0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Ngữ văn >

Giáo án ngữ văn lớp 9 cơ bản trọn bộ

Giáo án ngữ văn lớp 9 cơ bản trọn bộ

Giáo án ngữ văn lớp 9 bản trọn bộ

... củat/phẩm.II. Đọc, tìm hiểuchú thích: III. Tìm hiểu văn bản: 1/ Hình tợng anh hùng Ng.Huệ. 39 Giáo án Ngữ văn 9 H? Trớc cảnh tợng đó, tác giả đã kínđáo bộc lộ cảm xúc của mình ntn ?GV: quả thực chẳng ... chúthích:III Tìm hiểu văn bản :1/ Nhân vậtVũ Nơng Khi tiễnchồng đi línhKhi xa chồng.Là ngời vợthủy chung,yêu chồng thathiết.24Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 20 Giáo án Ngữ văn 9 H? Trong vd (a, b) ... về.III. Luyện tập:1. Bài 1 ( 49) Nhận diện &cách dẫn, lời /ý đợc dẫn.2.Bài 2 ( 49) :3. Bài 3 (51)4. Bài 4 (51)32 Giáo án Ngữ văn 9 Tiết 14, 15: viết bài T.L.v số 1, văn thuyết minhI. Mục tiêu...
 • 228
 • 1,221
 • 10
Giáo án Ngữ Văn lớp 11 cơ bản trọn bộ

Giáo án Ngữ Văn lớp 11 bản trọn bộ

... thức đã học ở lớp 10 Cụ thể là :1- Lập dàn ý cho bài văn nghị luận ( Sgk ngữ văn 10/ tr 89) - Lập luận trong văn nghị luận ( Sgk ngữ văn 10/tr1 09) - Các thao tác nghị luận ( Sgk ngữ văn 10/tr ... hớng Hs khái quát những ý bản (?)Thể loại văn tế thờng đợc sử dụng B.Phần II : Tác phẩmI.Tiểu dẫn1. Thể loại văn tế: là loại văn gắn với phong 41 Giáo án Ngữ văn 11 Trần Nam ChungNgày ... đất mà hờn oán. Con ngời cũng quẫy đạp,chống chọi,phản kháng lại số phận hoàn cảnh b) Hai câu kết - Tâm trạng chán chờng,buồn tủi + Ngán : chán ngán,ngán ngẩm > XHơng chán ngán nỗi đời...
 • 90
 • 10,043
 • 184
Gián án ngữ văn lớp 10 cơ bản trọn bộ

Gián án ngữ văn lớp 10 bản trọn bộ

... Trường THPT Tân Yên 2 Giáo án Ngữ Văn 10 bản triển khai nhất quán trongmỗi văn bản không ?GV: Như vậy, một văn bản thường có đặc điểm gì?GV: Các câu trong từng văn bản (2) và (3) có quan ... Trường THPT Tân Yên 2 Giáo án Ngữ Văn 10 bản * Hoạt động 3: Cho Hs tìmhiểu khái quát các loại văn bản. - Thao tác 1: Hướng dẫnhọc sinh tìm hiểu ngữ liệuSGK.GV: So sánh văn bản 1,2,3,Vấn đề ... khái niệm và đặcđiểm của văn bản. Thao tác 1: Cho học sinhtìm hiểu khái niệm văn bản. GV: Cho học sinh đọc các văn bản (1), (2), (3) và cácyêu cầu ở SGK ?GV: Mỗi văn bản đượcngười nói tạo ra...
 • 510
 • 2,647
 • 62
Giáo án tiếng anh lớp 9 cơ bản trọn bộ

Giáo án tiếng anh lớp 9 bản trọn bộ

... School Lesson Plan English 9 Date of preparing : Date of teaching:#''UNIT 2 CLOTHING Lesson 5: Language focus 1, 2,3 PAGE 19, 20,21I.Objective(II. ... English 9 #0B15==n'C#']UNIT 3 A TRIP TO THE COUNTRYSIDE Lesson 5 : Laguage focus 1, , 4 on page 28, 29, 30,31*Objective ... key4'.Teacher: Le Thi Tung Loc School year : 2011-2012 9 Quang Phu Junior High School Lesson Plan English 9 C!(&ZZZZZZZ(D&!ZZZZZZZZZZ&+(&ZZZZZZZZZVI/...
 • 88
 • 2,385
 • 18
Giáo án vật lý lớp 9 cơ bản trọn bộ

Giáo án vật lý lớp 9 bản trọn bộ

... d=TIOHO,7+T[/-hOPoqRR-+12345-~.v7Go•/o7+w58X/_R-8 197 TZ:P/Y1@7+<G/Q@TIœ 97 Bd7G]7+Šr!,5.3[5-/R7+I7+!p'w5:X5+2/<7-+lHON2up+@D5,52/<7-=>23458I:-~5‘7G:A-8@•/T9-8/<1K5‘7G5+/Z1BI/K-/R-B/<7_+,57+@1pHG/,-=6KœL7+pHO,7+T[/Bi2H,720=›-=@7 +97 J¡-Y1@_R-Y1v/R7+I7+!{R-Y1v! +97 J¡-!\Bd7G5c7G-+f5-L7+B/<7-L5++]7+-=W723Ngày soạn:4 /9/ 2007.Ngày giảng:6 /9 lớp 9C; 07 /9 lớp 9E. Tiết 1:CHƯƠNG ... !o{/R7-+f5! +97 ./R-23452N7T62/<7-=>TIT97Bd7G23455c7G-+f5-L7+2/<7-=>20G/v/.I/ -9\ +,-./01TIT/R-2345+<-+f55?@267+8 19- : 97 Bd7G2345267+8 19- :20G/v/:A-OPBX7G.I/ -9\ 2N7G/v7q{b7e7G!xBd7G:A-OP-+ 19- 7GQ_+/7F/TZ+/<12/<7-+RTI53V7G2ABW7G2/<7|ON2u:X5+2/<7OxBd7G5,5Bd7G5d2H20J,5267+2/<7-=>5?@:A-BCDBE7r+,/2A!ª7- +97 K_/;7-=]-=H7G+•5 -9\ €«€•() ... =+@DOP!noq¬ˆK‡)n‹/<12/<7-+RG/Q@+@/2U1BCD-F52j78I‹=]7+.ID2UD2?5,5.3[5K2›7G„Š2/0:†q+,-./012F8IO@/T]-hOPUI8I_+c7G2y/2P/T[/:A-BCDBE7BH2F_+c7G-+07F/-h8<-+ 197 T[/K-h8<7G+65+T[/„q2/0:†…!]5‘7Go+/<12/<7-+R2S-TIH+@/2U15,5BCDBE7_+,57+@1K-h8<7G+65+T[/;7qnro-+]onrqŽ!78X/.I/oTI+•5_b.I/q+1ª7.6:E1.,H5,H-+i5+I7+„-=oˆ{†5+H.I/O@1TIHT>%I:.I/ -9\ q€¥{'!Ngày soạn: 09/ 9/2007.Ngày giản:13 /9/ 2007-9C; 14 /9- 9E. Tiết 3:THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪNBẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN...
 • 201
 • 923
 • 14
Giáo án địa lý lớp 9 cơ bản trọn bộ

Giáo án địa lý lớp 9 bản trọn bộ

... ta ?GV cho HS so sánh các số liệu về mật độ dân số nước ta giữa các năm 198 9, 199 9,2003 để thấy mật độ dân số ngày càng tăng ,(bảng 3.2) (năm 198 9 là 195 người/km2;năm 199 9 mật độ là 231 người/km2;2003 ... đồ năm 199 0 có bán kính là 20mm; Năm 2002 bán kính 24 mm*Xử lí số liệu năm 199 0 : 6474,6 :90 40 =71,6% 1 199 ,3: 90 40 =13,3% 1366.1: 90 40 =151%*Xử lí số lieu năm 2002: 8320,3:12831,4=64 ,9% 2337,3: ... công 38 Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 20 09 GV: Đoàn Thò Tấm – Trường THCS Giao HàCH: Dựa vào bảng 8.1 hãy nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cấu...
 • 125
 • 889
 • 4
Giáo án công nghệ lớp 9 cơ bản trọn bộ (phần điện)

Giáo án công nghệ lớp 9 bản trọn bộ (phần điện)

... đèn.- Có ý thức học tập bộ môn.Ii- chuẩn bị:- Bảng điện đã lắp hoàn chỉnh.- Bảng phụ.- Công tắc 3 cực iii- các hoạt động dạy và học:1. ổn định tổ chức:- Sĩ số: 9A1: 9A2:2. Kiểm tra:? Hãy ... và sửa chữa lại.- Giáo viên cho học sinh quan sát bảngphụ đã kẻ những hiện tợng h hỏng,nguyen nhân cách khắc phục.HĐ4: Đánh giá tổng kết.- Học sinh lên bảng điền vào bảng phụcác bớc tiến ... thứccông nghệ lớp 8học sinh làm bài tập sách giáo khoa / 121,2 học sinh lên điền kết quả vàobảng phụ .Giáo viên nhận xét bàilàm , kết kuậnHọc sinh quan sát 1 số vật thật giáo viên đã chuẩn...
 • 50
 • 1,581
 • 32
Giáo án công nghệ lớp 9 cơ bản trọn bộ (trồng cây ăn quả)

Giáo án công nghệ lớp 9 bản trọn bộ (trồng cây ăn quả)

... Chuẩn bị bài thực hành.Ngày soạn: 22/1/2010Ngày giảng: 23/1-9A+9B Giáo án : Công nghệ 9 Giáo viên : Đỗ Thị Thu Hà 39 Trờng Trung Học Sở Mậu ĐôngHoạt động 2: Tìm hiểu quy trình thực hành.Hoạt ... tiến hành đánh giá chéo nhau theo các tiêu chí của giáo viên đa ra.Các tiêu chí đánh giá:- Sự chuẩn bị của các nhóm. Giáo án : Công nghệ 9 Giáo viên : Đỗ Thị Thu Hà47Trờng Trung Học Sở Mậu ... soạn : 24 / 09 / 2010 Ngày giảng: 28 / 09 / 2010Tiết 7Bài 4 Thực hành Giâm cành (T1)I./ Mục tiêu:* Kiến thức: Giáo án : Công nghệ 9 Giáo viên : Đỗ Thị Thu Hà 9 Trờng Trung Học Sở Mậu Đông-...
 • 73
 • 2,271
 • 56
Giáo án hóa học lớp 9 cơ bản trọn bộ

Giáo án hóa học lớp 9 bản trọn bộ

... *************************************************************122416382137 Giáo án hoá học 9 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 Liên hệ ĐT 094 392 6 597 Lớp dạy:9a; tiết: ngày dạy: Sĩ số: vắng: 9b; tiết: ngày dạy: Sĩ số: vắng:Tit ... phn ng xy ra? 9 40BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTài liệuPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCSMÔN HÓA HỌC(Dùng cho các quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ nămhọc 2011-2012)LỚP 9 Cả năm: 37 tuần ... axetic v cht bộoThc hnh: Tớnh cht ca ru v axit Thc hnh: Tớnh cht ca gluxitKim tra 1 titễn tp hc kỡ II. Kim tra hc kỡ II. Giáo án mới hoá 9 chuẩn kiến thức kỹ năng 2011-2012 Lớp dạy: 9a: tiết:...
 • 182
 • 884
 • 21
Giáo án sinh học lớp 9 cơ bản trọn bộ

Giáo án sinh học lớp 9 bản trọn bộ

... Tranh phóng to hình 9. 1; 9. 2; 9. 3 SGK.- Bảng 9. 2 ghi vào bảng phụ.C. hoạt động dạy - học.1. ổn định tổ chức- Kiểm tra sĩ số.2. Kiểm tra bài cũ- Nêu tính đặc trng của bộ NST của mỗi loài ... kíchthớc.+ Bộ NST chứa cặp NST tơng đồng Số NST là số chẵn kí hiệu 2n (bộ lỡngbội).+ Bộ NST chỉ chứa 1 NST của mỗi cặptơng đồng Số NST giảm đi một nửan kí hiệu là n (bộ đơn bội).- HS trao ... nhà- Học bài và trả lời câu hỏi SGK- Kẻ sẵn bảng 9. 1 và 9. 2 vào vở bài tập. - Đọc trớc bài 10 Nguyên phân.Tiết 9 Ngày soạn:Ngày dạy: Bài 9: Nguyên phânA. Mục tiêu.- Học sinh nắm đợc...
 • 180
 • 1,291
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án ngữ văn lớp 12 cơ bản trọn bộgiáo án ngữ văn lớp 11 cơ bản trọn bộgiáo án công nghệ lớp 9 cơ bản trọn bộ phần điệngiáo án ngữ văn lớp 12 cơ bảngiáo án ngữ văn lớp 10 cơ bảngiáo án ngữ văn lớp 11 cơ bảngiáo án sinh học lớp 10 cơ bản trọn bộgiáo án tiếng anh lớp 11 cơ bản trọn bộgiao an lich su lop 11 co ban tron bogiáo án tiếng anh lớp 10 cơ bản trọn bộgiao an lich su lop 10 co ban tron bogiao an tieng anh lop 12 co ban tron bogiáo án ngữ văn lớp 11 nâng cao trọn bộgiáo án lịch sử lớp 12 cơ bản trọn bộgiáo án công nghệ lớp 10 cơ bản trọn bộNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)