0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Tổng quan về công ty

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 49 -54 )

1. Giới thiệu về công ty:

Tên công ty: Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng Hà Nội

Tên giao dịch bằng Tiếng Anh: Hanoi Construction & Industrial Material Jont Stock Company

Tên viết tắt: IMECHN., JSC

Điện thoại: 844 6332356 Fax: 844 6332356

Địa chỉ: 478 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt nam.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103006387

Ngành nghề kinh doanh:

- Buôn bán vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất sản phẩm ngành

công nghiệp, tiêu dùng (chủ yếu là các loại van, máy bơm, máy nén khí và

phụ kiện thay thế).

- Buôn bán các loại ống và phụ kiện cho đường ống, nguyên phụ liệu may mặc và hàng may mặc.

- Cung cấp các giải pháp và thực hiện các dịch vụ về xử lý nước thải công nghiệp, dân dụng.

- Gia công, lắp ráp, chế tạo các sản phẩm cơ khí.

- Cung ứng các dịch vụ trong lĩnh vực cơ điện, điều khiển tự động hoá. - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

Vốn điều lệ: 1,500,000,000 đồng ( một tỷ năm trăm triệu đồng).

Danh sách cổ đông sáng lập:

- Ông Vũ Chính Cương; hộ khẩu thường trú: phòng 27, nhà C4, tập thể Trung Tự, Phường Trung Tự, Quận Dống Đa, Nà Nội; số cổ phần: 10,500. - Bà Vũ Thị Hồng Mai; Hộ khẩu thường trú: Tổ 4B, phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên; số cổ phần: 3,000.

- Bà Trương Thị Hải Vân; Hộ khẩu thường trú: xóm Hương, xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội, số cổ phần: 1,500.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Họ và tên: Vũ Chính Cương; Giới tính: Nam

- Chức danh: Giám đốc, kiêm chủ tịch hội đồng thành viên

- Sinh ngày: 15/09/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt nam - CMTND số: 012748188

- Ngày cấp: 07/11/2004, Nơi cấp: Công an Tp Hà Nội

- Nơi đăng ký HKTT: Phòng 27, nhà C4, tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại: Phòng 27, nhà C4, tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội

2. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

PHÒNG KỸ THUẬT

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 1 PHÓ GIÁM ĐỐC 2 KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG KD PHÒNG HC- NS PHÒNG TÀI CHÍNH PHÒNG KẾ TOÁN N 1 N 2 N3 N 4 N 5

*Cơ cấu quản lý công ty:

- Đại hội đồng cổ đông công ty bao gồm tất cả các cổ đông có quyền

biểu quyết, là bộ phận quyết định cao nhất của công ty cổ phần (gồm: ông

Vũ Chính Cương; bà Vũ thị Hồng Mai; và bà Trương Thị Hải Vân).

- Hội đồng quản trị là bộ phận quản lý của công ty do đại hội đồng cổ đông công ty bầu ra, số thành viên Hội đồng quản trị do đại hội đồng cổ đông công ty quyết định.

- Ban kiểm soát công ty gồm có 3 thành viên do đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm kỳ của hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát phải là cổ đông của công ty. - Người đại diện theo pháp lý của Công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty: ông Vũ Chính Cương.

- Giám đốc công ty do hội đồng quản trị bổ nhiệm: ông Vũ Chính Cương.

*Số lượng lao động trong công ty

- Số lao động: công ty gồm có 25 người (kỹ sư và nhân viên) làm việc tại công ty.

* Các phòng ban trong công ty( phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng kỹ thuật, phòng hành chính nhân sự)

- Công ty có ba phòng nghiệp vụ: phòng Kinh doanh, phòng Hành chính nhân sự và Phòng kế toán.

Phòng kinh doanh: được chia thành nhóm, sự phân chia nhằm mục đích để phát triển kinh doanh cho các nhóm mặt hàng khác nhau:

+ Nhóm 1: Là nhóm kinh doanh các mặt hàng vật tư, thiết bị phục vụ cho

ngành công nghiệp (chủ yếu là các loại van, máy bơm, máy nén khí và phụ

+ Nhóm 2: Là nhóm kinh doanh các mặt hàng nguyên phụ liệu may mặc và hàng may mặc

+ Nhóm 3: Là nhóm cung cấp các giải pháp và thực hiện các dịch vụ về xử lý nước thải công nghiệp và dân dụng.

+ Nhóm 4: Cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực cơ điện, điều khiển tự động hoá.

+ Nhóm 5: phụ trách việc Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh

doanh

Đứng đầu các nhóm là trưởng nhóm, và các thành viên trong nhóm sẽ chịu trách nhiệm báo cáo công việc trực tiếp cho trưởng nhóm và trưởng phòng; còn trưởng phòng sẽ báo cáo với giám đốc

Ban giám đốc:

- Giám đốc công ty: Là người đại diện của công ty trước pháp luật, có quyền quyết định và điều hành chung mọi hoạt động của công ty, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm của công ty.

- Phó giám đốc: Là người hỗ trợ cho giám đốc, trực tiếp phụ trách các phòng ban, công ty có hai phó giám đốc: một phó giám đốc phụ trách kinh doanh xuất nhập khẩu và kỹ thuật; một phó giám đốc phụ trách quản lý nhân sự, và tài chính của công ty.

- Trưởng Phòng kinh doanh:

+ Lập kế hoạch theo dõi và phân tích tình hình kinh doanh của công ty và báo cáo cho ban giám đốc.

+ Lên kế hoạch kinh doanh (nhập hàng và bán hàng), và dự trù kế hoạch tài chính phục vụ kinh doanh.

- Phòng kế toán: có trách nhiệm tổ chức công tác kế toán theo quy định của Nhà nước, thực hiện chức năng giám sát, thu nhận xử lý cung cấp thông tin về hoạt động tài chính, giúp cho ban giám đốc lập và phòng kinh doanh lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu. Đồng thời phòng kế toán cũng chịu trách nhiệm về quản lý tài chính trước giám đốc và thục hiện nghĩ vụ với Nhà nước.

- Phòng kỹ thuật: thực hiện công việc liên quan đến việc bảo hành; kiểm tra các thông số kỹ thuật các mặt hàng dự định nhập về.

- Phòng hành chính nhân sự: Có trách nhiệm quản lý nhân sự, tuyển dụng, giải quyết các chính sách liên quan tới người lao động, mua sắm trang thiết bị làm việc,...

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 49 -54 )

×