0
Tải bản đầy đủ (.doc) (101 trang)

Chức năng nhiệm vụ.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA VPBANK (Trang 36 -37 )

- Nhóm chỉ tiêu phản ánh tính đổi mới trong hoạt động cho vay tiêu dùng.

1. Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh việt nam.

1.2. Chức năng nhiệm vụ.

Từ 12/08/1993 VPBank đã có khoảng thời gian hơn 10 năm trưởng thành và phát triển, đó không phải là thời gian dài so với các ngân hàng quốc doanh Việt Nam. Tuy nhiên trong thời gian hoạt động của mình VPBank đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần vào sự phát triển đất nước, đặc biệt là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. VPBank đã hoàn thành tốt chức năng của mình là chức năng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. Chức năng đó thể hiện chủ yếu qua các hoạt động sau:

_Huy động vốn _ Cho vay vốn

_Thực hiện biện pháp nghiệp vụ bảo quản và môi giới trên thị trường tiền tệ, mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán khi được sự cho phép của NHNN.

_Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường liên ngân hàng.

_Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý và các dịch vụ về thanh toán quốc tế, ngoại hối và kiều hối.

_Thực hiện nghiệp vụ ngân quỹ và dịch vụ thanh toán đối với khách hàng, thực hiện các dịch vụ quản lí tài sản, tư vấn về lập các dự án đầu tư và uỷ thác đầu tư khi được NHNN cho phép.

1.3.Tình hình hoạt động kinh doanh của VPBank trong những năm gần đây.

Trong năm 2005, mặc dù phải đương đầu với những khó khăn và thách thức lớn như giá cả năng lượng biến động mạnh, thiên tai, dịch bệnh, tình trạng khủng bố nghiêm trọng xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Trong tình hình đó, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, Việt nam vẫn được đánh giá là nước có tình hình kinh tế, xã hội ổn định, mức tăng trưởng GDP trên dưới 8% là mức cao nhất trong 7 năm vừa qua. Đóng góp không nhỏ trong thành quả đó phải kể đến vai trò quan trọng của hệ thống ngân hàng.

Trong những năm qua ngành ngân hàng tài chính của ta không ngừng phát triển, tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn trong các ngân hàng quốc doanh được cải thiện đáng kể. Vốn điều lệ của các ngân hàng quốc doanh không ngừng được bổ sung để đáp ứng tỷ lệ an toàn theo quy định của quốc tế. Bên cạnh đó Nhà nước và các cơ quan chức năng nói chung, cũng như ngân hàng Nhà nước nói riêng cũng đã đưa ra nhiều chính sách nhằm ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện phát triển toàn diện hệ thống ngân hàng.

Cùng với xu hướng đó, VPBank không ngừng mở rộng để đáp ứng đòi hỏi thực tế, ngân hàng đã mở thêm nhiều chi nhánh cấp I mới, nâng cấp các phòng giao dịch thành chi nhánh, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mới đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Với khẩu hiệu "tận tình chu đáo phục vụ khách hàng" và phương châm: "tín nhiệm là trên hết ", toàn thể cán bộ nhân viên và ban lãnh đạo quyết tâm phát triển VPBank trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt nam. Nhìn chung trong những năm vừa qua VPBank đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao trong tất cả các lĩnh vực.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA VPBANK (Trang 36 -37 )

×