0
Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

Tính cần thiết của chuẩn Bluetooth

Một phần của tài liệu CHAPTER II CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MẠNG WLAN.DOC (Trang 35 -35 )

Hiện nay chỉ có một vài thiết bị di động và thiết bị cầm tay là có thể liên lạc được với nhau. Các thiết bị này hầu hết thực hiện truyền thông thông qua dây dẫn. Nhóm chuyên trách Bluetooth đã phát triển một tiêu chuẩn hỗ trợ cho cả ưu lượng thoại và số liệu và cung cấp khả năng truy nhập thông qua các mạng diện rộng khác nhau. Chuẩn này xác định một đường truyền vô tuyến phạm vi hẹp song công tốc độ 1Mbps kết nối được tới 8 thiết bị vô tuyến cầm tay. Các thiết bị này bao gồm máy tính xác tay, thiết bị hỗ trợ cá nhận kỹ thuật số, điện thoại tế bào, camera số, và các thứ khác. Một ứng dụng điển hình cho phép một máy tính xác tay truy nhập tới một máy điện thoại tế bào (và vì thế có thể truy nhập Internet) thông qua đường truyền vô tuyến. Việc kết nối một tổ hợp ống nghe nói tới máy điện thoại tế bào cho phép thực hiện truyền thông thoại không dùng tay. Khi một máy camera kỹ thuật số được trang bị một modul vô tuyến Bluetooth, các bức ảnh có thể được truyền tải ngay lập tức tới một khoảng cách khá xa thông qua một máy điện thoại di động hoặc qua một dây dẫn điện thoại cố định. Bên cạnh khả năng cho phép chia sẻ thông tin thuận lợi, Bluetooth cũng tạo ra các ứng dụng mới như là khả năng cho phép một người sử dụng có thể mở khoa xe hơi của mình bằng cách sử dụng máy điện thoại di động. Các sản phẩm đầu tiên theo chuẩn Bluetooth theo dự tính sẽ có mặt vào khoảng đầu năm 2000. Chi phí cho các sản phẩm này thấp hơn nhiều so với các thành phần của mạng WLAN hiện tại vì chúng hoạt động ở công suất thấp hơn.

Một phần của tài liệu CHAPTER II CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MẠNG WLAN.DOC (Trang 35 -35 )

×