0
Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA (Trang 30 -32 )

Chi nhánh Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa (ICBV) là một trong các chi nhánh của Ngân hàng công thơng Việt Nam, đóng tại trụ sở 187 Tây Sơn, Hà Nội. Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng công thơng nói riêng và hệ thống Ngân hàng nói chung là hệ quả của công cuộc đổi mới đất nớc.

Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa ra đời trên cơ sở Ngân hàng Nhà nớc quận Đống Đa (trớc tháng 3 năm 1988). Sau khi nhà nớc ban hành nghị định 53-HĐBT (ngày 26/3/1988), “đổi mới hoạt động hệ thống ngân hàng”, hệ thống Ngân hàng Nhà nớc chuyển từ hệ thống ngân hàng một cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp. Ngân hàng Công thơng Đống Đa ra đời là một chi nhánh của ngân hàng Công thơng Việt Nam thực hiện đúng chức năng: kinh tế tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và kinh doanh ngoại hối trên địa bàn quận Đống Đa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế trên địa bàn khu vực.

Tuy vậy địa điểm chính của ngân hàng thực sự là khồng thuận lợi , nh trụ sở chính bị che khuất, việc đi lại giao thông không thuận lợi, nhng với sự năng động của mình, Ngân hàng Công thơng Đống Đa ngày càng kinh doanh có hiệu quả, chữ tín ngày càng cao, trở thành một địa điểm tin cậy, có sức thuyết phục đối với khách hàng.Điều này đợc thể hiện ở nhiều mặt trong hoạt động của ngân hàng.

Quận Đống Đa với 26 phờng, trên 40 vạn dân, đợc xếp vào một trong những quận rộng nhất và có kinh tế phát triển nhất ở Hà Nội. Mặt khác đây là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp quốc doanh lớn, đồng thời lại có nhiều doanh nghiệp tập thể, liên

công nghiệp Thợng Đình và nhiều doanh nghiệp cùng t nhân khác nằm rải rác trên địa bàn đã tạo cho ICBV một thế mạnh rất lớn. Chẳng hạn nh năm 1997, số khách hàng gửi tiết kiệm lên tới 82.600 ngời, ở một số quỹ tiết kiệm đóng rải rác trên địa bàn khu vực. Đến năm 1998 số khách hàng mở tài khoản lên tới 200 doanh nghiệp và hộ t nhân cá thể, số khách hàng gửi tiết kiệm lên tới 90000 ngời. Vì vậy một trong những vấn đề quan trọng đợc đặt ra hiện nay là phải khai thác, thu hút và giữ đợc khách hàng bằng uy tín của mình.

Ngay từ khi mới thành lập, Ngân hàng Công thơng Đống Đa đã có một mạng lới kinh doanh rộng lớn với một trụ sở chính và mời bốn quỹ tiết kiệm phân bố đều khắp trong quận và vùng phụ cận. Ngân hàng có một đội ngũ lãnh đạo có trình độ chuyên môn cao, có năng lực và nhiệt tình trong công tác. Ban giám đốc thờng xuyên nắm sát tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn và của ngân hàng kịp thời giải quyết những khó khăn mới phát sinh, đặt ra mục tiêu và chủ chơng hợp lý, đặc biệt là chủ chơng xắp xếp đội ngũ cán bộ công nhân viên ngân hàng, Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa không những đã vợt qua thời kỳ khó khăn của ngân hàng (1989-1992) mà còn đạt là ngân hàng kinh doanh hiệu quả trong nhiều năm liên tục.

Ngân hàng Công thơng Đống Đa cũng luôn xây dựng cho mình một chiến lợc kinh doanh đúng đắn, phù hợp với từng thời kỳ dựa trên bốn mục tiêu chủ yếu mà ngân hàng coi là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình: đó là kinh tế phát triển, an toàn vốn, tôn trọng pháp luật và lợi nhuận hợp lý. Kinh tế phát triển là mục tiêu hàng đầu của ngân hàng đầu của ngân hàng mà theo đó ngân hàng nên tạo môi tr- ờng thuận lợi cho khách hàng kinh doanh, do hiệu quả của khách hàng và hiệu quả của ngân hàng và từ đó đổi mới lề lối làm việc . An toàn vốn là mục tiêu quan trọng, do vậy phải có biện pháp cụ thể nh: thẩm định kỹ trớc, trong và sau khi cho vay. Điều này đòi hỏi cấn bộ ngân hàng phải có trác nhiệm , năng lực và kiến thức , phòng kiểm soát phải hoạt động có hiệu quả. Mục tiêu tôn trọng pháp luật đã chứng tỏ Ngân hàng Công thơng Đống Đa không chỉ chạy theo lợi nhuận đơn thuần, mà lợi nhuận đạt đợc trên cơ sở hợp lý trong khuân khổ pháp luật chứ không phải bất chấp pháp luật. Còn với mục tiêu lợi nhuận hợp lý, Ngân hàng Công thơng Đống

Đa luôn cho vay theo lãi suất chung trên thị trờng chủ động da dạng hoá các dịch vụ nh : bảo lãnh, cầm cố, thu chi tiền mặt theo yêu cầu của khách hàng.

Với một hớng đi đúng đắn nh vậy, liên tục nhiều năm gần đây Ngân hàng Công thơng Đống Đa đã đạt đợc mức lợi nhuận vợt kế hoạch, phục vụ kịp thời và có hiệu quả nhu cầu vốn, tạo môi trờng cho các thành phần kinh tế phát triển sản suất kinh doanh, góp phần đa nền kinh tế thị trờng theo hớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá củng cố vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA (Trang 30 -32 )

×