0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (100 trang)

Trình bày và chứng minh sự phù hợp của sản phẩm với các tiêu chuẩn an toàn

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ĐỀ TÀI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SỮA CHUA CAM SẢ (Trang 63 -64 )

toàn thực phẩm theo yêu cầu của pháp luật

Bảng 5.10 Các chỉ tiêu cảm quan của sữa chua

Tên chỉ tiêu Yêu cầu

1. Màu sắc Màu trắng sữa hoặc màu đặc trưng của phụ liệu bổsung 2. Mùi, vị Đặc trưng cho từng loại sản phẩm

3. Trạng thái Mịn, đặc sệt

Các chi tiêu cảm quan thực tế thu được của sản phẩm thử nghiệm cũng như bảng mô tả sản phẩm ở phần 5.1

 Về phụ gia, được dùng trong sản phẩm đáp ứng được cho người ăn chay: E1422 thuộc nhóm chế phẩm tinh bột và E471 thuộc nhóm các chất nhũ hóa có trong danh mục Phụ gia thực phẩm

 Về nhãn sản phẩm, nội dung trong yêu cầu ghi nhãn ở bảng mô tả phần 5.1 là dựa theo Quyết định của thủ tướng chính phủ số 178/1999/OĐ-TTG ngày 30 tháng 8 năm 1999 ban hành quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 Về thời gian cách thức bảo quản: Bảo ôn sản phẩm ở nhiệt độ nhỏ hơn 10 và thời gian bảo quản không quá 30 ngày tính từ ngày sản xuất. Sản phẩm của nhóm được bảo quản lạnh tạm thời và bảo quan khi bày bán ở nhiệt độ từ 6-8

và có hạn sử dụng là 14 ngày

 Về bao bì & đóng gói: sản phẩm được đóng trong hộp nhựa HIPS chuyên dụng cho các sản phẩm thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo QCVN 12-1:2011/BYT. Có khả năng hàn, dán nhiệt tốt và đóng gói với tốc độ cao, cản khí cũng như hơi ẩm và chắn sáng tốt, giữ mùi hương và dung môi hữu cơ, màn ghép sang trọng, mỹ quan, in đẹp.

 Về quá trình vận chuyển: Sản phẩm sữa chua không qua xử lý nhiệt được vận chuyển đến nơi tiêu thụ bằng xe lạnh có nhiệt độ nhỏ hơn 10 đến các tủ mát của cửa hàng có nhiệt độ khoảng từ 6-8.

Như vậy, bảng mô tả sản phẩm ngắn gọn được rút ra từ thực tế trạng thái chất lượng sản phẩm và cũng được tham khảo thông qua các quy định của nhà nước liên quan đến dòng sản phẩm sữa chua nên sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo yêu cầu của pháp luật.

CHƯƠNG 6. XÂY DỰNG CÁC THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ĐỀ TÀI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SỮA CHUA CAM SẢ (Trang 63 -64 )

×