0

Đầu t khai thác đất cha sử dụng

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HN (Trang 80-92 )

III. Phơng hớng quyhoạch sử dụng đất đai xãTam Hiệp

6. Các giải pháp cụ thể cho từng loại đất

6.3. Đầu t khai thác đất cha sử dụng

Tam Hiệp có tổng diện tích đất cha sử dụng chiếm tỷ lệ khá lớn trong diện tích đất tự nhiên. Trong những năm tới đã có kế hoạch đa trên 8 ha đất này vào sử dụng. Do diện tích đất cha sử dụng của xã nằm rải rác ở một số nơi trên địa bàn xã nên công việc khai thác đa vào sử dụng gặp rất khó khăn.

Để tạo thuận lợi cho việc khai thác đa quỹ đất này vào sử dụng, xã cần có chính sách đầu t thích đáng và các chính sách khuyến khích quần chúng nhân dân trong xã tham gia khai thác cải tạo góp phần làm gia tăng quỹ đất sử dụng của xã. Chính là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phơng án quy hoạch sử dụng đất đai của xã trong những năm tới.

Đầu t cho các đối tợng sử dụng đất vào nhận quy đất cha sử dụngđa vào cải tạo và nâng độ phì nhiêu cuẩ đất. Ưu tiên giảm thuế hoặc miễn thuế sử dụng đất

trong nhiều năm liền, tạo động lực cho các đối tợng sử dụng đất mở rộng diện tích và mở rộng quy mô sản xuất của mình.

7. Biện pháp tuyên truyền giáo dục.

Tuyên truyền cho nhân dân nắm vững luật pháp, chính sách quản lý sử dụng đất đai của Đảng, Nhà nớc. Hớng dẫn các đối tợng sử dụng biết, hiểu và thực hiện việc quản lý sử dụng, bảo vệ khai thác đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch. Ngời sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụvà quyền lợi của mình theo pháp luật.

Cán bộ địa chính xã phải đi sâu, đi sát để nắm bắt tình hình sử dụng đất của quần chúng nhân dân, giải thích những thắc mắc và kho khăn mà nhân dân mắc phải trong quá trình sử dụng đất đai.

8. Giải pháp đầu t.

Để thực hiện đợc các chỉ tiêu đất đai theo quy hoạch, xã có trách nhiệm tìm nguồn vốn đầu t khia thác đất đai bằng các nguồn vốn của cá nhân tổ chức của nhà nớc.

Tam Hiệp trong những năm tới cần một lợng vốn đầu t lớn để xây dựng các công trình phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Trong đó có hệ thống thuỷ lợi và hệ thống giao thông xã dự kiến đầu t nhiều nhất.

Đối với hệ thống thuỷ lợi xã dự kiến lấy 1,11 ha đất dùng để sử dụng và xây mới toàn bộ hệ thống với phơng hớng đầu t:

Với những công trình dở dang, xuống cấp cần đầu t và tu bổ, sửa chữa nâng cấp ngay đảm bảo tính đồng bộ của mạng lới thuỷ lợi từ công trình đầu mối đến hệ thống kênh mơng ruộng đồng.

Đầu t kiên cố hoá và bê tông hoá những hệ thông kênh mơng để tăng thêm công xuất sử dụng, đảm bảo tính bền vững ngay trong điều kiện thiên tai, úng lụt. Xây dựng một số kênh mơng mới cần thiết để mở rộng diện tích tới tiêu cho các loại cây trồng khác đồng thời nâng cao khả năng chống úng lụt, hạn. Điều quan trọng na là đảm bảo nớc sạch cho ngời dân và gia súc. Hiện nay, vấn đề nớc sạch ở Tam Hiệp nói riêng và ở các vùng nông thôn nói chung thiếu rất nhiều. Đa số ngời

dân ở nông thôn dùng nớc giếng khơi, ao hồ, nớc ma chất lợng thấp ảnh hởng rất lớn đến đời sống của ngời dân.

Việc đầu t nhanh chóng vào xây dựng hệ thống thuỷ lợi là rất cần thiết.Đầu t xây dựng các nhà máy lọc nớc ở các thôn khẩn chơng đa vào sử dụng cung cấp n- ớc sinh hoạt cho nhân dân.

Đối với hệ thống giao thông, xã dự kiến chỉ đầu t nâng cấp mở rộng toàn bộ trên các con đờng cũ, không xây dựng mới một con đờng nào trong những năm tới. Hệ thống giao thông của xã là khá hoàn chỉnh, có vài con đờng có diện tích bề mặt hẹp và nhiều đoạn có hiện tợng xuống cấp mà dân số ngày một tăng lu lợng đi lại ngày càng một đông, các hoạt động giao lu buôn bán trên địa bàn xã ngày một tấp nập nên việc mở rộng hệ thống giao thông trên địa bàn xã là rất cần thiết.Nó thúc đẩy phát triểnkinh tế-xã hội của xã nói riêng và của toàn huyện nói chung. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho dân chúng đi lại, góp phần làm đẹp bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống của ngời dân.

9. Giải pháp về chính sách.

- Chính sách u tiên phát triển nông thôn toàn diện - Chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa nớc.

- Chính sách khuyên khích mọi ngời dân khai thác cải tạo đất cha sử dụng.

Kết luận

Trong những năm gần đây nền kinh tế nớc ta phát triển rất mạnh, công tác quy hoạch sử dụng đất nói chung và quy hoạch sử dụng đất nông thôn ngày càng trở nên quan trọng. Nó bố trí, phân bổ quỹ đất hạn hẹp cho các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tợng sử dụng đất phát triển.

Nhận thức đợc vấn đề trên và đợc sự giúp đỡ, hớng dẫn tận tâm, nhiệt tình của các thầy cô giáo trong khoa, đặc biệt là thầy Hoàng Cờng, cùng cán bộ địa chính huyện, xã đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài của mình với nội dung: “Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp Thanh Trì- Hà Nội– ”.

Qua thời gian thực tập tại phòng địa chính- Nhà đất, em đã cố gắng tìm hiểu thực trạng công tác lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của xã Tam Hiệp, em đã mạnh dạn trình bày một số ý kiến nhỏ với nguyện vọng hoàn thiện hơn nữa công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã.

Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng nhng do trình độ có hạn, thời gian thực tập ngắn cộng với sự hạn hẹp của nguồn tài liệu tham khảo đề tài mới chỉ đề cập đến những vấn đề có tính chất cơ bản cũng nh mới chỉ đa ra những ý kiến bớc đầu chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đợc sự góp ý và giúp đỡ của thầy cô cùng bạn đọc.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo, đặc biệt là thầy Hoàng Cờng cùng các cán bộ địa chính huyện, xã đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.

Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất x Tam Hiệp năm 2000ã

Loại đất Diện tích Tỷ lệ (%)

Tổng diện tích 318,3826 100

I. Đất nông nghiệp 1. Đất trồng cây hàng năm -Đất ruộng lúa, hoa màu + Ruộng ba vụ + Ruộng hai vụ - Đất hàng năm khác 2 Đất có mặt nớc nuôi tồng thuỷ sản - Chuyên nuôi cá 166,6839 126,7843 104,3827 11,5060 92,8767 22,4016 39,8996 39.8996 52,35 39,82 32,78 3,61 29,17 7,03 12,53 12,53 II. Đât chuyên dùng.

1. Đât xây dựng cơ bản. 2. Đất giao thông. 3. Đất thuỷ lợi.

4. Đất làm nguyên vật liệu xây dựng. 5. Đât di tích lịch sử văn hoá. 6. Đất nghĩa trang, nghĩa địa. 7. Đất chuyyên dùng khác. 90,0462 33,5622 14,2121 9.500 4,9471 2,3588 22,1856 4,26804 28,28 10,54 4,46 2,98 1,55 0,74 6,96 1,34 III Đất ở. 42,5340 13,37 IV. Đất cha sử dụng. 1. Đất có mặt nớc cha sử dụng. 2. Đất sông. 3. Đất cha sử dụng khác. 19,1185 3,6541 10,3985 5,0659 6,00 1,15 3,27 1,59

Chỉ tiêu Toàn xã

Chia ra các thôn

Huỳnh Cung

Tựu Liệt Yên Ngu 1. Tổng số nhân khẩu

- Nông nghiệp. - Phi nông nghiệp. 2. Số hộ.

-Nông nghiệp. - Phi nông nghiệp. 3. Lao động. - Nông nghiệp. - Phi nông nghiệp

7523 4679 2844 1630 1367 263 4358 2570 1788 3680 2007 1673 829 693 163 1069 597 472 229 169 60 2774 2075 699 572 505 67

Bảng 3: Tình hình sản xuất và dự kiến phát triển trong t- ơng lai.

Chỉ tiêu Đơn vị tính 1995 2000 2010 I. Trồng lúa

1.Lúa

- Diện tích Ha 261,67 261,53 216,53 - Năng suất Tạ/ha 36,5 38,5 52,0

- Sản lợng Tấn 955,1 10068,9 1125,9 2. Rau màu - diện tích Ha 10,5 49,2 89,7 - Giá tị sản lợng Triệu đồng 150,6 747,8 4780,26 3. Hoa, cây cảnh - Diện tích Ha 2,7 2,7 - Giá trị Triệu đồng 89,5 109,52 II. Thuỷ sản - Diện tích Ha 20,1 36,93 40,28

- Giá trị thuỷ sản Triệu đồng 351 880 845,54 III. Chăn nuôi

1.Đàn lợn Con 2222 3200 5600

- Giá tị sản lợng Triệu 1540,54 2491,32 3920,21

2. Gia cầm Con 9700 12500 29000

- Giá trị sản lợng Triệu 254,49 397,2 1680

3. Đại gia súc Con 52 48 48

- Giá trị sản lợng Triệu đồng 72,5 64,2 64,2 IV. Giá trị ngành trồng trọt Triêụ đồng 2597,3 3997,3 6762,38 V. Giá trị ngành chăn nuôi Triệu đồng 1712,4 2952,72 5664,41 VI. Giá trị thuỷ sản Triệu đồng 351 880 845,54 -Tổng giá nông nghiệp Triệu đồng 4660,7 7830,02 13272,33 - Gí trị tiểu thủ CNvà TM-DV Triệu 4492,17 9142,65 25288,76 - Tổng giá trị sản xuất Triệu 9152,57 169712,67 38561,09 - BQ giá trị sxNN/1ha NN Triệu đồng 29,67 46,97 64,67 - Giá trị sản xuất đầu ngời/ nâm Triệu đồng 1,44 2,27 4,73

Bảng 4: So sánh cơ cấu sử dụng đất trớc và sau quy hoạch.

Loại đất 2000 2020 Biến động Tăng Giảm Tổng diện tích 318,3826 318,3826 0,000 0,000 I. Đất nông nghiệp. 166,,6839 165,0579 1,626 1. Đất trồng cây hàng năm 126,7843 123,9416 2,8427 - Đất 3 vụ 11,5060 62,9838 51,4778 - Đất 2 vụ 92,8767 43,7562 49,1205 - Đất trồng cây hàng năm khác 22,4016 17,2016 5,2 2. Đất mặt nớc nuôi thuỷ sản 39,8996 41,1163 1,2167 II. Đất chuyên dùng 90,0462 95,1662 5,120 1. đất giao thông 13,2121 14,7271 1,5150 2. Đất thuỷ lợi 9,5000 10,6100 1,1100

3. Đất xây dựng cơ bản 33,5622 35,2422 1,6800

4. Đất làm nguyên VLXD 4,9471 5,0421 0,0950

5.Đất di tích lịch sử văn hoá 2,3588 2,3588 0,000 0,000

6. Đất nghĩa trang, nghĩa địa 22,1856 22,4256 0,240

7. Đất chuyên dùng khác 4,2804 4,7604 0,480

III. Đất ở nông thôn 42,5340 47,760 5,2260

IV. Đất cha sử dụng 19,1185 10,3985 8,72 1. Đất có mặt nớc cha sử dụng 3,6541 0 3,6541 2. Đất sông 10,3985 10,3985 0,000 0,000 3. Đất cha sử dụng khác 5,0659 0 5,0659 Bảng 5: kế hoạch sử dụng đất. Đơn vị: ha Chỉ tiêu hiện trạng Năm 2010 Năm 2020

Tăng Giảm Tăng Giảm

Quy hoach Đất tự nhiên 318,3826 0 0 0 0 318,3826 1.Đất nông nghiệp 166,6839 6,4167 5,8608 2,3033 4,4852 165,0579 2. Đất chuyên dùng 90,0462 3,6638 0 1,4562 0 98,1662 3. Đất ở 42,5340 2,197 0 3,0290 0 47,76 4.Đất cha sử dụng 19,1185 0 6,4167 0 2,3033 10,3985

Bảng 6: Sơ đồ chu chuyển đất đai .

Hiện trạng Quy hoạch

Tổng diện tích đất tự nhiên 318,3826 Tổng diện tích tự nhiên 318,3826 Đất nông nghiệp 166,6839 Đất nông nghiệp165,0579 Đất chuyên dùng 90,0462 Đất chuyên dùng95,1662 Đất ở 42,5340 47,76Đất ở Đất cha sử dụng 19,1185 Đất cha sử dụng10,3985 318,3826 156,3379 90,0462 42,534 10,3985 5,12 5,226 8,72

Bảng 7: dự kiến phát triển dân số, số hộ và nhu cầu đất ở

Chỉ tiêu Đơn vị tính 1997Hiện trạng2000 2005Dự kiến phát triển2010 2020

1.Tổng nhân khẩu Ngời 7282 7523 8081 8528 9235

-Nông nghiệp Ngời 4263 4679 5026 5304 5744

-Phi nông nghiệp Ngời 3019 2844 3055 3224 3491

2. Tổng số hộ Hộ 1611 1630 1837 2030 2341

-Nông nghiệp Hộ 1158 1367 1540 1702 1964

-Phi nông nghiệp Hộ 453 263 296 328 377

3.Tỷ lệ tăng dân số % 1,5 1,4 1,0 0,8 0,8

4.Quy mô hộ Ng/hộ 4,52 4,62 4,4 4,2 3,95

5.Dự báo

-Số khẩu tăng Ngời 1712

-Số hộ tăng Hộ 711 -Số hộ có nhu càu đất ở Hộ 402 -Diện tích đất ở mới m2 52260 Huỳnh Cung m2 27040 Tựu Liệt m2 7280 Yên Ngu m2 17940s Mục lục

Lời nói đầu...1

Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất đai...3

1. Vai trò và ý nghĩa của sử dụng đất đai...3

2. Khái nịêm và đặc điểm của qui hoạch sử dụng đất đai ...5

2.1. Khái niện về qui hoạch và sử dụng đất đai ...5

2.2. Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất đai. ...7

a. Tính lịch sử - xã hội. ...7

b. Tính tổng hợp ...8

c. Tính dài hạn ...9

d. Tính chiến lợc và chỉ đạo vĩ mô. ...9

e. Tính chính sách...10

f. Tính khả biến ...10

3. Những căn cứ quy hoạch sử dụng đất đai...10

3.1. Căn cứ vào qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội. ...10

a. Sự cần thiết về mặt pháp lý phải lập kế hoạch sử dụng đất đai ...11

b. Trách nhiệm lập qui hoạch sử dụng đất đai ...12

c. Nội dung lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai...13

d. Thẩm quyền xét duyệt qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai...13

3.3. Căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất đai và tiểm năng đất đai. ...14

4. Nội dung của qui hoạch sử dụng đất đai. ...15

4.1. Tổ chức điều tra thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ. ...15

4.2. Đánh giá thực trạng sử dụng đất và kinh tế xã hội ...15

4.3. Dự báo các nhu cầu sử dụng đất đai ...16

4.4. Xây dựng phơng án qui hoạch sử dụng đất đai ...17

4.5. Tổng hợp các phơng án qui hoạch sử dụng từng loại đất đai. ...18

4.6. Kế hoạch thực hiện sử dụng đất đai. ...18

5. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với các qui hoạch khác ...19

5.1. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội...19

5.2. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch phát triển nông nghiệp. ...19

5.3. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch đô thị. ...20

5.4. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai cả nớc với qui hoạch sử dụng đất đai của địa phơng...20

5.5. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch các ngành ....20

6. Những phơng pháp chính xây dựng qui hoạch...21

6.1. Phơng pháp cân đối. ...21

6.2. Các phơng pháp toán kinh tế và ứng dụng công nghệ tin học trong qui hoạch sử dụng đất đai...23

7. Vài nét tổng quát về qui hoạch sử dụng đất đai của một số nớc. ...24

7.1. Philippin...24 7.2. Braxin...24 7.3. Đức ...25 7.4. Bê-nanh ...25 7.5. Hung-ga-ri...25 7.6. Pháp ...26

Phơng hớng quy hoạch sử dụng đất đai xã Tam Hiệp- Thanh trì - Hà Nội. ...27

I. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội...27

1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trờng...27

1.1. Vị trí địa lý...27

1.2. Địa hình, địa mạo...27

1.3. Khí hậu...28

1.4. Thuỷ văn, nguồn nớc...28

1.5.1. Tài nguyên đất...29

1.5.2. Tài nguyên nớc...29

1.5.3. Tài nguyên nhân văn...29

1.6. Cảnh quan và môi trờng...30

1.7. Đánh giá chung về đặc điểm điều kiện tự nhiên...30

2. Điều kiện kinh tế xã hội...31

2.1. Tổng quan về thực trạng phát triển kinh tế xã hội...31

2.1.1. Sản xuất nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, thả cá...31

2.1.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ...32

2.1.3. Thu nhập và đời sống...33

2.2. Dân số, lao động và việc làm...34

2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng...35

2.3.1. Giao thông, phơng tiện vận tải thông tin liên lạc...35

2.3.2. Thuỷ lợi...36

2.3.3. Hệ thống điện sinh hoạt và điện sản xuất ...36

2.3.4. Hệ thống nớc sạch cho sinh hoạt...37

2.3.5. Hệ thống sử lý nớc thải và vệ sinh môi trờng. ...37

22.3.6. Các vấn đề phúc lợi xã hội...38

2.4. Nhận xét chung về thực trạng phát triển kinh tế- xã hội. ...40

II. Thực trạng quỹ đất và sử dụng quỹ đất xã Tam Hiệp...41

1.Đất nông nghiệp...42

2. Đất khu dân c...44

3. Đất chuyên dùng...45

4. Đất cha sử dụng...48

5. Tiềm năng đất đai của xã...50

5.1. Tiềm năng đất cho phát triển sản xuất nông nghiệp...50

5.2. Tiềm năng đất cho phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp....51

5.3. Tiềm năng phát triển du lịch - dịch vụ. ...52

III. Phơng hớng quy hoạch sử dụng đất đai xã Tam Hiệp...52

1. Định hớng triển kinh tế - xã hội...52

1.1. Các quan điểm khai thác sử dụng đất...52

1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội...53

2. Các căn cứ thực hiện phơng án quy hoạch sử dụng đất...54

3. Phơng án quy hoạch sử dụng đất...55

3.1. Quy hoạch đất khu dân c...55

3.1.1. Dự báo phát triển dân số và nhu cầu đất ở...55

3.1.2. Phân bổ đất khu dân c...56

3.1.3. Quy hoạch kế hoạch mở rộng đất ở nông thôn...57

3.2. Quy hoạch đất chuyên dùng...58

3.2.1. Quy hệ thống giao thông...58

3.2.3. Quy hoạch đất xây dựng cơ bản...60

3.2.4. Quy hoạch đất bãi giác...61

3.2.5. Quy hoạch đất chuyên dùng khác...61

3.2.6. Kế hoạch thực hiện quy hoạch đất chuyên dùng theo các giai đoạn. ...62

3.3. Quy hoạch đất nông nghiệp. ...63

a. Đất trồng cây hàng năm...63

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HN (Trang 80 -92 )