0
Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

Chuẩn kết hợp dữ liệu hồng ngoại

Một phần của tài liệu CHAPTER II CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MẠNG WLAN.DOC (Trang 39 -40 )

Liên minh dữ liệu vô tuyến (IrDA) là một tổ chức quốc tể gồm hơn 150 công ty sản xuất và nghiên cứu các chuẩn liên kết nối dữ liệu hồng ngoại giá thành hạ và tương hỗ với nhau. Được thành lập vào năm 1999, IrDA giới thiệu các chuẩn hỗ trợ nhiều loại thiết bị bao gồm các thiết bị truyền thông và các thiết bị tính toán. Nó đã phát triển chuẩn hồng ngoại trực tiếp (tầm nhìn thẳng), phạm vi ngắn thích hợp cho các máy tính cá nhân, camera số, máy in, các thiết bị lưu trữ dữ liệu cầm tay… Chẩn này cũng hỗ trợ truyền thông hồng ngoại 2 hướng có thể có tới 8 thiết bị ngoại vi cùng hoạt động ở tốc độ cực đại 4 Mbps.

Ir Tran -P IrObex IrLAN IrCOMM IrMC

LM -IAS Giao thức truyền tải nhỏ

IrLMP

IrLAP Không đồng bộ nối tiếp

(9,6-115 ,2Kbps )

Đồng bộ nối tiếp

(1,152 Mbps ) Đồng bộ (4Mbps )4-PPM

Hình 2.25: Ngăn xếp giao thức IrDA

Tiêu chuẩn IrDA bao gồm một tập bắt buộc các giao thức và một tập các giao thức tuỳ chọn. Ngăn xếp giao thức được cho trên Hình 2.25. Các chức năng của các giao thức này được tổng kết trong Bảng 2.12 và 2.13.

Giao thức Chức năng Lớp báo hiệu vật lý

(PHY) Cho phép tốc độ dữ liệu từ 9600 bps tới 4 Mbps trong khoảng từ 1m đến 2m. Các phiên bản tiêu thụ công suất thấp hơn có phạm vi từ 20cm đến 30cm. Các gói được bảo vệ bằng CRC-16 cho tốc độ 1,152 Mbps và CRC-32 ở tốc độ 4 Mbps.

Giao thức truy nhập

kết nối (IrLAP) Cho phép kết nối từ thiết bị tới thiết bị để phân phát các gói số liệu theo yêu cầu một cách tin cậy. Nó cũng bao gồm các thủ tục phát hiện thiết bị và xử lý nút ẩn.

Giao thức quản lý kết

nối (IrLMP) Ghép nhiều kênh từ một kết nối IrLAP. Nó cũng cho phép phát hiện giao thức và dịch vụ thông qua dịch vụ truy nhập thông tin IAS.

Bảng 2.12: Các giao thức dữ liệu IrDA bắt buộc

Giao thức Chức năng

Giao thức

truyền tải nhỏ Cho phép điều khiển luồng tại kết nối IrLMP với dịch vụ kết hợp/phân đoạn tuỳ chọn. IrCOMM Cho phép mô phỏng cổng nối tiếp/song song đối với các ứng

dụng cổng COM, máy in, và các dịch vụ modem.

IrOBEX Cung cấp các dịch vụ chuyển đổi mục tiêu tương tự như HTTP. IrDA Lite Cung cấp các phương pháp làm giảm kích thước mã IrDA trong

khi duy trì tính tương thích với toàn bộ các quá trình triển khai. IrTran-P Cho phép chuyển đổi hình ảnh sử dụng các camera/các thiết bị

lưu giữ hình ảnh.

IrMC Xác định các thiết bị truyền thông và máy điện thoại di động có thể trao đổi thông tin như thế nào ví dụ như danh bạ điện thoại, lịch, và dữ liệu bản tin.

IrLAN Miêu tả giao thức dùng để hỗ trợ truy cập hồng ngoại tới các mạng LAN.

Bảng 2.13: Các giao thức dữ liệu IrDA tuỳ chọn

Một phần của tài liệu CHAPTER II CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MẠNG WLAN.DOC (Trang 39 -40 )

×