0

Giải pháp về thu hồi và chuyển đổi đất trong quy hoạch

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HN (Trang 75-78 )

III. Phơng hớng quyhoạch sử dụng đất đai xãTam Hiệp

4. Giải pháp về thu hồi và chuyển đổi đất trong quy hoạch

Công việc thu hồi giải phóng mặt bằng khi thực hiện quy hoạch hiện nay gặp phải rất nhiều khó khăn, việc chi phí cho công tác này rất tốn kém trong khi đó ngân sách của xã thì có giới hạn nên việc đền bù cho thu hồi đất diễn ra rất chậm ảnh hởng rất lớn đến quá trình thực hiện quy hoạch. Tuy chính quyền xã là đại diện cho quần chúng nhân dân đứng ra quản lý toàn bộ quỹ đất của xã và giao cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng khi cần sử dụng vẫn có quyền thu hồi diện tích đất đó và chuyển các đối tợng sử dụng đất đến chỗ mới. Thế mà qua trình này diễn ra thật khó khăn và chậm chạp.

Xã cần có những chính sách khuyến khích các đối tợng sử dụng đất đẩy nhanh tiến độ di dời đến chỗ mới đã đợc bố trí. Ưu tiên những trờng hợp chấp hành nghiêm các quy định đặt ra.

Đối với diện tích đất đã giao khi thu hồi cần phải có các chính sách u tiên và khuyến khích ngời dân di chuyển đi chỗ khác. Xã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đối tợng sử dụng đất di chuyển một cách nhanh nhất. Bố trí cho các đối tợng sử dụng đất này ở những vùng đất có điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất và sinh hoạt, đền bù hợp lý những tài sản đợc xây dựng trên đất. Vì vậy, các đối tợng sử dụng đất sẽ cẩm thấy có lợi khi di chuyển, nên họ nhanh chóng thu xếp di chuyển đến nơi mới đợc bố trí. Do đó góp phần giúp cho quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng đợc diễn ra nhanh chóng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch.

Việc đẩy nhanh tiến độ thu hồi và chuyể đổi đất cho các đôí tợng sử dụng đất trong quá trình quy hoạch là rất cần thiết. Để quá trình quy hoạch đợc thực hiện đúng tiến độ thì vấn đề thu hồi giải phóng mặt bằng và chuyển đổi đất cần đ- ợc tiến hành một cách nhanh chóng. Để thực hiện đợc xã cần phải có các chính sách u tiên khuyến khích cho các đối tợng sử dụng đất.

5. Tăng cờng công tác tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ đất đai chặt chẽ.

- Vấn đề đầu tiên em đề cập đến là cần phải khẳng định rõ cho các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân, ngời sử dụng đất thấy rằng: Tài nguyên đất là loại tài nguyên vô cùng quý giá nhng chỉ có hạn, vì vậy việc cải tạo và gìn giữ là rất cần thiết. Để chứng minh điều đó ta thấy việc tạo lập một ha đất nông nghiệp ( đặc biệt là đất trồng lúa ) là rất khó khăn, phải trải qua một thời gian lâu dài có sự đầu t công sức,trí tiêu thụệ rất lớn của con ngời.

- Tam Hiệp là xã ngoại thành Hà Nội có diện tích đất đai không rộng vấn đề mở rộng diện tích đất nông nghiệp lại càng khó khăn trong khi đó dân số ngày một tăng, yêu cầu đất ở, đất chuyên dùng ngày càng tăng, dẫn đến tình trạng ngày càng giảm dần diện tích bình quân đất đai tự nhiên, đất nông nghiệp. Nếu không có biện pháp quản lý cứng dắn của chính quyền và sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhânh dân và các chủ sử dụng đất thì sẽ gây ảnh hởng tiêu cực đến an ninh lơng thực, phát triển an toàn xã hội, an ninh quốc phòng. Do đó, biện pháp hàng đầu phải đặt ra là bằng mọi cách chấm dứt tình trạng chuyển đất có độ phì nhiêu cao dùng cho sản xuất nông nghiệp sang dùng vào các mục đích khác. Đặc biệt là chấm dứt hẳn tình trạng chuyển đất trồng lúa, rau màu tốt nh hiện nay. Có các chính sách khuyến khích ngời sử dụng đất đai vừa khai thác vừa giữ gìn cải tạo đất,

tránh để tình trạng khai thác kiệt dộ phì nhiêu bỏ hoang hoá. Hớng dẫn ngời dân và các đối tợng sử dụng đất đai khai thác và sử dụng diện tích đất đai có hạn một cách đầy đủ, tiết kiệm một cách hợp lý nhất.

- Phải coi việc việc thực hiện phơng án quy định sử dụng đất đai giai đoạn 2000-2001 vừa là trách nhiệm, vừa là công cụ của công tác quản lý đất đai các cấp. Các đối tợng sử dụng đất đai phải căn cứ vào phơng án quy hoạch sử dụng đất đai của xã làm cái khung để thực hiện các mục đích sử dụng đất đai của mình phải chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc mà phơng án quy hoạch đề ra. Từ khung sờn đó đối tợng sử dụng đất bổ sung và chi tiết hoá các mục đich sử dụng đất đai của mình.

- Để sử dụng tiết kiệm, hiêụ quả đất đai hiện có, tránh tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất tuỳ tiện ở một số nơi nh hiện nay, xã cần phải tăng cờng hơn nữa công tác quản lý đất đai. Do mục đích lợi ích trớc mắt mà một số đối tợng sử dụng đất đã tự tiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất không cần biết kết quả lợi hại ra sao. Vì vậy việc tăng cờng quản lý đất đai là rất cần thiết.

- Phải thờng xuyên tăng cờng công tác thanh tra việc quản lý sử dụng đất phát hiện kịp thời các trờng hợp vi phạm luật đất đai và có biện pháp sử lý thật nghiêm đôúi với cá đối tợng vi phạm, có các hình thức khen thởng kịp thời thoả đáng cho cấc tổ chức, cá nhân sử dụng đất đai tiết kiệm hiệu quả và có phơng pháp cải tạo bồi bổ, khai hoang mở rộng diện tích đất theo quy định.

- Thờng xuyên mở các lớp nâng cao nghiệp vụ quản lý đất đai, quản lý nhà nớc cho các cán bộ địa chính. Thông thờng ở các đơn vị xã chỉ có một cán bộ địa chính có trình độ chung cấp hoặc cao đẳng, vì vậy trình độ nghiệp vụ có hạn mà xã là đơn vị hành chính cấp thấp nhất trực tiếp quản lý và giám sát đất đai trên địa bàn. Do đó, việc thờng xuyên cho cán bộ đi học lớp nâng cao nghiệp vụ là cần thiết.

Hơn na, cần phải đầu t cơ sở vật chất, phơng tiện công nghệ hiện đại để hệ thống hồ sơ dịa chính: bản đồ, sổ sách, tài liệu số liệu ngày một chất lợng, chính xác hơn giúp cho việc quản lý đất đai ngày càng đúng với quy hoạch, đúng pháp luật. Khi có các hệ thống các phơng tiện công nghệ hiện đại nó giúp cho công tác lập quy hoạch nhanh hơn, chất lợng cao hơn rất nhiều so với không có. Nó lu chữ

đợc nhiều dữ liệu hơn, tính toán và lập bản đồ với tốc độ nhanh và chính xác gấp nhiều lần. Do đó, để nâng cao chất lợng quy hoạch ngoài việc nâng cao trình độ cán bộ địa chính cần phải đầu t mua sắm các thiết bị cần thiết và hiện đại để trợ giúp cho quá trình thực hiện quy hoạch đất kết quả cao hơn.

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HN (Trang 75 -78 )