0

Hình thành các ban chỉ đạo và quy định rõ trách nhiệm cho từng ngành,

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HN (Trang 73-75 )

III. Phơng hớng quyhoạch sử dụng đất đai xãTam Hiệp

3. Hình thành các ban chỉ đạo và quy định rõ trách nhiệm cho từng ngành,

lĩnh vực.

Công tác quy hoạch sử dụng đất đai là rất phức tạp, nó có thể động chạm đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong khu vực quy hoạch. Mọi hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn quy hoạch nói riêng và trong toàn xã hội nói chung đều phải lấy đất đai làm nền tảng, làm cơ sở để thực hiện quá trình sản xuất đó. Do đó, quy hoạch sử dụng đất đaicó thể làm biến đổi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai của

các ngành, các lĩnh vực hoặc làm giảm quy mô, tăng quy mô sử dụng đất của các ngành trên địa bàn quy hoạch.

Đất đai là tài sản vô cùng quý giá và có hạn của mỗi Quốc gia. ở nớc ta, đất đai đợc nhà nớc đại diện thống nhất quản lý và giao cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình ( gọi chung là đối tợng sử dụng đất ) đa vào sử dụng. Vì vậy, trong quá trình thực hiện quy hoạch rất dễ xảy ra tranh chấp, lấn chiếm và những khó khăn khác làm cản trở công việc thực hiện quy hoạch. Trong ban chỉ đạo này bao gồm đầy đủ các thành phần, lĩnh vực để có thể giải quyết mọi vớng mắc, thắc mắc hoặc những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình thực hiện quy hoạch. Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất của xã thờng gồm: chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã và có cả cán bộ địa chính huyện, cán bộ t pháp huyện xuống cùng hỗ trợ và thực hiện quy hoạch. Ngoài ra còn một số thành viên khác cùng tham gia nh trởng thôn, chủ tịch hợp tác xã,..

Ban chỉ đạo quy hoạch đại dịên cho quần chúng nhân dân trên địa bàn quy hoạch làm quy hoạch. Chịu hoàn toàn trách nhiệm công việc mình làm trớc quần chúng nhân dân.

Để quá trình thực hiện quy hoạch đợc tiến hành nhanh và đạt kết quả cao thì cần phải có một đội ngũ cán bộ dày dặn kinh nghiệp và có trình độ nghiệp vụ cao. Đội ngũ cán bộ địa chính phải tận tình với công việc, bám sát và lắm vững địa hình để giúp quá trình thực hiện quy hoạch nhanh hơn, chất lợng cao hơn.

Các ngành, các lĩnh vực có trách thực hiện các mục đích sử dụng đất của mình theo quy hoạch, thực hiện đầy đủ các công việc và phơng án quy hoạch đề ra. Cán bộ địa chính có trách nhiệm hớng dẫn và cỉ đạo nhân dân thực hiện theo ph- ơng án quy hoạch đã đề ra. Nhân dân có trách nhiệm tuân thủ thực hiện các nội dung trong bản quy hoạch đã nêu ra, cùng hởng ứng vào công tác thực hiện phơng án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất góp phần đẩynhanh tiến độ thực hiện quy hoạch.

Qua phân tích ta thấy đợc việc hình thành ban chỉ đạo quy hoạch và quy định trách nhiệm cho từng ngành, từng lĩnh vực là rất cần thiết. Trong bất kỳ một lĩnh vực sản xuất nào cũng cần có một ban lãnh đạo, ngời chỉ đạo điều hành có dày dặn kinh nghiệm và có trình độ chuyên ngành cao thì mọi hoạt động sản xuất mới

có thể diễn ra một cách xuôn xẻ đạt kết quả cao. Mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực đó cũng phải thực hiện đầy đủ cac quy định của công ty đề ra, chịu hoàn toàn trách nhiệm trớc sự vi phạm của mình, có thể mới duy ttrì đợc quá trình hoạt động của công ty. Trong quy hoạch nói chung và quy hoạch sử dụng đất nói riêng cũng vậy, để quá trình thực hiện công tác quy hoạch đợc hoàn thành nhanh chóng và đạt kết quả cao thì phải hình thành ban chỉ đạo quy hoạch và có các chính sách quy định trách nhiệm cho từng ngành, từng lĩnh vực trên địa bàn quy hoạch phải thực hiện đúng theo nội dung trong bản quy hoạch đã đề ra. Có các chinh sách khuyến khích các đối tợng sử dụng đất theo quy hoạch, những ngời có công tham gia tích cực vào quá trình quy hoạch. Phải có biện pháp cứng rắn đối với các trờng hợp vi phạm các quy định đặt ra cũng nh các nội dung của bản quy hoạch.

Hiện nay, có một số trờng hợp vì mu cầu lợi ích cá nhân hoặc cạy có chức có quyền đa con cháu không có kinh nghiêm và trình độ nghiệp vụ thấp vào ban chỉ đạo quy hoạch dẫn đến kết quả quy hoạch đạt chất lợng cha cao. Do đó, cần phải có các chính sách quy định rõ những ngời nh thế nào thì đợc lựa chọn vào ban chỉ đạo quy hoạch, có chính sách u tiên nhng cán bộ trẻ tuổi năng động sáng tạo. Chỉ có vậy mới có thể đẩy nhanh đợc tiến độ thực hiện quy hoạch mà chất lợng của công tác này vẫn cao.

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HN (Trang 73 -75 )