Bài viết thuộc danh mục

Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội

Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực

Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập

Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc Đổi mới ở nước ta ?

Hãy tìm hiểu các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta.

Vị trí địa lí

Phạm vi lãnh thổ

Ý nghĩa của vị trí địa lí Việt Nam

Dựa vào bản đồ Các nước Đông Nam Á và Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển.

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước thường bao gồm những bộ phận nào ?

Hãy kể tên một số cửa khẩu quốc tế quan trọng trên đường biên giới của nước ta với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ ?

Hãy xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ nước ta trên bản đồ Các nước Đông Nam Á.

Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí Việt Nam.

Nội dung

Yêu cầu

Hướng dẫn cách vẽ

Giai đoạn Tiền Cambri

Căn cứ vào bảng niên biểu địa chất, hãy cho biết trước đại Cổ sinh là các đại nào ? Chúng kéo dài và cách đây khoảng bao nhiêu năm.

Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua bao nhiêu giai đoạn ? Đó là những giai đoạn nào ?