0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Cần hạn chế một số hoạt động kinh doanh chứng khoán ở thị

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Trang 58 -60 )

chứng khoán Việt Nam trong thời gian đầu hoạt động.

Khác với các thị trờng chứng khoán ở các nớc đang phát triển, ở thị trờng chứng khoán Mỹ, Nhật, các nớc phát triển châu Âu, các công ty chứng khoán thực hiện rất nhiều nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và đang mở rộng lĩnh vực hoạt động sang cả hoạt động ngân hàng (nh ở Mỹ, Nhật hiện nay). Tuy nhiên trong giai đoạn đầu xây dựng và phát triển ngành chứng khoán ở các nớc đang phát triển, nhiều hoạt động kinh doanh chứng khoán bị hạn chế, nhiều công cụ để thực hiện kinh doanh chứng khoán cha có đủ điều kiện áp dụng.Trớc hết là nhiều nớc không cho phép công ty chứng khoán thực hiện "bán khống" chứng khoán nh ở Trung Quốc, hoặc có biện pháp hạn chế "bán khống" chứng khoán nh ở Hồng Kông, nhằm giảm thiểu yếu tố đầu cơ trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán khi trình độ quản lí còn thấp nh trờng hợp Trung Quốc hoặc nhằm bảo vệ sự ổn định của thị trờng chứng khoán, thị trờng tiền tệ trớc các nhà đầu cơ quốc tế nh trờng hợp Hồng Kông trong thời gian gần đây. Hoạt động "bán khống" là việc cho phép ngời bán chứng khoán đợc thực hiện việc bán chứng khoán không thuộc sở hữu của họ theo quy định cụ thể đặc biệt là quy định thời hạn của hoạt động " bán khống". Khi đó các công ty chứng khoán, về nguyên tắc, sẽ cho khách hàng vay chứng khoán để thực hiện việc giao dịch và khách hàng sẽ chịu trách nhiệm mua chứng khoán trả lại cho công ty vào một thời gian nhất định sau này. Đơng nhiên, nếu giá chứng khoán đang có xu thế giảm, tức là khách hàng mua chứng khoán với mức giá thấp hơn giá bán thì nhà đầu t sẽ thu đợc lợi nhuận. Trờng hợp ngợc lại thì nhà đầu t sẽ bị thua lỗ.

Một hoạt động kinh doanh chứng khoán khác cũng bị hạn chế ở một số thị tr- ờng chứng khoán mới nổi nh Trung Quốc hiện đang áp dụng, đó là hoạt động giao dịch kí quỹ. Giao dịch kĩ quỹ về bản chất là việc công ty chứng khoán đợc trợ giúp tài chính cho khách hàng, các nhà đầu t của công ty mua chứng khoán với giá trị nhiều hơn số tiền đang có trên tài khoản tiền của họ tại công ty. Các thị trờng chứng khoán khác nhau, tuỳ theo mức độ phát triển và khả năng quản lí, áp dụng các quy định khác nhau đối với giao dịch kí quỹ, nh quy định tỷ lệ kí quỹ, thời hạn, quy định về thế chấp chứng khoán.v.v. Đối với giao dịch kí quỹ, các nhà đầu t với sự hỗ trợ về tài chính của các công ty chứng khoán có thể nắm giữ số lợng chứng khoán lớn và có thể thu đợc tỷ suất lợi nhuận rất cao khi giá chứng khoán mà họ đang nắm giữ tăng trong thời hạn cho phép. Tất nhiên, nếu giá chứng khoán mà các nhà đầu t nắm giữ giảm thì họ đã bị thua lỗ trong khoản mục đầu t này.

Nh vậy về lí thuyết, việc cho phép thực hiện "bán khống" và thực hiện giao dịch kí quỹ một mặt có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển và ổn định của thị trờng chứng khoán, nâng cao tính thanh khoản của thị trờng bằng cách khuyến khích giao dịch trên thị trờng, tạo ra nhiều cơ hội đầu t tốt hơn cho các nhà đầu t, đặc biệt là các nhà đầu t t nhân với lợng vốn có hạn. Mặt khác đây lại là công cụ để các nhà đầu cơ, nhất là các tập đoàn tài phiệt lớn đầu cơ, lũng đoạn thị trờng chứng khoán và kết hợp với thị trờng tiền tệ, ngoại hối nhằm thu lợi nhuận một cách nhanh chóng để lại các hậu quả hết sức nặng nề đối với các thị trờng chứng khoán bị đầu cơ. Những bài học về đầu cơ tại thị trờng chứng khoán các nớc Đông Nam á, Hồng Kông, của các tập đoàn tài chính lớn nh của nhà tài phiệt Soros là ví dụ hết sức sinh động về vấn đề này.

Vì vậy, ở Việt Nam trong giai đoạn đầu của thị trờng chứng khoán, nhằm bảo đảm an toàn cho thị trờng và từng bớc tạo dựng lòng tin của các nhà đầu t, việc không cho các công ty chứng khoán thực hiện hoạt động "bán khống", giao dịch kí quỹ và cung cấp tín dụng cho khách hàng là hợp lí. Đồng thời việc giao dịch các công cụ phái sinh, nh hợp đồng kì hạn, giao dịch chỉ số...cũng không đợc phép thực hiện. Sau này tuỳ thuộc vào sự phát triển của thị trờng và khả năng

quản lí, UBCKNN cần chủ động xem xét và từng bớc mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh đối với công ty chứng khoán. Ngoài ra các quy định về đầu t, nắm giữ chứng khoán niêm yết và không niêm yết của các công ty chứng khoán cũng đợc áp dụng nhằm hạn chế tối đa rủi ro tiềm tàng đối với hoạt động của công ty chứng khoán.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Trang 58 -60 )

×