0
Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

Các mặt hoạt động cụ thể

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA (Trang 57 -59 )

- Rà soát lại các Bộ, Tổng công ty đã và cha có quan hệ tín dụng với Chi nhánh xem xét mức độ quan hệ tín dụng của từng Tổng công ty hiện nay (với Chi nhánh và các NHTM khác) để phát triển và thiết lập quan hệ tín dụng, dịch vụ ngân hàng. Đặc biệt chú trọng các Tổng công ty có tiềm năng về xuất khẩu.

- Mở rộng tiếp thị, làm việc trực tiếp với các Tổng công ty có tiềm năng về xuất khẩu nh TCT than, TCT chè, TCT cà phê, TCT lơng thực, TCT dệt may, TCT da giầy, TCT cao su, TCT thuỷ tinh gốm sứ, TCT rau quả, TCT lâm nghiệp, TCT chăn nuôi, TCT xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến, TCT máy và phụ tùng, TCT thiết bị ytế, TCT dợc, các TCT của Bộ thuỷ sản). Cố gắng tối đa để phục vụ nhu cầu vay vốn và các dịch vụ ngân hàng của các Tổng công ty này.

Trên cơ sở ban hành Quy chế tạm thời về cho vay tài trợ hàng xuất, trớc mắt tập trung triển khai tại một số chi nhánh, địa bàn trọng điểm kết hợp với Tổng công ty có tiềm năng xuất khẩu, trên nguyên tắc thận trọng, đảm bảo an toàn về vốn, mua lại đợc ngoại tệ, tăng số lợng giao dịch xuất khẩu quaNgân hàng Công thơng Đống Đa, nhằm nâng cao uy tín Ngân hàng Công thơng Đống Đa trên thị trờng quốc tế. Phấn đấu năm 2002 Tổng doanh số cho vay xuất khẩu của toàn hệ thống tập trung vào 8 nhóm mặt hàng chính là cà phê, gạo, hạt có dầu, hải sản, may mặc, giầy dép, chè, cao su .…

Đối với hoạt động tín dụng nhập khẩu:

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này bằng việc tích cực tìm kiếm, lựa chọn khách hàng, dự án đầu t có hiệu quả thông qua các kênh thông tin nh các ngân hàng nớc ngoài có quan hệ, các chi nhánh, các Bộ, các Tổng công ty; gắn tín dụng nhập khẩu với tín dụng xuất khẩu.

- Nghiên cứu để triển khai thí điểm việc cho vay bằng đồng EURO đối với một vài dự án.

- Đối với số d nợ năm 2001, với phơng châm tích cực phối hợp với các chi nhánh để đảm bảo thu nợ đầy đủ, đúng hạn, giải quyết kịp thời các phát sinh, cố gắng hạn chế tối đa nợ quá hạn. Đồng thời thực hiện rút vốn theo đúng tiến độ của dự án và trả nợ đối với các ngân hàng nớc ngòi theo đúng các hợp đồng đã kí.

- Nghiên cứu nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp để có cơ sở làm việc với các ngân hàng nớc ngoài, chủ động tìm kiếm khách hàng trong nớc có hoạt động sản xuất kinh doanh với nớc ngoài để giới thiệu và hợp tác với Ngân hàng liên doanh nhằm mở rộng và nâng cao chất lợng tín dụng xuất nhập khẩu của chi nhánh Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa.

3.2. Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất l - ợng tín dụng xuất nhập khẩu tại chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa

Để tiếp tục phát triển một cách vững chắc và ngày càng đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nớc, Ngân hàng Công thơng Đống Đa còn rất nhiều việc cần phải làm. Và một mục tiêu quan trọng mà Ngân hàng Công thơng Đống Đa cần phải đạt đợc là nâng cao hơn nữa chất lợng tín dụng nói chung và chất lợng tín dụng xuất nhập khẩu nói riêng của toàn hệ thống. Qua thời gian thực tập và nghiên cứu về hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Công thơng Đống Đa với những hiểu biết về thực trạng và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động này nh phân tích ở trên, tôi xin mạnh dạn đa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lợng tín dụng xuất nhập khẩu của Ngân hàng trong những năm tới. Các giải pháp đó bao gồm:

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA (Trang 57 -59 )

×