0
Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

Diễn đàn WAP-WAP Forum

Một phần của tài liệu CHAPTER II CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MẠNG WLAN.DOC (Trang 38 -39 )

WAP Forum, thành lập vào năm 1997 là một nhóm các nhà công nghiệp bao gồm các nhà chế tạo, các thiết bị vận hành mạng, các nhà cung cấp nội dung (thông tin) và các nhà phát triển ứng dụng. Nó được dành riêng để cung cấp nội dung và các ứng dụng cho các thiết bị vô tuyến cầm tay như điện thoại di động, máy nhắn tin, thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số, và các đấu cuối vô tuyến khác. Nhận biết được và tiện ích của World Wide Web, WAP Forum đã lựa chọn các cấu kiện của công nghệ Web thích hợp đối với Internet và Web.

Các thiết bị vô tuyến cầm tay có những hạn chế về phần giao diện người dùng đặc biệt là khi so sánh với các máy tính ca nhân. Để cho phép một mô hình lập trình ứng dụng, yêu cầu phải đạt được là khả năng phân bậc nội dung ở nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên, nội dung trên Web hiện nay nói chung là không thích hợp cho các thiết bị vô tuyến cầm tay. Các vấn đề ở đây gồm có:

• Phân cấp đầu vào ở những nơi mà các thiết bị di động cho phép nhiều loại thiết bị đầu vào, bao gồm bàn phím thu nhỏ, có rất ít hoặc không có các phím lập trình.

• Phân cấp đầu ra ở những nơi mà các thiết bị di động có kích thước màn hình hiển thị lớn, có khuôn dạng và các đặc tính riêng khác với màn hình máy tính PC.

WAP Forum đã công bố các đặc tả kỹ thuật chi tiết đối với giao thức ứng dụng vô tuyến WAP dựa trên các chuẩn Internet hiện có như XML hay IP cho các mạng vô tuyến. WAP hướng vào việc cung cấp các dịch vụ thông tin và điện thoại cho các máy điện thoại di động kỹ thuật số và các đầu cuối vô tuyến khác.

Một phần của tài liệu CHAPTER II CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MẠNG WLAN.DOC (Trang 38 -39 )

×