0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (93 trang)

Đẩy mạnh việc phát triển thương hiệu, mạng lưới khu vực kinh doanh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH VIỆT NAM (Trang 71 -71 )

3 CHƢƠNG : GIẢI PHÁT PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

3.2.4 Đẩy mạnh việc phát triển thương hiệu, mạng lưới khu vực kinh doanh

Tuy có mặt tại Việt Nam từ năm 1996 nhưng đến nay hơn 20 năm phát triển, thị phần của các công ty cho thuê tài chính còn khá khiêm tốn, dường như chưa được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam, thay vào đó vẫn là các hình thức huy động vốn truyền thống từ kênh Ngân Hàng. Khi đó, các doanh nghiệp hầu như không biết đến thuê tài chính cũng như thiếu hụt thông tin dẫn đến sự mơ hồ, hiểu sai về nghiệp vụ cho thuê tài chính dẫn đến tâm lý ngại tiếp xúc, tâm lý chung của hầu hết các doanh nghiệp. Việc đẩy mạnh phát triển thương hiệu không chỉ riêng một mà là công việc cần phải làm của tất cả các công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh công ty, sản phẩm cho thuê tài chính đến đặc biệt là khái niệm về cho thuê tài chính đến Doanh Nghiệp thì chắc chắn trong tương lai ngành cho thuê tài chính sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn. Thay vì sử dụng các công cụ quảng cáo truyền thống như báo đài, ti vi, thì song song vào vào đó có thể tổ chức hoặc tham gia vào những buổi hội thảo trực tuyến (webinar online) để chia sẽ về kiến thức, sản phẩm cho thuê tài chính.

Bên cạnh việc phát triển xây dựng thương hiệu, thì việc mở rộng mạng lưới cũng đóng vai trò không kém khi mà ngành thuê tài chính đã được phổ biến rộng rãi. Hiện tại, các công ty tài chính phân bố chủ yếu ở 3 thành phố lớn tại Việt Nam là Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, việc này sẽ hạn chế khá năng tiếp cận của các doanh nghiệp tiềm năng nhưng nằm ở khu vực xa so với các địa điểm trên. Bước đầu có thể tăng số lượng văn phòng đại diện ở các khu vực từ Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Nam Trung Bộ như Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận… là những nơi đang được chú trọng phát triển nhờ các chính sách cũng như các thuận lợi về mặt địa lý.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH VIỆT NAM (Trang 71 -71 )

×