0
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

Đánh giá hoạt động thanh toán chuyển tiền điện tử tại ngân hàng nông

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỪ TẠI NHN0 & PTNT NAM HÀ NỘI.DOC (Trang 27 -29 )

I- Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của nhno & ptnt nam hà nội

4. Đánh giá hoạt động thanh toán chuyển tiền điện tử tại ngân hàng nông

nghiệp & Phát triển nông thôn Nam Hà Nội.

4.1. Kết quả đạt đợc.

Dựa vào bảng kết quả hoạt động kinh doanh, trong một năm hoạt động đến cuối ngày 31/12/2002. TTĐT đạt 2.183 món, tổng doanh số thanh toán đạt 1.340.387 triệu đồng tăng 152.918 triệu đồng so với kế hoạch , chiếm 32,41% trong tổng thanh toán nói chung. Nh vậy, TTCTĐT chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng thanh toán, phù hợp với mục tiêu của NHVN.

Mặc dù mới thành lập còn nhiều bỡ ngỡ với nghiệp vụ thực tế song công tác thanh toán nói chung và TTCTĐT nói riêng vẫn đảm bảo an toàn, chính xác kịp thời.

Bộ phận kế toán viên giao dịch trực tiếp về khách hàng luôn chân thành cởi mở, phục vụ tốt mọi yêu cầu của ngân hàng. Các nghiệp vụ phát sinh luôn đợc giải quyết nhanh chóng và đợc kiểm soát chặt chẽ nhằm phát hiện những chứng từ cha hợp lệ, hợp pháp hớng dẫn khách hàng giải quyết (trong phạm vi có thể) nên không xảy ra tình trạng phát hành quá số d nào.

Ngân hàng đã áp dụng công nghệ tin học với hệ thống máy tính hiện đại nhất hiện nay triển khai dịch vụ ngân hàng hiện đại, từng bớc khai thác thông tin giao dịch hàng ngày và rút ngắn thời gian thanh toán.

4.2. Tồn tại.

Bên cạnh những kết quả đạt đợc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội vẫn còn tồn tại một số yếu kém trong việc TTCTĐT.

Trong bối cảnh ngân hàng vừa mới ra đời và đi vào hoạt động cha khẳng định đợc vị trí trên thơng trờng. Ngân hàng bớc đầu tập trung vào một số khách hàng lớn chứ cha phổ biến rộng rãi đến khách hàng của các ngân hàng thơng mại khác, vì vậy số lợng TKTG thanh toán mở tại ngân hàng vẫn còn hạn chế.

Trình độ đội ngũ cán bộ kế toán cha đồng đều, với lại TTĐT là một hình thức mới đợc đa vào sử dụng vì vậy mà việc thực hiện quy trình thanh toán vẫn còn nhiều bất cập đối với cán bộ kế toán.

Điều này tác động không nhỏ đến sự phát triển chung của chi nhánh trong giai đoạn này.

Những tồn tại trên đây không chỉ riêng của NHN0&PTNT Nam Hà Nội đòi hỏi các cấp, các cơ quan có thẩm quyền càng sớm có biện pháp khắc phục để thanh toán CTĐT tại ngân hàng ngày càng tăng mạnh góp phần vào sự nghiệp đất nớc.

Chơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của quy trình TTCTĐT tại NHN0&PTNT Nam Hà Nội

Thanh toán CTĐT là một loại thanh toán mới đợc thực hiện nên rất cần đợc mở rộng và nâng cao. Từ khi hình thức CTĐT này đợc đa vào áp dụng, dịch vụ thanh toán này đã thu đợc kết quả đáng kể, đã làm nổi bật u điểm mà các hình thức khác không có. Đó là một quy trình chuyển tiền hiện đại, chặt chẽ, có tính bảo mật cao, khắc phục đợc hạn chế của các hình thức thanh toán khác. Chơng trình phần mềm CTĐT khá hiện đại, các mẫu lệnh ngắn gọn, đầy đủ nội dung đáp ứng yêu cầu mệnh lệnh thanh toán tiền, tuy nhiên NHN0&PTNT cũng cần có những giải pháp khắc phục một số mặt để hệ thống này ngày càng đợc hoàn thiện hơn.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỪ TẠI NHN0 & PTNT NAM HÀ NỘI.DOC (Trang 27 -29 )

×