0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (110 trang)

Thực trạng nhận thức

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CHA MẸ HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG THCS VÙNG NÔNG THÔN THỊ XÃ BÀ RỊA (Trang 33 -34 )

7. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Thực trạng nhận thức

TRƯỜNG VỀ SỰ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH 2.2.1.1. Nhận thức về sự phụ thuộc của kết quả giáo dục học sinh vào

việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình

Kết quả khảo sát nhận thức của các giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh về mức độ phụ thuộc của kết quả giáo dục học sinh vào việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình được trình bày trong bảng 2.1:

Bảng 2.1: Mức độ phụ thuộc của kết quả giáo dục học sinh vào việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình

Theo GVCN Theo CMHS Mức độ SL % M SL % M 1. Rất nhiều 41 54,67 145 47,07 2. Nhiều 21 28,00 89 28,90 3. Một phần 13 17,33 60 19,48 4. Không phụ thuộc 0 00 3,37 14 4,55 3,19 75 100,00 308 100,00 * Nhận xét:

Có 100% giáo viên chủ nhiệm và 95,45% cha mẹ học sinh cho rằng kết quả giáo dục học sinh bị phụ thuộc vào việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình, tỉ lệ cho là phụ thuộc rất nhiều của giáo viên chủ nhiệm là 54,67% và của cha mẹ học sinh là 47,07%. Điểm trung bình M của 4 mức độ khảo sát về nội dung này theo giáo viên chủ nhiệm là 3,37 và theo cha mẹ học sinh là 3,19. Tỉ lệ này ở trên mức trung bình khá cao, như vậy đa số các giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh đều cho rằng kết quả giáo dục học sinh phụ thuộc nhiều và rất nhiều vào việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình.

Tuy nhiên qua khảo sát cũng có 4,55% cha mẹ học sinh cho rằng kết quả giáo dục học sinh không phụ thuộc vào việc phối hợp giữa nhà trường và gia

đình. Khi trao đổi với một số cha mẹ học sinh, có người cho rằng kết quả học tập và rèn luyện của học sinh phần lớn là do ý thức của các em. Có cha mẹ học sinh còn đưa ra trường hợp cụ thể gia đình mình có hai con đi học, anh lười học nên có học lực yếu phải học lại cùng khối lớp với em. Người em chăm học nên cha mẹ không cần nhắc bảo, còn anh thì thường xuyên được cha mẹ quan tâm kiểm tra và kết hợp với thầy cô để giáo dục nhưng kết quả vẫn không tiến bộ nhiều.

Với kết quả khảo sát này chứng tỏ còn một bộ phận cha mẹ học sinh chưa có nhận thức đúng về giáo dục. Kết quả giáo dục học sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Sự phối hợp này cũng là một nguyên lý giáo dục của nước ta.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CHA MẸ HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG THCS VÙNG NÔNG THÔN THỊ XÃ BÀ RỊA (Trang 33 -34 )

×