0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (154 trang)

Trình độ chuyên môn:

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN PHÚ TÂN , CÀ MAU (Trang 142 -142 )

chất lượng giảng dạy của giáo viên bằng cách đánh dấu (X) vào cột hàng tương

ứng:

Mức độ thực hiện

TT Quy trình đánh giá Đúng quy

trình

Chưa đúng quy trình

01 Căn cứ vào mục tiêu đánh giá của trường 02 Cchăươn cng, t vào mng bài và tc tiêu cng tiếa môn ht dy c, mc tiêu tng

03 Căn c vào kết qu các mt hot động ca giáo viên: công tác giảng dạy, chủ nhiệm và công tác khác được

giao 04

Căn cứ vào kết quả thao giảng ở trường và kết quả các cuộc thi giáo viên giỏi các cấp do Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT tổ chức hàng năm

05 Căn cứ vào kết quả học tập của học sinh

06 Ctrườăn cng vào h sơ thi đua ca tng thành viên trong nhà

4. Xin đồng chí cho biết ý kiến của mình về những nguyên nhân tồn tại, yếu kém trong công tác đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên ở các trường tiểu học bằng cách đánh dấu (X) vào cột hàng tương ứng:

Đánh giá TT Nguyên nhân tồn tại, yếu kém

Đồng ý Không đồng ý

01 Đyêu ciu kiu n thc thi nhim v chưa đáp ng được 02 Bmn thân cht cách thườưa ng xuyên, liên tđược bi dưỡng nghic p vđánh giá

03 Đánh giá có liên quan đến tình cảm đồng nghiệp 04 Đánh giá còn chưa được tiến hành thường xuyên,

liên tục

05 Do hnghip vn ch sếư v ph nm ăng lc, trình độ, chuyên môn 06

Thời gian và công việc quản lý vất vả, làm hạn chế

việc tự học tập và cập nhật thông tin mới về giáo dục

07 Btrong tình hình m máy qun lý chi ưa tương xng vi nhim v

Ngoài các nguyên nhân trên, theo đồng chí còn có những nguyên nhân nào nữa?

... ... ... ... ... ... 5. Xin đồng chí cho biết đã được đi học các lớp nghiệp vụ quản lý giáo dục dưới hình thức nào? (Đánh dấu X vào ô phù hợp).

- Bồi dưỡng ngắn hạn - Bồi dưỡng dài hạn

- Bồi dưỡng phục vụ các vụ việc cụ thể

Nếu được học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD đồng chí muốn được bồi dưỡng những nội dung gì?

...

...

...

...

6. Theo đồng chí, Cán bộ quản lý trường Tiểu học cần phải đạt trình độđào tạo gì? (Đánh dấu X vào ô phù hợp). - THSP - CĐSP - ĐHSP 7. Xin đồng chí vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân: - Họ và tên: ... - Năm sinh: ... - Giới tính : nam , nữ - Nơi công tác:... - Chức vụ: ... - Trình độ chuyên môn:... - Thời gian công tác: ... - Thời gian quản lý:... Xin chân thành cảm ơn về sự hợp tác của đồng chí !

Phụ lục số 2:

PHIẾU HỎI Ý KIẾN

(Dành cho Giáo viên trường Tiểu học)

Nhằm giúp cho công tác quản lý việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên ở các trường Tiểu học trong huyện, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến về

một số vấn đề sau:

1. Theo đồng chí Hiệu trưởng và Tổ trưởng chuyên môn có vai trò như thế nào trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên ở các trường Tiểu học (Đánh du X vào ô phù hp vi ý kiến ca mình)

a. - Rất quan trọng b. - Quan trọng c. - Bình thường d. - Không quan trọng

2. Xin đồng chí cho biết ý kiến của mình về những nguyên nhân tồn tại, yếu kém trong công tác đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên ở trường Tiểu học bằng cách đánh dấu (X) vào cột hàng tương ứng:

Đánh giá TT Nguyên nhân tồn tại, yếu kém

Đồng ý Không đồng ý

01 Đciu u kin thc thi nhim v chưa đáp ng được yêu 02 Bmn thân cht cách thườưa ng xuyên, liên tđược bi dưỡng nghic p v đánh giá

03 Đánh giá có liên quan đến tình cảm đồng nghiệp 04 Đánh giá còn chưa được tiến hành thường xuyên,

liên tục

05 Do hnghip vn ch sưế ph v nm ăng lc, trình độ, chuyên môn 06 viThc ti gian và công vi hc tp và cp nhc qut thông tin mn lý vt v, làm hi v giáo dn chc ế 07 Btình hình m máy qun lý chi ưa tương xng vi nhim v trong

Ngoài các nguyên nhân trên, theo đồng chí còn có những nguyên nhân nào nữa?

...

...

...

3. Theo đồng chí những yếu tố nào làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh bằng cách đánh dấu (X) vào cột hàng tương ứng:

Đánh giá TT Những yếu tố cơ bản

Đồng ý Không đồng ý

01 Chất lượng phụ thuộc vào yếu tố người thầy 02 Chcp. t lượng ph thuc cách thc qun lý ca các

03 đChình, ct lượng ng phđồng. thuc vào sư quan tâm ca gia 04 Cht lượng ph thuc vào phương pháp, hình thc

kiểm tra, đánh giá của thầy.

05 Chất lượng phụ thuộc vào nhu cầu người học. 06 Chất lượng phụ thuộc vào truyền thống nhà trường.

Ngoài những yếu tố trên, theo đồng chí còn có những yếu tố nào nữa?

... ... ... ... ... ... ... 4. Theo đồng chí những biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả của công tác đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên ở các trường Tiểu học bằng cách đánh dấu (X) vào cột hàng tương ứng: Mức độ thực hiện TT Những biện pháp Cần thiết Không cn thiết 01 Bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD

02 Blượi dng giưỡng vảng d kạy c năa giáo viên cho các nhà qung, nghip vđánh giá chn t lý trường học.

03 phTăương cng pháp mường CSVC và thii. ết b dy hc theo 04 Ttrườ chng c tham quan hđim trong và ngoài huyc tp mô hình cn. a mt s 05 tBiên soốt, để giáo viên có thn chương trình, SGK, sách tham khể tiếp cận PP mới mo t

06

Tăng cường tổ chức các chuyên đề về sử dụng

đồ dùng dạy học, máy chiếu (công nghệ dạy học vào nhà trường)

07

Kiểm tra, đánh giá định kỳ theo kế hoạch để

giáo viên chủ động trong việc chuẩn bị tốt các giờ lên lớp.

08

Có chế độ, chính sách hợp lý với các cá nhân tiên tiến, điển hình để giáo viên yên tâm giảng dạy.

09 Có kế hoch định k trưng cu ý kiến ca giáo viên vềđánh giá chất lượng giảng dạy.

10 Chỉđạo cơ sở sát thực tế, kịp thời, chính xác.

Ngoài những biện pháp trên, theo đồng chí còn có những biện pháp nào nữa?

... ... ... ... ... ...

5. Theo đồng chí, CBQL trường Tiểu học cần phải đạt trình độ đào tạo gì? (Đánh dấu X vào ô phù hợp). - THSP - CĐSP - ĐHSP 6. Xin đồng chí vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân: - Họ và tên: ... Năm sinh: ...

- Giới tính: nam , nữ - Nơi công tác: ...

- Thâm niên công tác:... - Trình độ đào tạo:

+ THSP 9 + 1 ; 9 + 2 ; 9 + 3 + CĐSP 12 + 1 ; 12 + 2 ; 12 + 3 + ĐHSP

Phụ lục số 3:

PHIẾU HỎI Ý KIẾN

(Dành cho Lãnh đạo, cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo)

Nhằm giúp cho công tác quản lý việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên ở các trường Tiểu học trong huyện, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến về

một số vấn đề sau:

1. Theo đồng chí Hiệu trưởng và Tổ trưởng chuyên môn có vai trò như thế nào trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên ở các trường Tiểu học (Đánh du X vào ô phù hp vi ý kiến ca mình)

a. - Rất quan trọng b. - Quan trọng c. - Bình thường d. - Không quan trọng

2. Xin đồng chí cho biết ý kiến của mình về những nguyên nhân tồn tại, yếu kém trong công tác đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên ở các trường tiểu học bằng cách đánh dấu (X) vào cột hàng tương ứng:

Đánh giá TT Nguyên nhân tồn tại, yếu kém

Đồng ý Không ý đồng

01 Điều kiện thực thi nhiệm vụ chưa đáp ứng được yêu cầu

02 Bản thân chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá một cách thường xuyên, liên tục.

03 Đánh giá có liên quan đến tình cảm đồng nghiệp. 04 Đánh giá còn chưa được tiến hành thường xuyên,

liên tục.

05 Do hạn chế về năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ sư phạm.

06 Thời gian và công việc quản lý vất vả, làm hạn chế

việc tự học tập và cập nhật thông tin mới về giáo dục.

07 Bộ máy quản lý chưa tương xứng với nhiệm vụ

Ngoài các nguyên nhân trên, theo đồng chí còn có những nguyên nhân nào nữa? ... ... ... ... ... ...

3. Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện các điều kiện đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên ở các trường tiểu học, bằng cách đánh dấu (X) vào cột hàng tương ứng: Mức độ thực hiện TT Các tiêu chí giáo viên Tiu hđánh giá chc t lượng ging dy ca Tốt Chưa tốt 01 Ngày giờ công 02 Giáo án, sổ sách 03 Thảo giảng (dự giờ) 04 Chất lượng học tập của học sinh 05 Chủ nhiệm và công tác khác 06 Sáng kiến kinh nghiệm 4. Theo đồng chí, Cán bộ quản lý trường Tiểu học cần phải đạt trình độđào tạo gì? (Đánh dấu X vào ô phù hợp). - THSP - CĐSP - ĐHSP 5. Xin đồng chí vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân: - Họ và tên: ... - Năm sinh: ... - Giới tính: nam , nữ - Trình độ chuyên môn:... - Nơi công tác:... - Thời gian công tác: ... - Thời gian quản lý:... Xin chân thành cảm ơn về sự hợp tác của đồng chí !

Phụ lục số 4

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho Lãnh đạo và Cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng và Tổ trưởng chuyên môn; Giáo viên trường Tiểu học)

Để giúp cho công tác nghiên cứu, góp phần tìm ra các biện pháp đổi mới công tác đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên ở huyện Phú Tân cho đội ngũ

Hiệu trưởng và tổ trưởng tổ chuyên môn các trường Tiểu học. Xin đồng chí vui lòng cho biết mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp dưới đây, bằng cách

đánh dấu (x) vào các ô cột phù hợp với ý kiến của đồng chí theo mức độ giá trị như

sau: Các mức độ Tính khả thi Những biện pháp Rt cần thiết Cần thiết Không cần thiết Khả

thi Ít khthi Không kh thi

1. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên

1. Kế hoạch hóa các hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên cho Hiệu trưởng và tổ trưởng tổ chuyên môn các trường trên địa bàn huyện. 3. Xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn, thang đo trong đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên

4. Xây dựng quy trình đánh giá.

5. Xây dựng lực lượng đánh giá.

Ngoài những biện pháp nêu trên, còn biện pháp nào khác xin đồng chí hãy vui lòng cho biết (Xin kể tên biện pháp đó và cho biết tính cấp thiết và mức độ khả thi của biện pháp đó). ...

...

...

Xin đồng chi vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân. - Họ và tên: ... Năm sinh ...

- Giới tính: nam , nữ - Chức vụđảm nhiệm:...

- Nơi công tác:...

- Trình độ chuyên môn:...

- Số năm công tác trong ngành giáo dục: ...

Phụ lục số 5

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY TIỂU HỌC

- Họ và tên người dự giờ:……… Chức vụ:………..

- Họ và tên người dạy……… Trường:………

- Dạy bài:……… Tiết (theo PPCT):………

- Môn dạy:……….. lớp:………….. ngày dạy:………

I. Nhận xét, đánh giá về thực hiện yêu cầu của tiết dạy: ... ... ... ... ...

II. Nhận xét, đánh giá về phương pháp dạy học: ... ... ... ... ... III. Nhận xét, đánh giá về hiệu quả của tiết dạy: ... ... ... ... ... * Kết luận, đánh giá tiết dạy: - Điểm trung bình khảo sát chất lượng học sinh (nếu có):………...

- Xếp loại tiết dạy:... Ngày…… tháng …… năm 200 …. Ý kiến và chữ ký của giáo viên dạy: Người dự

Ghi chú: - Trong mỗi phần ghi nhận xét tổng quát, có nêu tóm tắt những dẫn chứng

Phụ lục 6

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY Ở CẤP TIỂU HỌC

Họ, tên người dạy:………

Tên bài dạy:………Môn ……….

Lớp:….. Trường Tiểu học:………… Quận, huyện:……. Tỉnh, TP……… Các lĩnh vực Tiêu chí Điểm tối đa Điểm đánh giá I.KIẾN THỨC (5điểm)

1.1. Xác định được vị trí, mục tiêu, chuẩn kiến thức và kĩ năng, nội dung cơ bản, trọng tâm của bài này. 1.2. Giảng dạy kiến thức cơ bản chính xác, có hệ

thống.

1.3. Nội dung dạy học đảm bảo giáo dục toàn diện (về thái độ, tình cảm, thẩm mĩ)

1.4. Khai thác nội dung dạy học nhằm phát triển năng lực học tập của học sinh.

1.5. Nội dung dạy học phù hợp tâm lí lứa tuổi, tác

động tới các đối tượng, kể cả học sinh khuyết tật, học sinh lớp ghép (nếu có).

1.6. Nội dung dạy học cập nhật những vấn đề xã hội, nhân văn gắn với thực tế, đời sống xung quanh của học sinh. II. KĨ NĂNG SƯ PHẠM (7 điểm) 2.1. Dạy học đúng đặc trưng bộ môn, đúng loại bài (lý thuyết, luyện tập, thực hành, ôn tập . . .)

2.2. Vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với các đối tượng theo hướng phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.

2.3. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học và theo hướng đổi mới. 2.4. Xử lý các tình huống sư phạm phù hợp đối tượng và có tác dụng giáo dục. 1 2 1 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5

2.5. Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, kể cảĐDDH tự làm thiết thực, có hiệu quả. 2.6. Lời giảng mạch lạc, truyền cảm, chữ viết đúng, đẹp, trình bày bảng hợp lí. 2.7. Phân bố thời gian đảm bảo tiến trình tiết dạy, đạt mục tiêu của bài dạy và phù hợp với thực tế của lớp học. III. THÁI ĐỘ SƯ PHẠM (3 điểm)

3.1. Tác phong sư phạm chuẩn mực, gần gũi, ân cần với học sinh.

3.2. Tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh. 3.3. Kịp thời giúp đỡ học sinh có khó khăn trong học tập, động viên để mỗi học sinh đều được phát triển năng lực học tập. 1 1 1 IV. HIỆU QUẢ (5 điểm) 4.1. Tiến trình tiết dạy hợp lý,nhẹ nhàng; các hoạt động học tập diễn ra tự nhiên, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm của học sinh tiểu học.

4.2. Học sinh tích cực chủ động tiếp thu bài học, có tình cảm, thái độđúng.

4.3. Học sinh nắm được kiến thức, kĩ năng cơ bản của bài học và biết vận dụng vào các bài luyện tập, thực hành sau tiết dạy. 1 1 3 Cộng: 20 1 0.5 1 .. /20 Điểm tiết dạy Xếp loại XẾP LOẠI TIẾT DẠY: Loại tốt: 18  20 (các tiêu chí 1.2, 2.1, 3.2 và 4.3 không bịđiểm O) Loại khá: 14  17,5 (các tiêu chí 1.2, 2.1, 3.2 và 4.3 không bịđiểm O) Loại trung bình: 10 13.5 (các tiêu chí 1.2, 2.1, 3.2 và 4.3 không bịđiểm O) Loại chưa đạt: dưới 10 (Hoặc một trong các tiêu chí: 1.2, 2.1, 3.2, 4.3 bịđiểm O)

Ghi chú:

- Thang điểm của từng tiêu chí là: 0; 0.5; 1 (Riêng tiêu chí 2.2 là 0; 0.5; 1; 1.5; 2, tiêu chí 4.3 là: 0;1; 2; 3)

- Điểm về hiệu quả tiết dạy (tiêu chí 4.3) có thể thay bằng kết quả khảo sát sau tiết dạy:

Đạt yêu cầu từ 50% trở lên (1 điểm); Đạt yêu cầu dưới 50% trở lên (0 điểm) - Khi chấm điểm cần căn cứ vào đặc thù của từng bộ môn và từng bài dạy cụ

thể để cho điểm các tiêu chí một cách linh hoạt, tránh máy móc, cứng nhắc. Mỗi lĩnh vực vẫn có thểđạt điểm tối đa mặc dù có tiêu chí trong lĩnh vực đó không cho

điểm. Khi đó cần giải thích rõ và điểm của tiêu chí này được cộng tiêu chí xuất sắc

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN PHÚ TÂN , CÀ MAU (Trang 142 -142 )

×