0
Tải bản đầy đủ (.doc) (34 trang)

CAØI ĐẶT BXP 2.5 TRÊN MÁY TRẠM

Một phần của tài liệu HD CAI DAT BOOT ROOM 1.DOC (Trang 32 -34 )

D. TẠO TAØI KHOẢN CHO MÁY TRẠM

E. CAØI ĐẶT BXP 2.5 TRÊN MÁY TRẠM

-

Từ một máy trạm bất kỳ, chẳng hạn là may1, gắn ổ cứng tham khảo đã cài sẵn win XP hoặc win 2000 Professional và các chương trình ứng dụng cần thiết

.

- Trong phần workgroup ta phải khai báo cùng workgroup với máy chủ để máy chủ và các náy trạm thông mạng với nhau

- Ta phải tạo một tài khoản cho may1 chẳng hạn là user01 bằng quyền Admin. Trên máy chủ ta cũng phải tạo một tài khoản là user01 bằng quyền Admin của máy chủ ( nếu ta không tạo tài khoản trên máy chủ thì cho dù may trạm thấy máy chủ nhưng nó không truy xuât được dữ liệu từ máy chủ).

- Khởi động lại máy trạm, log vào với tên là user01, ta truy xuất để lấy phần mềm BXP 2.5 để cài đặt trên may trạm.

- Click vào BXP 2.5 để tiến hành cài đặt. Hộp thoại xuât hiện :

- Ta chọn mục thứ 3 là Client để cài đặt cho may trạm, nhấn Next - Các màn hình kế tiếp ta chỉ việc nhấn Next.

- Tiếp theo se xuất hiện màn hình Found New Harware Wizard, làm nhiệm vụ phát hiện các phần cứng trong Client. Ta chỉ cần nhấn Next hoặc Continous Anyway

- Công việc cài đặt hoàn tất, trong My Computer của máy trạm sẽ xuất hiện thêm một ổ đĩa mới, chẳng hạn có tên là LocalDisk (E). Thực chất đây là ổ đĩa mà nó lấy từ máy chủ xuống ( Removable Disk).

- Tiếp theo là quá trình sao chép toàn bộ ổ C trên máy trạm sang ổ cứng ảo trên máy chủ.

- Từ Start->program->Venturcom BXP, chọn Image Builder.

- Ở mục Destination Path ta gõ ổ đĩa vừa xuất hiện trong My Computer của máy trạm vào ( chẳng hạn localdisk(E).

- Ta nhấn Build để tiến hành sao chép. Quá trìhh sao chép diễn ra khá lâu. - Quá trình sao chép kết thúc, ở máy trạm ta tháo ổ đĩa tham khảo ra và cho

máy trạm khởi động ở chế độ LAN. Còn ở máy chủ ,ta vào BXP Administrator, từ menu View chọn Client->Disk, nhấn phải chuột vào may1 , vô tab Disk ở mục Boot order ta chọn lại chế độ khởi động là Virtual Disk First.

Một phần của tài liệu HD CAI DAT BOOT ROOM 1.DOC (Trang 32 -34 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×