0
Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

Ưu nhợc điểm của việc áp dụng hình thức thanh toán ctđt tại NHN0&PTNT

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỪ TẠI NHN0 & PTNT NAM HÀ NỘI.DOC (Trang 25 -27 )

I- Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của nhno & ptnt nam hà nội

3. Ưu nhợc điểm của việc áp dụng hình thức thanh toán ctđt tại NHN0&PTNT

NHN0&PTNT Nam Hà Nội

3.1. Ưu điểm:

Về mặt chất lợng: Thanh toán CTĐT có u điểm hơn hẳn so với phơng thức thanh toán truyền thống. Công tác TTCTĐT tại NHN0 & PTNT Nam Hà Nội đã đi vào nề nếp khoa học làm nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần ổn định lu thông tiền tệ, uy tín sức cạnh tranh của Ngân hàng. Các món thanh toán luôn đảm bảo tính chính xác, kịp thời, an toàn tài sản cho NH và KH.

- Về tính nhanh chóng: Trớc đây khi nhận đợc chứng từ do bộ phận kế toán giao dịch chuyển tới, sau khi kiểm soát kế toán viên liên hàng đi tiến hành lập giấy báo bán hàng bằng tay rồi gửi cho ngân hàng B theo đờng bu điện. Việc lập giấy báo liên hàng tốn nhiều thời gian bởi ngoài số xêri giấy báo in sẵn còn các yếu tố trên giấy báo thanh toán viên phải viết đầy đủ nh tên số hiệu NHA, NHB, ngày lập

báo cáo. Việc luân chuyển chứng từ thì lâu. Đến nay khi áp dụng hình thức thanh toán CTĐT giấy báo liên hàng không phải lập bằng tay mà giờ đã có sẵn các mẫu chứng từ đợc cài đặt trong máy, kế toán viên chỉ cần điền đẩy đủ các yếu tố cần thiết vào, không phải đối chiếu mẫu dấu chữ ký. Hơn nữa tất cả các chứng từ đi và đến đều đợc chuyển đi và nhận đến trong ngày không phải qua nhiều khâu, đã đáp ứng đợc nhu cầu của khách hàng có nhu cầu chuyển tiền nhanh. Việc luân chuyển chứng từ qua mạng truyền hơi diễn ra khá nhanh, các bảng kê chứng từ đi - đến đều đợc xử lý trong ngày.

Đây là bớc tiến đáng kể, có tác dụng to lớn góp phần làm cho thời gian tổ chức thanh toán cũng nh luân chuyển thông tin thanh toán rút gọn đáng kể. Thời gian TTLH chỉ còn mất có nữa ngày thậm chí đối với những món chuyển tiền nhanh chỉ mất cha đầy nửa tiếng.

- Về tính chính xác:

Việc đầu t kỹ thuật và mô phỏng theo qui trình nghiệp vụ viên việc tổ chức thanh toán vốn không bị xáo trộn. Không gây phiền hà tâm lý thiếu trách nhiệm của từng cán bộ tham gia thanh toán. Quy trình thanh toán đã phân định rõ, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của từng ngời (kế toán trởng, thanh toán viên) do đó tăng cờng đợc trách nhiệm trong công tác quản lý và điều hành vốn ngày càng chặt chẽ linh hoạt.

Ngoài ra kỹ thuật máy tính giám sát hạn chế và sai sót trong quá trình lập và kiểm soát chứng từ. Nếu có sai sót thì nhanh chóng đợc điều chỉnh kịp thời trong ngày.

- Về tính an toàn: Hệ thống TTLH đợc xây dựng qui trình nghiệp vụ và luân chuyển thanh toán đảm bảo tính thống nhất trong quy trình, dựa trên cơ sở một hệ thống mật mã độc lập, tơng đối hoàn chỉnh. Do vậy không thể thất thoát một món thanh toán nào của khách hàng cũng nh đảm bảo an toàn về tài sản cho ngân hàng. Mọi khoản thanh toán đều đợc đối chiếu và thực hiện ngay cuối ngày làm việc nên giúp cho ngân hàng dễ phát hiện sai sót và xử lý kịp thời.

3.2 Nhợc điểm:

- Hạn chế về mặt thời gian: Theo qui định tất cả các chứng từ thanh toán CTĐT phát sinh sau 15h hàng ngày đều phải cho vào TK điều chuyển vốn chờ thanh toán để sang ngày hôm sau mới chuyển tiếp đi. Vì từ 15h đến 16h ngân

hàng phải giữ đối chiếu chuyển đi trong ngày tới trung tâm TT. Qui trình CTĐT nhằm đảm bảo thanh toán đợc thực hiện nhanh gọn trong một ngày cho nên làm giảm khách hàng có nhu cầu đối với phơng thức thanh toán này.

- Thao tác nghiệp vụ: Việc lập điện toán cha thuận tiến vì mỗi bức điện chỉ có một món tiền đến một địa phơng khác cho ngời nhận nhng có cả tiền mặt và NPTT, do đó phải lập 2 bức điện thanh toán, khác nhau truyền đi thành 2 bức riêng biệt.

Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền điện tử (CTĐT) cho khách hàng cá nhân còn cha thuận tiện: theo qui trình này khách hàng phải tự viết giấy nộp tiền, bảng kê các loại tiền nộp, điều này khiến khách hàng cảm thấy bất tiện vì mất thời gian.

- Việc đổi mới các công nghệ hiện đại, các phơng thức thanh toán triển khai cha đồng bộ nên vẫn có sai lầm trong thanh toán. Vì TTĐT thực hiện trên máy vi tính nên nếu mạng mất tín hiệu thì CTĐT sẽ không đợc thực hiện.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỪ TẠI NHN0 & PTNT NAM HÀ NỘI.DOC (Trang 25 -27 )

×