0
Tải bản đầy đủ (.doc) (43 trang)

Đặc điểm của nhà nước phỏp quyền xó hội chủ nghĩa Việt Nam?

Một phần của tài liệu 39 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI MÔN ĐƯỜNG LỐI.DOC (Trang 37 -39 )

- Chỳng ta đó phạm sai lầm trong việc xỏc định mục tiờu và bước đi về xõy dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, cải tạo xó hội chủ nghĩa

35. Đặc điểm của nhà nước phỏp quyền xó hội chủ nghĩa Việt Nam?

Nhà nước phỏp quyền xó hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhõn dõn, do nhõn dõn và vỡ nhõn dõn. Đõy là đặc điểm

rất quan trọng mà nhà nước phỏp quyền tư sản khụng thể cú được. Thực chất đặc điểm này của Nhà nước phỏp quyền xó hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm bảo đảm tớnh giai cấp, tớnh nhõn dõn của Nhà nước ta. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhõn dõn và do nhõn dõn định đoạt, nhõn dõn quyết định phương thức tổ chức, xõy dựng và vận hành của bộ mỏy quyền lực nhà nước nhằm đỏp ứng ngày càng cao lợi ớch của nhõn dõn và của toàn bộ dõn tộc. Đõy cũn là sự thể hiện về tớnh ưu việt của chế độ xó hội chủ nghĩa so với cỏc chế độ khỏc.

Trong Nhà nước phỏp quyền xó hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, cú sự phõn cụng và phối hợp giữa cỏc cơ quan chức năng của nhà nước để thực hiện cỏc quyền lập phỏp, hành phỏp và tư phỏp. Đõy là phương thức tổ chức và

thực hiện quyền lực nhà nước rất mới mẻ, chỳng ta phải lấy hiệu quả thực tiễn để kiểm nghiệm. Về nguyờn tắc, chỳng ta khụng thừa nhận học thuyết "tam quyền phõn lập" vỡ nú mỏy múc, khụ cứng theo kiểu cỏc quyền hoàn toàn độc lập, khụng cú sự phối hợp, thậm chớ đi đến đối lập, hạn chế sức mạnh của cơ quan lập phỏp, hành phỏp và tư phỏp. Tuy nhiờn, chỳng ta cũng khụng thể trở lại với nguyờn tắc tập quyền, tức là tập trung toàn bộ quyền lực cao nhất của nhà nước lập phỏp, hành phỏp và tư phỏp cho một cỏ nhõn, hoặc một cơ quan tổ chức nhà nước. Bởi vỡ, làm như vậy là đi ngược lại lịch sử tiến bộ của nhõn loại.

Vấn đề đặt ra yờu cầu chỳng ta phải nghiờn cứu giải quyết đú là Nhà nước phỏp quyền xó hội chủ nghĩa Việt Nam phải cú sự phõn cụng, phõn định thẩm quyền cho rừ ràng, minh bạch để thực hiện cú hiệu quả với chất lượng cao ba quyền, trỏnh tỡnh trạng chồng chộo, tựy tiện, lạm quyền...

Nhà nước được tổ chức và hoạt động trờn cơ sở HP, PL và đảm bảo cho HP và cỏc đạo luật giữ vị trớ tối thượng

Nhà nước tụn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền cụng dõn; nõng cao trỏch nhiệm phỏp lý giữa Nhà nước và cụng dõn, thực hành dõn chủ, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật

Nhà nước phỏp quyền xó hội chủ nghĩa VN do một Đảng duy nhất lónh đạo, cú sự giỏm sỏt của nhõn dõn, sự phản biện xó hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viờn của Mặt trận.

Cụng bằng và tiến bộ xó hội trong điều kiện ngày nay, được hiểu là mọi người đều được tiếp cận cụng bằng cỏc cơ hội phỏt triển, cỏc nguồn lực phỏt triển; mọi người đều cú điều kiện tiếp cận cỏc dịch vụ xó hội cơ bản về thụng tin, giỏo dục, y tế, việc làm… Do vậy, cần cú những chớnh sỏch đồng bộ trong việc hỡnh thành cơ cấu kinh tế cũng như trong cơ chế quản lý; bảo đảm sự cụng bằng trong lĩnh vực kinh tế đến cụng bằng trong cỏc lĩnh vực chớnh trị, phỏp lý, văn húa, xó hội; từ khõu sản xuất, kinh doanh cho đến khõu phõn phối, khụng chỉ coi đõy là vấn đề thuộc khõu phõn phối. hiện nay việc thực hiện cụng bằng và tiến bộ xó hội chỳng ta cũn gặp một số khú khăn sau:

Một là, Chờnh lệch giàu nghốo quỏ lớn.

Chờnh lệch giàu nghốo là biểu hiện rừ nhất của bất cụng xó hội, nếu khoảng cỏch chờnh lệch này ngày càng gión ra trong khi kinh tế đất nước vẫn cú tốc độ tăng trưởng khỏ, song mức độ cải thiện thu nhập của lớp người nghốo khụng được bao nhiờu, thỡ đõy là một vấn đề rất đỏng được bỏo động. Ở Việt Nam, vấn đề cũn quan trọng và gay gắt hơn nhiều chớnh là chờnh lệch về thu nhập và chi tiờu giữa nụng thụn và thành thị. Theo số liệu thống kờ năm 2004, thu nhập bỡnh quõn đầu người một thỏng (theo giỏ thực tế) của dõn thành thị là 815.400 đồng, cũn của dõn nụng thụn là 378.100 đồng; riờng vựng Tõy Bắc là thấp nhất, chỉ cú 265.700 đồng. Chi tiờu cho đời sống bỡnh quõn đầu người một thỏng (theo giỏ thực tế) của thành thị là 594.500 đồng, cũn của nụng thụn là 283.500 đồng. Cũng cú nghĩa là về thu nhập cũng như chi tiờu, thành thị đều gấp hơn hai lần so với nụng thụn. Nhưng đú cũng chỉ là những con số đó được “bỡnh quõn húa”, trong thực tế, khoảng cỏch giàu nghốo cũn nặng nề và đau xút hơn rất nhiều. Nhiều vựng nụng thụn miền nỳi cũn thiếu lương thực, hoặc chỉ cú bắp khụng cú gạo, thiếu nước sinh hoạt, thiếu cỏc dịch vụ cụng cộng tối thiểu.

Hai là, tỡnh trạng thất nghiệp, thiếu việc làm quỏ lớn đó gõy rất nhiều khú khăn trong việc thực hiện tiến bộ và cụng bằng ở nước ta hiện nay.

Đỏng quan tõm nhất là ở nụng thụn, nạn thiếu việc làm đang rất nghiờm trọng, khụng chỉ trong những thỏng nụng nhàn, mà ngày càng nghiờm trọng tại những vựng đất đai chuyển sang cụng nghiệp hoặc dịch vụ, người dõn sau khi nhận được một số tiền đền bự ớt ỏi đó trở nờn trắng tay, khụng nghề nghiệp, buộc phải di chuyển ra thành thị. Cỏi nghốo bỏm theo họ từ nụng thụn ra thành thị, làm tăng thờm số người nghốo vốn đó khỏ đụng ở thành thị. Hàng chục vạn phụ nữ nụng thụn phải đi kiếm sống ở xứ người mong cú tiền gửi về nuụi sống gia đỡnh.

Ba là, sự chờnh lệch về tri thức quỏ lớn.

Nhưng người nghốo ở nước ta hiện nay khụng chỉ nghốo về kinh tế mà cũn nghốo về kiến thức và quỏ yếu thế trong việc bảo đảm cỏc nhu cầu về y tế. Nhiều bài viết trờn bỏo chớ gần đõy đó cho thấy nụng dõn đang là tầng lớp chịu nhiều bất cụng vỡ được hưởng ớt nhất thành quả của cụng cuộc đổi mới.

Ngoài ra, đất nước trải dài theo đường vĩ tuyến, tớnh chất địa lớ phức tạp, nhiều dõn tộc và tụn giỏo khỏc nhau vỡ vậy thực hiện

Một phần của tài liệu 39 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI MÔN ĐƯỜNG LỐI.DOC (Trang 37 -39 )

×