0

Hình thành phát triển quyhoạch chi tiết cho các lĩnh vực

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HÀ NỘI (2000-2020) (Trang 72-73 )

III. Phơng hớng quyhoạch sử dụng đất đai xãTam Hiệp

2. Hình thành phát triển quyhoạch chi tiết cho các lĩnh vực

Sau khi thực hiện song quy hoạch tổng thể sử dụng đất đai, để quá trình thực hiện phơng án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn thì phải thực hiện quy hoạch chi tiết sử dụng đất cho các lĩnh vực. Trong mỗi loại đất phải chỉ rõ, chi tiết các nhu cầu sử dụng đất.

Quy hoạch tổng thể sử dụng đất đai nó chỉ cho ta biết một cách tổng quát rằng nhu cầu sử dụng đất đai cho các ngành, các lĩnh vựcmà thôi. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện phơng án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai ta phải chi tiết thêm, cụ thể hoá thêm các nhu cầu sử dụng đất. Phải chỉ rõ trong nông nghiệp đất trồng cây hàng năm là bao nhiêu, đất ba vụ, đất hai vụ, đất cho trồng rau là bao nhiêu, đất có mặt nợc nuôi trồng thuỷ sản chiếm bao nhiêu phần trăm đất nông

nghiệp, trong đó đất chuyên cá bao nhiêu, chuyên nuôi tôm và chuyên nuôi trồng thuỷ sản khác là bao nhiêu.

Trong đất chuyên dùng ta phảichỉ rõ đợc đất cho giao thông là bao nhiêu, đợc phân bố xây dựng ở đâu; Đất xây dựng cơ bản quy mô bao nhiêu đợc bố trí nh thế nào, dự kiến lấy đất nào chuyển sang; Đất thuỷ lợi cũng vậy.

Khi ta đã xác định đợc rõ danh giới, chi tiết từng vị trí, từng địa điểm cho các mục đích sử dụng nó giúp ta xác định đợc mức độ đầu t vào từng hạng mực công trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngâncho các công trình đi vào thực hiện. Một phần giúp cho các nhà đầu t biết đợc lên đầu t vào công trình nào, công trình nào có khả năng thực hiện đợc, công trình nào không thực hiện đợc so với lợng vốn của mình. Một phần giúp các nhà đầu t có thể xác định mức thuận tiện khi đầu t xây dựng các công trình đó hoặc cóthể xác định đợc khoảng thời gian thu hồi vốn của các công trình ( đối vớiđất chuyên dùng ). Trong đất nông nghiệp cũng vậy, phải chi tiết từng vùng, từng địa điểm. Chỗ này cho trồng cây hàng năm vì đất có độ phì nhiêu cao, hệ thống tới tiêu tốt, nên dành cho trồng lúa và cây rau màu nhằm thu đ- ợc năng xuất cao. Chỗ kia cho nuôi trồng thuỷ sảnvì là khu đất trũng hay bị ngập nớc trong mùa ma lên chỉ dành cho nuôi trồng thuỷ sản là có năng xuất cao nhất. Chỉ cho các đối tợng sử dụng đất, cũng nh các chủ đầu t cảm thấy yên tâm khi nhận cũng nh đầu t vào sử dụng. Do đó, đẩy nhanh đợc tiến độ thực hiện phơng án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, ngắn thời gian dự định thực hiện các công trình và công tác khai thác cải tạo đất đa vào sản xuất nông nghiệp nhng vẫn đạt đ- ợc kết quả thực hiện cao.

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HÀ NỘI (2000-2020) (Trang 72 -73 )