0
Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

Chuẩn HomeRF SWAP

Một phần của tài liệu CHAPTER II CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MẠNG WLAN.DOC (Trang 33 -34 )

Chi phí cao và việc gây bất lợi khi bổ sung dây dẫn mới làm kìm hãm việc mở rộng các công nghệ mạng trong nhà. Nhận biết được nhu cầu này, nhóm công tác HomeRF (HRFWG) được thành lập vào năm 1999 để thiết lập một tập các tiêu chuẩn vô tuyến dung cho việc liên kết các sản phẩm điện tử và các máy tính cá nhân ở mọi vị trí trong nhà. HRFWG bao gồm 40 công ty đi đầu trong các ngành công nghiệp máy tính cá nhân, thiết bị điện tử, thiết bị ngoại vi, thiết bị truyền thông, phần mềm máy tính, và thiết bị bán dẫn (ví dụ, Intel, Compaq, IBM, HP, Microsoft, Proxim, Motorola) đã phát triển các đặc tả kỹ thuật cho truyền thông vô tuyến trong nhà và gọi là giao thức truy nhập vô tuyến dùng chung SWAP. HRFWG có 3 uỷ ban trực thuộc, uỷ ban HRFWG ở Nhật được thành lập để hỗ trợ việc xác định đặc tả kỹ thuật của SWAP và đảm bảo rằng nó thích ứng với các quy tắc nội bộ. Nhóm này (HRFWG) cũng đã thành lập cá uỷ ban để lập kế hoạch phát triển trong tương lai cho các phiên bản của SWAP đa phương tiện vô tuyến địa chỉ (SWAP-MM) và giải pháp có chi phí thấp hơn (SWAP-LIFE). Giao thức truy nhập vô tuyến dung chung SWAP do HomeRF xây dựng xác định giao diện không gian được thiết kế để hỗ trợ cho cả thoại vô tuyến và việc lập mạng dữ liệu trong và xung quang một căn nhà. Chuẩn này cũng có thể tương hỗ với mạng điện thoại chuyển mạch công cộng và mạng Internet. Các sản phẩm theo chuẩn SWAP hoạt động ở dải tần 2,4 GHz sử dụng FHSS. Công nghệ SWAP bắt nguồn từ các tiêu chuẩn điện thoại không dây tiên tiến dùng kỹ thuật số và chuẩn WLAN IEEE 802.11 hiện có, SWAP cho phép cung cấp các dịch vụ không dây trong nhà mới. Như vậy, nó cho phép thoại hỗ trợ DECT (tương thích với tốc độ lên đến 2,4 GHz) và TCP/IP hỗ trợ 802.11. Các đặc tả kỹ thuật 802.11 đã được giải phóng nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm. Chẳng hạn, các phần phức tạp trong giao thức MAC 802.11 như PCF và RTS/CTS đã được loại bỏ. SWAP hỗ trợ TDMA (để cung cấp thoại tương tác và các dịch vụ thời gian) và CSMA/CA (để cung cấp truyền thông các gói số liệu tốc độ cao không đồng bộ). Cấu trúc khung lai TDMA/CSMA được cho trên. Bảng tổng kết các đặc tả kỹ thuật của SWAP được cho trên Bảng 2.9.

Tham số Đặc tả

Tốc độ nhảy 50mẫu/s (cùng các mẫu nhảy như 802.11) Vùng tần số Băng 2,4 GHz ISM

Công suất vô tuyến phát 20 dBm

Tốc độ số liệu 1 Mbps (2-FSK), 2 Mbps (4-FSK)

Vùng phủ Tới 50m

Số lượng nút Tới 127 thiết bị cho một mạng

Các kết nối thoại Tới 6 phiên đàm thoại song công có kiểm tra lỗi An ninh dữ liệu Thuật toán mã hoá Blowfish

Nén dữ liệu Thuật toán LZRW3-A

Định danh 48-bit mạng Cho phép vận hành của các mạng cùng vị trí Bảng 2.9: Các tham số chính của hệ thống SWAP

Một phần của tài liệu CHAPTER II CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MẠNG WLAN.DOC (Trang 33 -34 )

×