0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (50 trang)

Tennessee whisky: cĩ qui trình sản xuất tương tự như Bourbon

Một phần của tài liệu DE-CUONG-BAI-GIANG-NGHIEP-VU-PHUC-VU-BAR.PDF (Trang 26 -26 )

whisky. Một điểm khác là sau khi chưng cất rượu được lọc qua than củi trước giai đoạn thành trưởng.

- Một số nhãn mác American whisky:

Early times, Jïim Beam, Old crow, Old Grand dad, Wild turkey.

* Canadian whisky

Canadian whisky thường cĩ nồng đỘ nhẹ, được chưng cất từ dung dịch lên men của ngơ và lúa mạch đen.

Theo pháp luật cỦa Canada, thời gian thành trưởng của whisky ít nhất là 3 năm, hầu hết Canadian whisky được thành trưởng từ 4 —- 6 năm. Sau khi thành trưởng rượu cĩ nồng độ nhẹ và màu nhạt, vì vậy ở lần pha trộn cuối

cùng 10% rượu mạnh cùng Caramel thường được cho thêm vào làm gia tăng

nồng đỘ và tạo màu xẫm hơn.

c) Rượu Gin

Gin là loại rượu mạnh được chưng cất tỪ ngũ cốc tự nhiên và mang hương vị của quả đỗ tùng: ngồi ra Gin cịn mang hương vị của các loại thực vật khác cĩ mùi thơm như: hạt ngị thơm, cây bạch chỉ, vỎ cam chanh, quả

hạnh...

Rượu Gin thường khơng cĩ màu, tuy nhiên một vài loại cĩ màu vàng

hơi đỏ do được thành trưởng trong thùng gỗ.

Rượu Gin thường được dùng để pha chế cocktail. - Qui trình sản xuất:

Cĩ 2 phương pháp sản xuất rượu Gin + Phương pháp trộn nĩng

Khi sử dụng phương pháp trỘn nĩng, rượu mạnh trung tính sẽ được cho vào bình chưng cất, các hương liệu được cho vào một lồng kim loại đặc biệt gắn ở phía trên của bình. Khi rượu mạnh được đun nĩng thì hơi bay lên tỪ từ xuyên qua lồng mang theo mùi thơm. Sau khi ngưng tụ thì dung dịch thu

được là rượu Œin.

+ Phương pháp trộn lạnh (trộn nguội)

Khi sử dụng phương pháp trỘn lạnh thì các hương liệu được ngâm trong một lượng nhỏ rượu mạnh, hỗn hợp sẽ được cho vào bình chưng cất và tiến hành chưng cất. Dung dịch thu được sẽ được trộn với rượu mạnh trung tính, sau đĩ được trộn với nướcc cất và hình thành rượu Gin.

Một phần của tài liệu DE-CUONG-BAI-GIANG-NGHIEP-VU-PHUC-VU-BAR.PDF (Trang 26 -26 )

×