0
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

Về giờ giấc giao dịch

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỪ TẠI NHN0 & PTNT NAM HÀ NỘI.DOC (Trang 31 -36 )

I- Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của nhno & ptnt nam hà nội

3. Về giờ giấc giao dịch

Việc qui định giờ giao dịch đang là một vấn đề cần đợc nghiên cứu lại không chỉ đối với NHN0&PTNT Nam Hà Nội mà còn với tất cả các ngân hàng khác trong cùng hệ thống. Việc quy định về giờ giấc không chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho khách hàng trong việc giao dịch mà chủ yếu để đảm bảo cho việc quyết toán TTĐT cuối ngày đợc kịp thời từ 15h30 - 16h30 tại ngân hàng khởi tạo tiến hành đối chiếu tập tin chuyển đi trong ngày tới TTTT - từ 16h30 - 17h00 ngân hàng khởi tạo sẽ hạch toán nội hàng, lập các báo biểu thống kê báo cáo ngày theo mẫu bìa đã lập sẵn trong chơng trình.

NHN0&PTNT Nam Hà Nội nên có giải pháp rút ngắn thực hiện những phần việc này để kéo dài thời gian phục vụ khách hàng chuyển tiền. Nh cải tiến phơng tiện truyền nhận, đối chiếu thông tin sao cho nhanh chóng, chính xác hơn bằng cách thiết kế đờng truyền và đờng nhận thông tin riêng rẽ, đối chiếu lập tức. Nh thế NHN0&PTNT Nam Hà Nội có thể cùng lúc vừa truyền đi vừa nhận về các cuộc chuyền tiền từ ngân hàng khác hay từ TTTT đến ngân hàng mình. Việc đối chiếu giữa TTTT, ngân hàng nhận và ngân hàng khởi tạo diễn ra nhanh chóng hơn, tránh tình trạng thời gian kết thúc công việc trong một ngày nh hiện nay của thanh toán viên điện từ thờng xuyên muộn (19h00, có khi kéo dài hơn).

Kết luận

Trong sự đa dạng và phong phú của hoạt động kinh doanh ngân hàng, hoạt động thanh toán ngày càng chiếm tỷ trọng cao và giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây đợc coi là khâu xung yếu nhất, là tiền đề để từng bớc hiện đại hoá hệ thống ngân hàng, đáp ứng nhu cầu đổi mới của nền kinh tế và nhanh chóng hoà nhập vào tiến trình phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Để có thể đứng vững trong sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trờng, các ngân hàng thơng mại luôn mở rộng và hoàn thiện công tác thanh toán nói chung và TTKDTM nói riêng nhằm thu hút khách hàng. Hình thức thanh toán CTĐT là hình thức thanh toán u việt và tiện ích nhất song cha đợc khai thác triệt để và chuẩn hoá theo thông lệ quốc tế nên việc sử dụng vẫn còn hạn chế.

Qua thời gian thực tập tại NHN0&PTNT Nam Hà Nội cùng với những kiến thức tích luỹ ở trờng trong gân 4 năm qua, em đã đợc tìm hiểu nhiều về hình thức thanh toán CTĐT này. Qua đó em thấy còn nhiều vấn đề bất cập trong hình thức này. Với mong muốn ngành ngân hàng Việt Nam sẽ có nhiều bớc tiến mới trong quá trình hội nhập khu vực và thông tin về vấn đề công nghệ nói chung và công nghệ thanh toán nói riêng, em đã mạnh dạn đa ra một số giải pháp nhằm mở rộng và hoàn thiện hình thức TTCTĐT tại NHN0&PTNT Nam Hà Nội và hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung.

Tuy nhiên, do thời gian và kiến thức còn nhiều hạn chế, số liệu tích luỹ qua các năm hoạt động của chi nhánh cha nhiều vì vậy bài viết của em còn nhiều sai sót. Một lần nữa em kính mong sự quan tâm chỉ bảo của thầy giáo hớng dẫn, cùng toàn thể thầy cô giáo trong khoa để bài viết của em hoàn thiện hơn.

Tài liệu tham khảo

1. Kế toán - Thanh toán qua ngân hàng - PGS.TS. Võ Văn Ngoạn, Trờng Đại học Quản lý Kinh doanh Hà Nội.

2. Hạch toán kế toán và xử lý thông tin trong hệ thống ngân hàng của Ths. Tr- ơng Thị Hồng - Trờng Đại học Kinh tế - TP. Hồ Chí Minh

3. Kế toán ngân hàng - Học viện ngân hàng.

4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NHN0 & PTNT Nam Hà Nội năm 2002.

5. Báo cáo công tác TTKDTM tại NHN0 & PTNT Nam Hà Nội năm 2002. 6. Thời báo ngân hàng

Mục lục

Trang

Lời mở đầu ... 1

Ch ơng I ... 3

cơ sở lí luận về TTKDTM nói chung và ... 3

thanh toán CTĐT nói riêng. ... 3

I- Sự cần thiết khách quan, vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị tr ờng. ... 3

1. Sự cần thiết khách quan của thanh toán không dùng TM. ... 3

2. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. ... 4

2.1. Về mặt xã hội. ... 4

2.2. Đối với hoạt động tín dụng của Ngân hàng. ... 5

II. Khái quát hình thức TTKDTM ở Việt Nam hiện nay. ... 5

1. Một số quy định mang tính nguyên tắc trong TTKDTM. ... 5

III- Nghiệp vụ thanh toán chuyển tiền điện tử ... 7

1. Khái niệm về CTĐT. ... 7

2. Tài khoản sử dụng: ... 8

2.1. Tại các chi nhánh Ngân hàng sử dụng tài khoản. ... 8

2.2. Tại Trung tâm thanh toán sử dụng tài khoản. ... 8

3. Chứng từ điện tử. ... 8

5.2. Sơ đồ thanh toán chuyển tiền điện tử giữa 2 Ngân hàng2

... 10

(1) Khách hàng nộp chứng từ xin chuyển tiền ... 10

(2) Ngân hàng ghi Nợ tài khoản tiền gửi khách hàng ... 10

Có tài khoản 5111 ... 10

(3) Trung tâm thanh toán hạch toán ... 10

Ghi Nợ TK 5132 Thanh toán chuyển tiền đến (với Ngân hàng A) ... 10

Nợ TK 5112 Thanh toán chuyển tiền đến ... 11

ch ơng II ... 12

kết quả kinh doanh và thực trạng thanh toán chuyển tiền điện tử tại NHN0 & PTNT Nam Hà Nội. ... 12

I - Khái quát hình thành kinh tế xã hội năm 2002 ảnh h ởng đến hoạt động Ngân hàng. ... 12

1. Thuận lợi: ... 12

2. Khó khăn. ... 12

I- Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của nhno & ptnt nam hà nội. ... 13

1. Sự ra đời của chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hà Nội. ... 13

2.1. Ban lãnh đạo NHNo & PTNT Nam Hà Nội: ... 13

2. Nghiệp vụ Thanh Toán Điện Tử tại NHN0 & PTNT Nam Hà Nội. ... 18

2.1 Tài khoản sử dụng ... 18

2.2. Quy trình than toán. ... 18

3. Ưu nh ợc điểm của việc áp dụng hình thức thanh toán ctđt tại NHN0&PTNT Nam Hà Nội ... 25

3.1. Ưu điểm: ... 25

3.2 Nh ợc điểm: ... 26

4. Đánh giá hoạt động thanh toán chuyển tiền điện tử tại ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nam Hà Nội. ... 27

4.1. Kết quả đạt đ ợc. ... 27

4.2. Tồn tại. ... 28

Ch ơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của quy trình TTCTĐT tại NHN0&PTNT Nam Hà Nội ... 29

1. Hiện đại hoá công nghệ thanh toán qua ngân hàng và đội ngũ cán bộ. ... 29

2. Tăng c ờng quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng. ... 30

3. Về giờ giấc giao dịch. ... 31

Kết luận ... 33

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỪ TẠI NHN0 & PTNT NAM HÀ NỘI.DOC (Trang 31 -36 )

×