgCl2. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết, viết ... Cho 3 bình: - Bình 1 chứa Na2CO3 và K2SO4 - Bình 2 chứa NaHCO3 và K2CO3.Email: Mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 CHỦ ĐỀ: NHẬN BIẾT CÁC CHẤTI. Phương...
 • 20
 • 6,882
 • 18
tài liệu bồi dưỡng hóa học

tài liệu bồi dưỡng hóa học

... CuSO4] dư = 0,05M CM [ Fe SO4] = 0,05M Page: 1 PHẦN A: HÓA HỌC VÔ CƠ Chuyên đề 1: Viết phương trình hoá học I/ Phản ứng vừa có sự thay đổi số oxi hoá, vừa không có sự thay đổi ... CTTQ ` - Bước 2: Viết PTHH. - Bước 3: Lập phương trình toán học dựa vào các ẩn số theo cách đặt. - Bước 4: Giải phương trình toán học. - Bước 5: Tính toán theo yêu cầu của đề bài A - Toán ... + H2 Điều kiện: - Kim loại là kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hoá học Bêkêtôp. - Dãy hoạt động hoá học Bêkêtôp. K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au....
 • 92
 • 635
 • 0
Tài liệu bồi dưỡng HSG Hóa Lớp 9 phần Hữu Cơ

Tài liệu bồi dưỡng HSG Hóa Lớp 9 phần Hữu Cơ

... Trang30Các chủ đề bồi dưỡng HS giỏi – Hoá 9 (Hoá hữu cơ) ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ.2. Đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ. - Thành phần các nguyên tố tạo nên hợp chất hữu rất ít, chủ yếu ... chất hữu rất nhiều.- Liên kết hoá học trong hợp chất hữu chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.- Phần lớn hợp chất hữu dễ bay hơi, dễ cháy, kém bền với nhiệt.- Một số hợp chất hữu không ... hợp chất hữu A, sinh ra 33,85 gam CO2 và 6 ,94 gamH2O. Tỉ khối hơi đối với không khí là 2, 69. Xác định CTPT của A.Giải: Trang5Các chủ đề bồi dưỡng HS giỏi – Hoá 9 (Hoá hữu cơ) (4) C4H10...
 • 47
 • 6,663
 • 292
Chủ đề: Nhận biết các chất .Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 9 pdf

Chủ đề: Nhận biết các chất .Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 9 pdf

... hoá chất nào để nhận biết 3 hoá chất sau: Cu(OH)2, BaCl2, KHCO3?- chỉ dùng một thuốc thử, hãy nhận biết từng dd các chất: 3 chất rắn: NaOH, NaHCO3, Na2CO3.Bài 61: Nhận biết các hóa ... .Email: Mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức Bài 4: Không dùng thêm hóa chất nào khác, hãy nhận biết các dung dịch sau đựng trong các lọ mất nhãn: ... Ba(OH)2 ; HNO3 ®Ỉc, ngi ; AgNO3 Email: Mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức CHỦ ĐỀ: NHẬN BIẾT CÁC CHẤTI. Phương pháp:* Ph ương pháp vật lí: màu sắc,...
 • 20
 • 2,003
 • 51
Tài liệu bồi dưỡng hóa 9

Tài liệu bồi dưỡng hóa 9

... của V và m.Đáp số: 1. a) Na ; b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% và %NaCl = 8,03% 2. V = 297 ,4ml và m = 29, 68gBài 9: Hoà tan hoàn toàn 0,5g hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II ... p gam nước cũng thu được dung dịch NaOH nồng độ x%. Lập biểu thức tín p theo a và b.Câu 9: Hoà tan 199 ,6g CuSO4.5H2O. Xác định CuSO4 sạch hay có lẫn tạp chất. Biết rằng độ tan của CuSO4 ... 31,5%. Biết hiệu suất của q trình là 79, 356%.Câu 3:Người ta điều chế C2H2 từ than và đá vơi theo sơ đồ:CaCO3 95 %→ CaO 80%→ CaC2 90 %→ C2H2Với hiệu suất mỗi phản...
 • 24
 • 449
 • 7
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 docx

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 docx

... Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa học Huyện tân biênPhần ii : hóa hữu cơNăm học : 20 09 -2010 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 Vịng tỉnhMuối`Bazơ ... 3 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa vô cơ4. Khái quát về oxita. Phân loại oxitOXIT ( nguyên tố + oxi )OXIT TẠO MUỐI OXIT KHÔNG TẠO MUỐI• 4 họ của hidrocacbon đều cháy sinh ... } O2 xCO2 + (y/2) H2O Trang 2 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa vô cơ 1. Thang đo độ PHAxit Trung tính Kiềm1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ĐỘ AXIT TĂNG DẦN ĐỘ...
 • 8
 • 921
 • 7
tai lieu boi duong hoa hoc

tai lieu boi duong hoa hoc

... sinh nêu thắc mắc:a) Thứ tự dÃy hoạt động hoá học của kim loại theo sách giáo khoa cũ là: K, Na, Ca , còn sách giáo khoa mới lại là K, Ca, Na Vậy sách giáo khao nào đúng, sách nào sai?b) Tại sao ... nếu giả sử rằng để sản xuất đợc ? ? Al cần dùng 400 kg C để làm cực dơngCâu V: Theo sách giáo khoa thì kim loại tác dụng đợc với dung dịch axit X nhng không tác dụng với dung dịch axit Y hoặc...
 • 26
 • 643
 • 1
tài liệu bồi dưỡng hóa vô cơ 12

tài liệu bồi dưỡng hóa vô cơ 12

... dịch Ylần lượt là:A. 0,44M và 0,04M B.0,44M và 0,08M C. 0,12M và 0,04M D.0,12M và 0,08M - 3 - Tài liệu dạy bồi dưỡng môn Hóa lớp 12. Bài 3: Lấy 8,3 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe cho vào 500 ... muối tạo ra là:A. 12, 78 gam B. 14,62 gam C. 18,46 gam D. 13,70 gam - 8 - Tài liệu dạy bồi dưỡng môn Hóa lớp 12. ==============II- Dạng 2: DUNG DỊCH AXIT LOẠI 2 CÓ TÍNH OXI HÓA MẠNH ( H2SO4 ... Fe- Tại anot (cực dương): Xảy ra quá trình oxi hóa anion gốc axit, OH– (bazơ kiềm), H2O theo quy tắc: - 12 - Tài liệu dạy bồi dưỡng môn Hóa lớp 12. + Các anion gốc axit có oxi như NO3–,...
 • 58
 • 516
 • 0
tài liệu bồi dưỡng hóa hữu cơ 12

tài liệu bồi dưỡng hóa hữu cơ 12

... 3,28 gam. C. 10,4 gam. D. 8,2 gam.- 3 - Tài liệu dạy bồi dưỡng môn Hóa lớp 12 III. BÀI TẬP NÂNG CAO (Dành cho lớp bồi dưỡng) Câu 1: Hợp chất hữu X có CTPT C4H7O2Cl. Khi thủy phân ... C2H5COOCH3- 2 - Tài liệu dạy bồi dưỡng môn Hóa lớp 12 C. HCOOCH2CH2CH3, HCOOCH(CH3)CH3D. CH3COOCH=CH2, CH2=CH-COOCH3Câu 5 (6): Đem 4,2 gam este hữu đơn chức no X xà phòng ... nHBr= 8,1 : 81 = 0,1 (mol)- 12 - Tài liệu dạy bồi dưỡng môn Hóa lớp 12 - PTHH: CxHyN + HBr → CxHyNHBr 0,1 0,1mol=> MCxHyN = 9,3 : 0,1 = 93=> 12x + y = 79- Lập bảng: x...
 • 24
 • 903
 • 0
tai lieu boi duong ly 9

tai lieu boi duong ly 9

... bồi duong hoc sin giỏi phân điện 9 1/ Khi K mở ta có mạch sau : {(R1nt R3 )// (R2nt R4) }nt R5 Điện trở R13:Giáo viên đặng văn nhựt 9 Tài liệu bồi duong hoc sin giỏi phân điện 9 ... 2AR1CR2R3R4DABAR2R3Ti liu bi duong hoc sin gii phõn in 9 bằng 9 5 điện qua am pe kế khi K mở . Tính điện trở R4 2/ Tính cờng độ dòng điện qua K khi đóng K.Bài 9 Cho mạnh điện nh hình vẽ. ... = 40; R2 = 90 ; UAB = 90 V. a) Khi k mở cờng độ dòng điện qua R4 là I4 = 2,25A. Tính điện trở R4.Giỏo viờn ng vn nht 3R4R2R1R3DBA CMABNR1+-CTi liu bi duong hoc sin...
 • 11
 • 167
 • 0
Tài liệu bồi dưỡng hóa học 9

Tài liệu bồi dưỡng hóa học 9

... Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức CHỦ ĐỀ: NHẬN BIẾT CÁC CHẤTI. Phương pháp:* Phương pháp vật lí: màu sắc, độ tan, nhiệt độ nóng chảy, từ tính, mùi, vị * Phương pháp hóa học: + ... 2HCl = BaCl2+ CO2 + H2OEmail: mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức Bài 4. Dùng phương pháp hoá học phân biệt các chất rắn sau: Na2CO3, CaCO3, ... Na2S hoặc K2S PbS ↓ đenNa Đốt Ngọn lửa màu vàngEmail: mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 GV: Mai Tân Đức K // Ngọn lửa tím hồngCa // Ngọn lửa đỏ da camH2//...
 • 20
 • 2,464
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng hóa học 9tài liệu bồi dưỡng hóa học 8tài liệu bồi dưỡng sinh 9tài liệu bồi dưỡng hóa 10tài liệu bồi dưỡng hóa thcstài liệu bồi dưỡng toán 9tài liệu bồi dưỡng hóa học 10tai lieu boi duong toan 9tài liêu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa 9tài liệu bồi dưỡng hsg hóa 9 nhận biết các chấtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ