0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Hoà giải các tranh chấp thương mại quốc tế

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 30 -32 )

II. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT

4. Phương thức giải quyết tranh chấp

4.2.2. Hoà giải các tranh chấp thương mại quốc tế

Hòa giải các tranh chấp trong thương mại quốc tế là đưa các bên tới người thứ ba được chính các bên lựa chọn để giải quyết tranh chấp. Trong khi thực hiện hợp đồng các bên thường mong muốn đạt được lợi ích của mình mà đôi khi ảnh hưởng lợi ích của phía bên kia, vì thế xảy ra tranh chấp. Để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra có thể làm đổ vỡ hợp đồng, các bên tham gia cần có sự tham gia của người thứ ba để dung hoà lợi ích của các bên tham ký kết gia hợp đồng Do đó mục tiêu cần đạt được qua hòa giải là : - Giải quyết tranh chấp một cách thân thiện nhằm giữ gìn mối quan hệ kinh doanh lâu dài với đối tác, vì lợi ích chung của cả hai bên, tránh thái độ đối địch.

- Các bên cần tập trung sự chú ý và quan tâm vào các vấn đề chính; cơ bản của nội dung tranh chấp, để hạn chế sự tối đa hao phí về thời gian và tiền của. Tăng cường sự tham gia trực tiếp và khả năng kiểm soát của các nhà kinh doanh đối với quá trình giải quyết cũng như kết quả giải quyết tranh chấp. Nhiều tranh chấp kinh doanh, thương mại mang tính chất kỹ thuật chỉ cần những người tham gia giải quyết hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại liên quan và kiến thức pháp luật là có thể cùng nhau giải quyết được. Trong khi đó nếu đưa vụ kiện ra tòa thì do yêu cầu phải tuân thủ những quy tắc, thủ tục tố tụng rất phức tạp, tốn kém. Vô tình gây nên sự đối địch không cần thiết

Khả năng kiểm soát được việc sử dụng tài liệu, chứng cứ có liên quan để giải quyết tranh chấp của các trọng tài viên mà vẫn giữ được bí mật kinh doanh.

* Một số nguyên tắc trong hoà giải:

- Hòa giải phải dựa trên tự do ý trí của các bên tranh chấp. Các bên phải tự nguyện đưa tranh chấp ra hòa giải; tự do thỏa thuận về phương pháp; quy

trình hòa giải; lựa chọn hòa giải viên; tự do ý trí trong thảo luận; đề xuất giải pháp hay hoặc chấp nhận ý kiến giải quyết do hòa giải viên đưa ra

- Hòa giải chủ yếu theo nguyên tắc khách quan; công bằng; hợp lý; tôn trọng tập quán thương mại trong nước và quốc tế.

Hòa giải sẽ lập tức chấm dứt nếu các bên không đạt được thỏa thuận thống nhất hoặc một trong hai bên không muốn tiếp tục hòa giải.

* Hiệu lực pháp lý:

Thỏa thuận hòa giải không có tính chất bắt buộc như thỏa thuận trọng tài, do đó trên thực tế không có tòa án nước nào lại đình chỉ vụ kiện chỉ vì một lí do một bên không thực hiện thỏa thuận hòa giải. Thỏa thuận giải quyết bằng hòa giải không được bắt buộc thi hành như phán quyết của trọng tài hay tòa án. Hiệu lực cao nhất của thỏa thuận giải quyết bằng hòa giải chỉ giống như một điều khoản hợp đồng ràng buộc các bên …

Để phát huy các ưu điểm của hòa giải và tăng cường các cơ hội lựa chọn sử dụng hòa giải đồng thời nâng cao hiệu lực của hòa giải, các nhà kinh doanh và các luật gia đã:

- Hòa giải kết hợp với các phương pháp lựa chọn khác: Thông thường thì phương thức tốt nhất của phương pháp này sự kết hợp giữa thương lượng và hòa giải

- Hòa giải kết hợp với tố tụng tư pháp: Thông thường, tòa án các nước không nhận đơn và xem xét vụ việc nếu các bên chỉ yêu cầu hòa giải nhưng mỗi nước lại có cách thức khác nhau để kết hợp hòa giải với xét xử…

- Sự kết hợp giữa kiện tụng với hòa giải này là một đặc trưng quan trọng của tố tụng tư pháp tại các nước Châu Á. Sự kết hợp này có ưu điểm lớn là nâng cao hiệu lực thi hành của thỏa thuận giải quyết bằng hòa giải.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 30 -32 )

×