0
Tải bản đầy đủ (.doc) (101 trang)

Xu hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng trong thời gian tới.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA VPBANK (Trang 76 -77 )

- Nhóm chỉ tiêu phản ánh tính đổi mới trong hoạt động cho vay tiêu dùng.

1. Xu hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng trong thời gian tới.

tới.

Cho vay tiêu dùng hay nói rộng hơn là hoạt động ngân hàng bán lẻ sẽ là hướng tập trung của hầu hết các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các NHTMCP Việt Nam trong thời gian tới. Đây cũng là xu hướng tất yếu của sự phát triển chung của các tổ chức tín dụng thế giới và khu vực. Có thể tham khảo qua một con số là mức lợi nhuận của hoạt động cho vay tiêu dùng ở Mỹ chiếm 60% tổng lợi nhuận từ hoạt động cho vay chung từ những năm 1996. Phân tích kỹ thêm trong cơ cấu cho vay tiêu dùng thì vay mua nhà luôn chiếm tỷ trọng tối thiểu là 50% ở hầu hết các ngân hàng thương mại. Mà thị trường bất động sản sẽ trở thành một trong những thị trường quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là ở những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự báo thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần tới 10 triệu m2 nhà ở đến 2010, nhưng có lẽ chỉ thực hiện được 2 triệu m2. Tại Hà Nội, tình hình cũng tương tự. Hiện nay, theo đánh giá, khát khao một chỗ ở chất lượng cao của lớp người trung lưu mới nổi lên tại Việt Nam đã tạo ra một sự bùng nổ trong lĩnh vực xây dựng căn hộ chung cư. Với xu thế phát triển của thị trường, cho vay bất động sản sẽ phát triển nhanh chóng trong thời gian tới. Hơn nữa thu nhập của người dân đặc biệt ở khu vực thành thị ngày càng cao thì càng mong muốn hướng tới các tiện ích về phương tiện đi lại, du học, chữa bệnh ở nước ngoài sẽ tạo tiềm năng trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng trong thời gian tới. Mặt khác, việc phát triển cho vay tiêu dùng sẽ góp phần hạn chế ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh, là yếu tố tác động rất lớn đối với các hoạt động cho vay truyền thống của ngân hàng đồng thời nó cũng giúp các ngân hàng giảm bớt cạnh tranh gay gắt từ các tổ chức nước ngoài vốn có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vưc hoạt động này khi hội nhập.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA VPBANK (Trang 76 -77 )

×