0
Tải bản đầy đủ (.doc) (101 trang)

Tăng cường nguồn huy động trung và dài hạn, đặc biệt là nguồn huy động dài hạn qua các cách sau:

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA VPBANK (Trang 91 -92 )

- Nhóm chỉ tiêu phản ánh tính đổi mới trong hoạt động cho vay tiêu dùng.

3. Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của VPBank.

3.7. Tăng cường nguồn huy động trung và dài hạn, đặc biệt là nguồn huy động dài hạn qua các cách sau:

nguồn huy động dài hạn qua các cách sau:

Trong những năm gần đây, VPBank đã đạt được nhiều thành công trong công tác huy động vốn từ khách hàng thể nhân. Nhờ dịch vụ gửi tiền mà trong vài năm gần đây, nguồn vốn VPBank có được từ huy động tiền gửi luôn chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng nguồn vốn… Nguyên nhân chủ yếu là thời gian gần đây VPBank không ngừng tăng lãi suất gửi VND(Năm 2006 lãi suất tiền gửi VND cao nhất trên thị trường)Song để huy động được các nguồn vốn dài hạn thì có thể tham khảo cac cách sau:

+ Sử dụng vốn của các quỹ bảo hiểm và hưu trí. Hiện nay với sự phát triển mạnh của mạng lưới các Công ty bảo hiểm, tiết kiệm bưu điện, các quỹ phát triển, đầu tư đã thu hút được một lượng vốn lớn từ dân cư. Các NH có

thể tái sử dụng nguồn vốn này thông qua các hình thức như phát hành trái phiếu.

+Tạo ra các công cụ tiết kiệm mới với hạn tương đối dài như việc phát hành các chứng chỉ tiền gửi, phát triển các loại hình tiết kiệm gắn với cho vay như tiết kiệm tuổi già, tiết kiệm nhà ở, tiết kiệm mua sắm. Hiện nay tỷ lệ nắm giữ tiền mặt, đặc biệt là đồng đô la trong dân cư tương đối cao. Đây là nguồn mà các NH có thể huy động bằng các công cụ tiết kiệm đa dạng và linh hoạt cho phép kéo dài thời gian đáo hạn của các khoản tiền gửi ban đầu. Các nguồn vốn dài hạn để đáp ứng nhu cầu cấp bách vay dài hạn mua nhà trong dân cư thời gian tới.

VPBank cũng nên chú trọng các hoạt động phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm. Hiện nay hoạt động hợp tác giữa bảo hiểm với ngân hàng được cụ thể hoá thông qua những sản phẩm liên kết (Bancarsurance). Nhưng Bancarsurance ở Việt Nam vẫn đang còn ở mức khởi đầu…. Bên cạnh xu hướng “lấn sân” nhau giữa các Công ty bảo hiểm với NH, xu hướng tăng cường hợp tác cũng đã đang ngày càng khẳng định: Vietcombank, Agribank đã liên kết với các Công ty bảo hiểm AIA, Prudential với các dịch vụ hỗ trợ là thanh toán tự động và chi trả phí bảo hiểm, dịch vụ thanh toán từ xa qua máy ATM. Mới gần đây nhất là Techcombank và Bảo Việt cũng tham gia vào hoạt động này. Sự hợp tác này sẽ giúp các ngân hàng tiếp cận đến nguồn vốn rỗi rãi của các quỹ bảo hiểm một cách dễ dàng hơn, còn ngân hàng có thể giúp doanh nghiệp bảo hiểm trong các công nghệ thanh toán điện tử, tránh việc phải cử nhân viên đến tận địa chỉ khách hàng thu phí như hiện nay ở các doanh nghiệp bảo hiểm.

4. Kiến nghị.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA VPBANK (Trang 91 -92 )

×