0
Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

Khái quát về chi nhánh Ngân hàng công thơng đống đa

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA (Trang 30 -30 )

2.1. Khái quát về chi nhánh Ngân hàng công th ơng đống đa đống đa

2.1. Khái quát về chi nhánh Ngân hàng công th ơng đống đa đống đa chi nhánh của Ngân hàng công thơng Việt Nam, đóng tại trụ sở 187 Tây Sơn, Hà Nội. Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng công thơng nói riêng và hệ thống Ngân hàng nói chung là hệ quả của công cuộc đổi mới đất nớc.

Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa ra đời trên cơ sở Ngân hàng Nhà nớc quận Đống Đa (trớc tháng 3 năm 1988). Sau khi nhà nớc ban hành nghị định 53-HĐBT (ngày 26/3/1988), “đổi mới hoạt động hệ thống ngân hàng”, hệ thống Ngân hàng Nhà nớc chuyển từ hệ thống ngân hàng một cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp. Ngân hàng Công thơng Đống Đa ra đời là một chi nhánh của ngân hàng Công thơng Việt Nam thực hiện đúng chức năng: kinh tế tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và kinh doanh ngoại hối trên địa bàn quận Đống Đa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế trên địa bàn khu vực.

Tuy vậy địa điểm chính của ngân hàng thực sự là khồng thuận lợi , nh trụ sở chính bị che khuất, việc đi lại giao thông không thuận lợi, nhng với sự năng động của mình, Ngân hàng Công thơng Đống Đa ngày càng kinh doanh có hiệu quả, chữ tín ngày càng cao, trở thành một địa điểm tin cậy, có sức thuyết phục đối với khách hàng.Điều này đợc thể hiện ở nhiều mặt trong hoạt động của ngân hàng.

Quận Đống Đa với 26 phờng, trên 40 vạn dân, đợc xếp vào một trong những quận rộng nhất và có kinh tế phát triển nhất ở Hà Nội. Mặt khác đây là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp quốc doanh lớn, đồng thời lại có nhiều doanh nghiệp tập thể, liên

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA (Trang 30 -30 )

×