0

Định hớng triểnkinh tế-xã hội

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HN (Trang 52-54 )

III. Phơng hớng quyhoạch sử dụng đất đai xãTam Hiệp

1. Định hớng triểnkinh tế-xã hội

1.1. Các quan điểm khai thác sử dụng đất.

- Tam Hiệp là xã có trên 62% dân số nông nghiệp, hàng năm việc sử dụng đất vừa phải đảm bảo an toàn lơng thực cho 7523 ngời hiện tại và 8 đến 9 nghìn ngời trong những năm tới, lại vừa phải đáp ứng yêu cầu đất đai cho xây dựng cơ sở hạ tầng, vừa gắn với xây dựng phát triển nông thôn mới xã hội chủ nghĩa. Do vậy, vấn đề đảm bảo đất đai cho sản xuất lơng thực luôn đợc đặt nên hàng đầu, hạn chế việc chuyển đất sản xuất nông nghiệp sang sử dụng vào các mục đích khác.

-Trong những năm tới sẽ cố gắng khai thác và đa toàn bộ quỹ đất cha sử dụng vào sản xuất. Có những chính sách và biện pháp khuyến khích nhân dân nhận những đất chất lợng thấp đa vào cải tạo và sử dụng.

- Quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ tăng trong giai đoạn tới. Cần dành quỹ đất để u tiên cho xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng hệ thống giao thông,thuỷ lợi. Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng hệ thống giao thông, nâng cấp và cải thiện laị hệ thống thuỷ lợi là rất cần thiết giúp cho các hoạt động kinh tế - xã hội đạt hiệu quả cao hơn.

- Phát huy tiềm năng nội lực về đất đai, lao động và các điều kiện t nhiên để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hớng sản xuất hàng hoá. Phát huy lợi thế là xã ngoại thành gần các thị trừơng tiêu thụ sản phẩm lớn.

1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

- Mục tiêu tổng quát: Phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng của xã để phát triển toàn diện và bền vững kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đạt tiến độ tăng tr- ởng cao về kinh tế tiến bộ xã hội, sớm khắc phục tình trạng kếm phát triển. Đến năm 2005 đạt mức bình quân GDP gấp đôi năm 2000 và có bớc phát triển nhanh hơn giai đoạn năm 2000, đồng thời góp phần tích cực hơn vào chiến lợc phát triển kinh tế-hội củacác xã ngoại Thành Hà Nội.

- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu xây dựng nông thôn mới theo định hớng phát triển kinh tế-xã hội của giai đoạn 2000-2020 nh sau:

+ Trọng tâm là cần chuyển biến quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng phát triển ngành, nghề thủ công dịch vụ, giẩm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp xuống còn 40-45% trong đó chăn nuôi chiếm 55%. Đặc biệt là ngành tiểu thủ công nghiệp, khôi phục lại các ngành nghề truyền thống, có các chính sách đầu t và mở rộng thị trừơng tiêu thụ sản phẩm.

+ Thực hiện chủ chơng chuyển đổi ruộng đất, không ngừng tăng năng suất cây trồng, tăng vụ nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai.

+ Phấn đấu thu nhập bình quân đầu ngời sau năm 2000 từ 170-200 USD/ngời/năm, tăng hộ giàu lên 30-35% và giẩm hộ nghèo, giữ vững tiêu chuẩn nông thôn mới. Khuyến khích hộ gia đình, cá nhân đầu t phát triển các ngành nghề, mở rộng sản xuất thu hút lao động d tha trong xã tạo công ăn việc làm ổn định cho ngời lao động.

+ Phấn đấu trong vài năm tới 100% trờng học đạt danh hiệu trờng tiên tiến, phấn đấu 100% phòng học đợc xây dựng kiên cố, các thiết bị phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập của học sinh và thầy cô giáo đợc đầy đủ và hiện đại. Không ngừng nâng cao chất lợng giậy và học trong nhà trờng. Phấn đấu trong những năm tơí số thầy cô giáo có trình độ đại học, cao đẳng sẽ tăng lên.

+ Đảm bảo 1005 đờng làngngõ xómđợc bê tông hoặc gạch hoá. Hiện tại, hệ thống đờng giao thông trong xã đã khá hoàn chỉnh, hệ thống đờng liên xã đã giải nhựa hoàn chỉnh, các đờng liên thôn xóm đã đổ bê tông và lát gạch phần lớn số đoạn còn lại không đáng kể nhng đã đợc nâng cấp. Do đó,việc bảo đảm 100% đờng làng ngõ xóm đợc bê tông hoặc gạch hoá là việc không sáng hoặc chiều mà thôi.

+ Đảm bảo chăm sóc sức khẻo ban đầu cho nhân dân đảm bảo vệ sinh phòng bệnh và vệ sinh môi trờng. Mục tiêu đặt trong những năm tới đầu t nâng cấp hệ thống trạm xá trong xã, đầu t trang thiết bị một số cần thiết nhất giúp cho quá trình chăn sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân đợc tốt hơn Định kỳ mời các y bác sĩ của thành phố về khám chữa bệnh cho nhân dân và tuyên truyền cách phòng chống và ngăn ngừa bệnh tật. Mở các lớp bồi dơng trình độ nghiệp vụ cho các y bác sỹ.

+ Phấn đấu trong những năm tới giảm tỷ lệ phát triển dân số hàng năm từ 0,05-0,1% phấn đấu đến năm 2005 đạt tỷ lệ tăng dân số 1%, năm 2010 đạt tỷ lệ tăng 0,8% và ổn định đến năm 2020.

+ Đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ và các hoạt động khác, thực hiện tốt các chính sách về văn hoá, xã hội, phấn đấu các thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hoá, phấn đấu 955 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

+ Đảm bảo luôn ổn định an ninh chính trị, giữ vững trật tự xã hội, thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng.

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HN (Trang 52 -54 )