0

Quy hệ thống giao thông

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HÀ NỘI (2000-2020) (Trang 58-59 )

III. Phơng hớng quyhoạch sử dụng đất đai xãTam Hiệp

3. Phơng án quyhoạch sử dụng đất

3.2.1. Quy hệ thống giao thông

Căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất giao thông trên toàn xã và nhu cầu phát triển đất giao thông trong tơng lai. Dự kiến quy hoạch đất giao thông nh sau:

Nâng cấp mặt đờng trục chính từ UBND xã ra đến Quốc lộ 1A. Hiện nay mặt đờng còn hẹp, nhiều đoạn có hiện tợng xuống cấp, lại là con đờng chính cho nhân dân trong xã đi laị giao lu buôn bán với thị trừơng bên ngoài lên việc nâng cấp mở rộng con đờng này là cần thiết.

Trong những năm tới phải nâng cấp mặt đờng liên xã, liên thôn. Hiện trạng các đờng này còn hẹp, mà lu lợng đi lại ngày càng đông, đòi hỏi phải cải thiện và nâng cấp. Dự kiến quy hoạch giao thông cho các thôn nh sau:

-Thôn Huỳnh Cung với tổng diện tích lấy đất đế nâng cấp và cải tạo hệ thống giao thông là 8000 m2. Để mở rộng các trục đờng bao gồm:

+ Đờng bờ trục dài 300 m, rộng 2m, với tổng diện tích là 600m2.

+ Đờng trục Hoà Bình dài 240m,rộng 2.4m với tổng diện tích là 580m2. + Đờng Bồ Cò dài 210 m, rộng 210m với tổng diện tích là 420m2. + Đờng Nông Cụ dài 320m, rộng 2m, diện tích là 640m2.

+ ĐờngMơng xứ đồng Miếu dài 300m, rộng3m, diện tích là 900m2. + Đờng Tàu Tát dài 140m,rộng 3m, diện tích là 420m2.

+ Đờng sông dài 460 m, rộng 2m, diện tích là 920m2.

+ ĐờngMiếu chùa bé dài 60 m, rộng 3m, diện tích là 180m2.

+ Đờng kho Kim Khí đến kho xăng s đoàn 361 dài 300m, rộng 2m, diện tích lấy đất là 600m2.

+ Đờng cây Đa mở rộng 8m, dài 670m, diện tích lấy đất là 2680m2. - Thôn Tựu Liệt :

Trong những năm tới chỉ dự kiến ở rộng đờng trục liên xã xuống giáp khu giáp ranh giới Tứ Kỳ và Tựu Liệt. Với tổng chiều dài 500m, chiều rộng 6m, tổng diện tích lấy đất là 3000m2.

- Thôn Yên Ngu với tổng diện tích lấy đất là 4150m2, bao gồm dùng để mở rộng các đoạn đờng sau:

+ Mở rộng đờng từ Ao Phân Lân đến nghĩa trang dài 300m, rộng 2m, với tổng diện tích lấy là 600m2.

+ Mở rộng đờng từ ngõ quán đến tập thể nhà máy Pin dài 250m, rộng 3m,với tổng diện tích là 750m2.

+ Đờng từ bờ Dinh đến đờng tàu dài 500 m, rộng 4m, diện tích lấy đất là 2000 m2.

+ Đờng từ ngõ nhà ông Nghé đến mơng nội đồng dài 400m, rộng 2m, với tổng diện tích lấy đất là 800m2.

Trong những năm tới, toàn bộ hệ thống giao thông của xã không đợc xây mới thêm một con đờng nào mà cải tạo nâng cấp và mở rộng trên những con đờng cũ. Phần lớn diện tích lấy đất là đất nông nghiệp đợc chuyển sang.

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HÀ NỘI (2000-2020) (Trang 58 -59 )