0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Nhóm kỹ năng về hoàn thiện bản thâ n:

Một phần của tài liệu XÁC ĐỊNH KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẦN THIẾT CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP QUẬN (Trang 46 -47 )

Thực tế hiện nay, CBQL cấp Quận đang phải đối mặt với áp lực công việc rất lớn, vì cách thức quản lý hành chính của nước ta chưa thật sự hiệu quả, hội họp còn chiếm rất nhiều thời gian của người lãnh đạo, nhưng công việc của cơ quan, tổ chức lại gồm rất nhiều mảng, điều đó đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo phải sâu sát, toàn diện, làm việc thật khoa học mới có thể nắm bắt vấn đề, từ đó giảm thiểu áp lực công việc.

Qua quá trình lãnh đạo, quản lý người lãnh đạo phải tự hoàn thiện, luôn luôn học hỏi những điều mới lạ của thực tiễn đang diễn ra để có thể theo kịp thực tế, lãnh đạo thành công mục tiêu của tổ chức.

Giao tiếp là cả một nghệ thuật, điều này đòi hỏi cả một quá trình trải nghiệm thực tế. Giao tiếp thành công giúp người lãnh đạo huy động được trí tuệ tập thể, tạo không khí đoàn kết trong tập thể, góp phần tạo nên thành công chung của tổ chức.

– Nhóm kỹ năng trình bày :

Là người quản lý cũng cần có cách trình bày trước đám đông mạch lạc, rõ ràng, tính thuyết phục cao, có khả năng tư vấn cho người khác, biết thuyết phục người khác đi theo hướng giải quyết của mình.

– Nhóm kỹ năng tác nghiệp : Nhóm kỹ năng này có thể là các kỹ năng

sàng lọc, phân tích xử lý thông tin có được từ nhiều nguồn khác nhau, có kỹ năng phối hợp cùng các nhóm làm việc, có tầm nhìn hệ thống, xuyên suốt, thấu đáo các vấn đề đặt ra, xử lý công việc nhanh, chính xác, có khả năng làm việc độc lập cao, có sáng kiến cải tiến công việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc,…. Đó chính là các kỹ năng tác nghiệp.

– Nhóm kỹ năng sử dụng công cụ, phương tiện làm việc hiện đại :

Trong thời đại ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, các thành tựu có được đã đem lại nhiều ích lợi trong thực tế cuộc sống, máy vi tính, máy ảnh kỹ thuật số, máy ghi âm, máy photocopy kỹ thuật số, … là những phương tiện tối cần thiết trong các công sở và người CBQL cần phải sử dụng được những ưu thế của các thành tựu khoc học này.

Một phần của tài liệu XÁC ĐỊNH KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẦN THIẾT CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP QUẬN (Trang 46 -47 )

×