0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (102 trang)

TB ĐLTC TB ĐLTC

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG PHONG CÁCH QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG ẢNH HƯỞNG LÊN BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TẠI TP CẦN THƠ (Trang 36 -38 )

Tôi cảm thấy thoải mái khi làm

việc ở trường hiện đang công tác 3,92 0,72 4,04 0,69 2,44 0,11 GV trong trường ý thức được

công việc của bản thân rõ ràng 3,96 0,72 4,04 0,70 1,14 0,28 Giáo viên trong trường thực

hiện công việc của bản thân một cách tự giác

3,90 0,70 4,03 0,67 3,20 0,07

GV trong trường có thể tiếp xúc với Hiệu trưởng trường bất cứ lúc nào thuận tiện

4,07 0,74 4,18 0,69 2,23 0,13

Giáo viên trong trường có thể nói

chuyện với hiệu trưởng dễ dàng 4,00 0,77 4,09 0,78 1,16 0,28 Giáo viên trong trường cảm thấy 3,93 0,79 3,92 0,74 0,01 0,91

Nội dung

Giới tính

F P

Nam Nữ

TB ĐLTC TB ĐLTC

thoải mái với công việc được giao

Giáo viên trong trường có thể học theo gương cố gắng học tập của Hiệu trưởng trường

3,92 0,81 3,97 0,76 0,27 0,59

Giáo viên trong trường đánh giá cao tinh thần tận tụy với công việc của HT trường

4,12 0,75 4,23 0,71 2,04 0,15

Giáo viên trong trường đánh giá cao lòng can đảm chống lại tiêu cực của Hiệu trưởng trường

3,98 0,83 4,18 0,71 6,45 0,01

Giáo viên trong trường thích cách làm việc thẳng thắn của Hiệu trưởng

4,09 0,77 4,19 0,74 1,57 0,21

Giáo viên trong trường thích việc Hiệu trưởng chia sẻ thành tích đạt được của các thành viên trong trường

4,02 0,76 4,08 0,69 0,55 0,45

Giáo viên trong trường thích cách điều hành theo kế hoạch của Hiệu trưởng trường

3,98 0,75 4,06 0,71 1,29 0,25

Giáo viên trong trường thích

tính công bằng của HT trường 4,14 0,78 4,15 0,69 0,00 0,93 Giáo viên trong trường thích

lòng rộng lượng của HT trường 4,05 0,81 4,11 0,74 0,56 0,45 Giáo viên trong trường đánh giá

cao tầm nhìn xa của HT trường 4,04 0,84 4,15 0,65 1,982 0,16

Tinh thần tận tụy của hiệu trưởng được nữ đánh giá cao nhất, trong khi nam lại đánh giá cao tính công bằng của hiệu trưởng. Tiêu chí được nữ đánh giá thấp nhất là “giáo viên trong trường cảm thấy thoải mái với công việc được giao”, ở nam là yếu tố “giáo viên trong trường thực hiện công việc của bản thân một cách tự giác”.có số điểm trung bình thấp nhất (3,90). Tuy nhiên, khi đánh giá về mức độ thoải mái của môi trường làm việc, qua kiểm nghiệm F, chỉ có một mặt được đánh giá khác biệt về mặt thống kê là “Giáo viên trong trường đánh giá cao lòng can đảm chống lại tiêu cực của Hiệu trường trường” và nữ đánh giá cao hơn nam (vì trung bình của nữ cao hơn nam); còn các mặt còn lại không có sự khác biệt về mặt thống kê. Nhìn chung, theo đánh giá của cán bộ quản lý và giáo viên, số điểm trung bình của các mặt khảo sát đều ở mức độ khá đến cận tốt, điều này cho thấy các thành viên trong nhà trường cảm thấy môi trường làm việc thoải mái. Họ ý thức được công việc của bản thân rõ ràng, thực hiện công việc một cách tự giác. Trong môi trường làm việc thân thiện, giáo viên có thể tiếp xúc với hiệu trưởng trường bất cứ lúc nào thuận tiện, có thể nói chuyện với hiệu trưởng dễ dàng. Điều này chứng tỏ hiệu trưởng đã có một phong cách quản lý lãnh đạo gần gũi, dân chủ. Hiệu trưởng có tầm nhìn xa, quan tâm đến các thành viên trong nhà trường, đây là một yếu tố rất quan trọng để tạo sự đoàn kết, gắn bó trong tập thể nhà trường, từ đó hình thành nên một bầu không khí tâm lý thoải mái, thân thiện.. Được tắm mình trong bầu không khí tích cực đó, mọi thành viên sẽ dốc lòng, dốc sức vì việc chung. Họ sẽ coi nhà trường là mái ấm gia đình thứ hai của mình để từ đó có thể dồn mọi tâm huyết cho công việc

Tất cả các mặt còn lại nếu tính theo trị số trung bình, đều được nữ đánh giá cao hơn nam Điều này cho thấy, phần lớn cán bộ quản lý và giáo viên cả nam và nữ đều cảm thấy khá thoải mái trong môi trường đang công tác. Nói cách khác, các khách thể nghiên cứu đều có cùng ý kiến đánh giá về mức độ thoải mái của môi trường làm việc tại các trường THPT, không phân biệt giới tính.

Bảng 2.4. So sánh đánh giá của cán bộ quản lý và giáo viên về mức độ thoải mái của môi trường làm việc tại các trường THPT theo công việc

Nội dung

Công việc

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG PHONG CÁCH QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG ẢNH HƯỞNG LÊN BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TẠI TP CẦN THƠ (Trang 36 -38 )

×