0
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

Thực hiện công tác cấp sổ BHXH

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC CHI TRẢ BHXH Ở HUYỆN CẨM XUYÊN - HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2000-2002. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.DOC (Trang 43 -47 )

II. Thực trạng công tác chi trả BHXH ở huyện cẩm Xuyên năm 2000 2002.

5. Thực hiện công tác cấp sổ BHXH

Công tác này không chỉ có vai trò quan trọng đối với người lao động mà còn đối với cơ quan BHXH. Đối với người lao động, nó ghi nhận sự đóng góp vào quỹ BHXH của từng người, trong từng giai đoạn theo lương tháng. Trên cơ sở đó tính mức lương hưởng BHXH theo chế độ, giúp người lao động giám sát kết quả đóng BHXH của người sử dụng lao động, việc thực hiện các chế độ của cơ quan BHXH thu được tiền đóng BHXH một cách chính xác, đúng đối tượng. Tuy nhiên, vấn đề vướng mắc trong công tác cấp sổ BHXH là chưa chặt chẽ do những năm đầu ngành BHXH mới thành lập. Sổ được cấp đồng loạt hoá với một số lượng lớn, nên việc thống kê quản lý sổ đã cấp không chính xác gây nên một số trường hợp người lao động tự ý tẩy xoá vào sổ, ghi sai mức lương, phụ cấp, chức danh nên sau khi kiểm tra phát hiện phải đổi lại sổ gây mất thời gian, kinh phí cho người lao động, chủ sử dụng lao động và cơ quan BHXH khi xét duyệt chế độ chính sách.

Như vậy, để nâng cao hiệu quả quản lý công tác cấp sổ BHXH :

- Về phía cơ quan sử dụng lao động : thống kê đầy đủ số lao động, tài liệu về người lao động như tờ khai cấp sổ, hồ sơ trong cơ quan.

- Về phía cơ quan BHXH: Công tác thu, công tác quản lý sổ BHXH phải đảm bảo chặt chẽ, thu, xác nhận sổ đúng chức danh, đúng mức lương, phụ cấp của người lao động, khớp đúng giữa sổ BHXH với danh sách lao động và quỹ lương trích nộp BHXH. Bên cạnh đó, bổ sung đội ngũ cán bộ ngành BHXH, nâng cao kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ BHXH. Chương trình này có thể thông qua các chuyên đề chuyên sâu như : những nội dung cơ bản của luật BHX, đầu tư các quỹ BHXH, quản lý hồ sơ trên máy vi tính để nâng cao tốc độ cấp sổ.

KẾT LUẬN

Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, đã và đang phát huy vai trò hết sức to lớn đối với người lao động, góp phần ổn định đời sống của hàng triệu người lao động và gia đình họ khi gặp phải những trường hợp ốm đau, bệnh tật, khó khăn trong cuộc sống.

Có thể nói, BHXH luôn gắn liền trách nhiệm và quyền lợi của người lao động và chủ sử dụng lao động với nhau. Đây cũng là tổng hợp các quan hệ Kinh tế - Xã hội giữa các thành viên trong xã hội, giữa các cơ quan, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khác. Do đó, không thể không thực hiện chính sách BHXH có hiệu quả.

Kể từ khi thành lập cơ quan BHXH huyện Cẩm Xuyên đã góp phần ổn định ngân sách Nhà nước, giảm gánh nặng cho ngân sách, giúp Nhà nước tập trung vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội, giúp người lao động ổn định cuộc sống, an tâm lao động…

Hoàn thành luận văn về hoạt động công tác chi BHXH- một vấn đề lớn và quan trọng nên chắc chắn em không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để luận văn hoàn thành tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ Đoàn Thị Thu Hương và cơ quan BHXH huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh đã hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành luận văn này.

Hà nội, ngày…tháng…năm 2003 Sinh viên

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1. Giáo trình BHXH - Trường ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội.

2. Hỏi đáp về những chính sách trợ cấp xã hội chủ yếu của Nhà nước nhà xuất bản Lao động - Xã hội 2003

3. Báo Bảo Hiểm Xã Hội số 3/ 2003 . 4. Tạp chí Lao động Xã hội.

5. BHXH- Những điều cần biết - Nhà xuất bản Thống kê - Hà nội/ 2001

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC CHI TRẢ BHXH Ở HUYỆN CẨM XUYÊN - HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2000-2002. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.DOC (Trang 43 -47 )

×