0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG DÀNH CHO

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 74 -79 )

CÁN BỘ CÔNG TY

1. Khuyến khích nhân tài vào làm việc tại công ty

2. Chương trình đào tạo (quản lý doanh nghiệp, kỹ năng tiếp thị…) *Chương trình quản lý doanh nghiệp: *Chương trình quản lý doanh nghiệp:

Hiện nay cho thấy đa số các công ty sản xuất; kinh doanh ở nước ta vẫn còn thiếu kỹ năng quản lý, họ làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm tích luỹ trong quả trình làm việc mà rất ít tham gia các khoá đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp.

Xuất phát từ thực tế đó, công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng Hà Nội đã áp dụng chương trình đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp dành cho đối tượng này sẽ tập trung vào việc bồi dưỡng nâng cao các kỹ năng quản lý cụ thể như:

- Kỹ năng hoạch định chiến lược kinh doanh - Kỹ năng tổ chức và điều hành doanh nghiệp - Kỹ năng quản trị rủi ro

- Kỹ năng giao dịch và đàm phán - Kỹ năng quản trị nhân sự…

* Chương trình đào tạo quản lý nhân sự:

Quản lý nhân sự không chỉ là công việc của ban lãnh đạo công ty mà còn được thực hiện bởi cấp quản lý trung gian trong quả lý sản xuất, quản lý lực lượng bán hàng.

- Tìm hiểu tâm lý người lao động và tâm lý lãnh đạo

- Các phương pháp khuyến khích, động viên người lao động - Quản lý nhân sự.

* Chương trình đào tạo tin học và thương mại điện tử:

Ứng dụng tin học và thương mại điện tử vào công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, quản lý điều hành công ty. Chương trình đào tạo này nên tập trung vào các nội dung:

- Tin văn phòng

- Sử dụng các phần mềm tài chính, kế toán

- Sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng, quản lý khách hàng, quản lý sản xuất, quản lý doanh nghiệp…

* Chương trình đào tạo ngoại ngữ:

Đây là chương trình đào tạo rất quan trọng hiện nay, khi Việt nam là thành viên của tổ chức thương mại quốc tế (WTO). Việc trao đổi làm ăn với các bạn hàng nước ngoài đòi hỏi chúng ta phải có một vốn ngoại ngữ nhất định. Chính vì thế chương trình đào tạo ngoại ngữ mà công ty hướng tới là: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức…

* Chương trình đào tạo kiến thức pháp luật kinh doanh:

Chương trình đào tạo kiến thức pháp luật kinh doanh công ty đang hướng tới là:

- Tìm hiểu các văn bản pháp luật trong nước liên quan đến ngành nghề lĩnh vực kinh doanh

- Tìm hiểu quan điểm, chủ trương của Đảng, chính quyền về ngành nghề kinh doanh

- Tìm hiểu luật pháp, thông lệ quốc tế liên quan đến ngành nghề mà ông ty đang kinh doanh

* Chương trình đào tạo ký năng tiếp thị:

Chương trình này nhằm giúp đội ngũ cán bộ kinh doanh am hiểu nhu cầu thị trường và cạnh tranh, dự báo được các xu thế biến động nhu cầu, những thay đổi về thị hiếu tiêu dùng của các đối tượng khách hàng để qua đó giúp doanh nghiệp xác định đúng sản phẩm với chính sách giá cả hợp lý, hệ thống kênh phân phối phù hợp và sử dụng hiệu quả các hoạt động xúc tiến khuyếch trương

Nội dung cơ bản của chương trình đào tạo này là:

- Phương pháp nghiên cứu thị trường trong lĩnh vực hàng công nghiệp (Valve và các thiết bị dùng trong công nghiệp).

- Xây dựng chiến lược sản phẩm và thương hiệu - Xây dựng chiến lược giá cả

- Xây dựng chiến lược phân phối sản phẩm - Xây dựng chiến lược xúc tiến khuyếch trương - Lập kế hoạch và chiến lược marketing

KẾT LUẬN

Trong những năm vừa qua, tuy mới thành lập được cách đây không lâu nhưng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng đã thu được một số thành quả nhất định, đem lại lợi nhuận cho Công ty, đồng thời góp một phần nhỏ vào tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công ty đã đem lại công ăn việc làm cho khoảng hai lăm nhân viên của mình, tạo nguồn thu nhập cho nhiều lao động không chính thức. Đánh giá khách quan, hoạt động kinh doanh hàng công nghiệp mà đặc biệt là các loại valve đã đạt được kết quả khá tốt và có triển vọng phát triển hơn nữa trong tương lai. Công ty đã tạo dựng được nhiều mối quan hệ bền chặt và uy tín với đối tác của mình trên cơ sở hợp tác, tin tưởng lẫn nhau, với phương châm đặt chữ “Tín” lên hàng đầu. Có thể nói đây là cơ sở đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững lâu dài cho Công ty trong tương lai. Hơn thế nữa, trong bối cảnh kinh tế thị trường xu hướng toàn cầu hoá diễn ra ngày càng sâu sắc và mạnh mẽ thì Công ty ngày càng phải đương đầu với thách thức từ bên ngoài. Tuy nhiên trong bối cảnh đó cũng mở ra cho Công ty nhiều cơ hội kinh doanh và phương hướng phát triển mới. Nhận định được điều đó Công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng không ngừng nỗ lực tìm ra phương thức hoạt động kinh doanh hiệu quả, nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường trong và ngoài nước.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Văn bản quy phạm pháp luật:

1. Luật thương mại ngày 14/06/2005 2. Luật đầu tư chung 29/11/2005 3. Luật hải quan 29/06/2001 4. Luật hàng hải Việt nam 2005 5. Luật bảo hiểm xã hội 2006

6. Nghị định số 12/2006/NĐ-CP, 23/01/2006 quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài

7. Quy định số 229/1992/QĐ-TMDL ngày 09/04/1992 về việc ký kết và quản lý hợp đồng mua bán hàng hoá ngoại thương

8. Thông tư số 07/1999/TT-BTM ngày 25/03/1999 hướng dẫn thực hiện quyết định số 254/1998/QĐ-TTG ngày 30/12/1998 về điều hành xuất nhập khẩu năm 1999 của thủ tướng chính phủ đối với việc xuất nhập khẩu của các doanh nghịêp có vốn đầu tư nước ngoài

9. Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 28/08/1998 vủa Chính phủ về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

10. Quyết định của thủ tướng Chính phủ số 204-TTg ngày 28/04/1993 về tổ chức trung tâm trọng tài quốc tế tại Việt nam

11. Nghị định số 125/2003/NĐ-CP, 29/10/2003 về vận tải đa phương thức quốc tế

1. Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế

2. Công ước của liên hợp quốc về vận tải hàng hoá đa phương thức quốc tế

3. Hiệp định thương mại Việt Mỹ, được ký kết ngày 13/07/2000 tại Wahington Có hiệu lực ngày 11/12/2001

III. Tài liệu tham khảo khác:

1. Giáo trình luật thương mại quốc tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, đồng chủ biên: Trần Văn Nam-Trần Thị Hoà Bình, NXB lao động- xã hội, 2005

2. Bài viết: doanh nghiệp Việt nam đã đón nhận trọng tài như thế nào trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay của đất nước (luật sư, tiến sĩ: Phạm Liêm Chính, www.viac. org.vn) ngày 18/10/2005

3. Để tránh đi một thoả thuận bất đắc dĩ (tác giả: Trần Hoàng An, www.viac. org.vn) ngày 15/10/2005

4. Một số tạp chí và tài liệu tham khảo khác

IV Các trang WEB tham khảo:

1. www.luatvietnam.com.vn 2. www.qppl.egov.gov.vn 3. www.vietlaw.gov.vn 4. www.thuvienphapluat.com 5. www.mot.gov.vn 6. …

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 74 -79 )

×