0
Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

Đẩy mạnh các nghiệp vụ dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động tín

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA (Trang 64 -65 )

xuất nhập khẩu nh: kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế.

Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế có liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu.

Mua bán ngoại tệ sẽ tác động đến trạng thái ngoại tệ của Ngân hàng do vậy tác động đến nguồn vốn ngoại tệ cho xuất nhập khẩu đặc biệt là nhập khẩu. Ngoài ra, nó còn có tác động đến sự ổn định tỉ giá ngoại tệ, làm ảnh hởng rất lớn đối với khả năng vay, trả nợ của khách từ đó ảnh hởng đến chất lợng tín dụng của Ngân

Thanh toán quốc tế tác động đến chất lợng tín dụng xuất nhập khẩu thông qua việc đáp ứng kịp thời về chi trả của khách, nó là một phần của nghiệp vụ tín dụng xuất nhập khẩu ở khâu thanh toán. Thực hiện việc thanh toán nhanh chóng kịp thời không chỉ nâng cao uy tín cho Ngân hàng mà còn hạn chế đợc tổn thất do yếu tố chủ quan và nhờ đó nâng cao chất lợng tín dụng cho Ngân hàng.

Để đẩy mạnh đợc các dịch vụ kinh doanh ngoại tệ cũng nh thanh toán quốc tế Ngân hàng cần phải:

- Tìm kiếm các đối tác kinh doanh ngoại tệ, mở rộng quan hệ thanh toán. Chẳng hạn nh với thị trờng Mỹ, quan hệ xuất nhập khẩu giữa Việt nam và Mỹ có rất nhiều triển vọng đặc biệt khi mà Hiệp định thơng mại Việt- Mỹ đợc kí kết. ICBV nên sớm tìm kiếm đối tác ở thị trờng này.

- Sử dụng các công cụ thanh toán hiện đại qua mạng internet - Xác định hạn mức kinh doanh ngoại tệ.

- Theo dõi tình hình thu chi ngoại tệ của các doanh nghiệp xuất khẩu có cam kết bán lại ngoại tệ cho Ngân hàng khi có doanh thu xuất khẩu.

- Chủ động nắm bắt kịp thời sự biến động tỉ giá trên thị trờng để có xác định các tỉ giá giao dịch thuận lợi cho cả khách hàng và Ngân hàng.

- Thờng xuyên theo dõi cân đối dự trữ ngoại tệ trong từng giai đoạn, thời kì.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA (Trang 64 -65 )

×