0

Đối vớiđất ở, đấtchuyên dùng

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HÀ NỘI (2000-2020) (Trang 78-80 )

III. Phơng hớng quyhoạch sử dụng đất đai xãTam Hiệp

6. Các giải pháp cụ thể cho từng loại đất

6.2. Đối vớiđất ở, đấtchuyên dùng

Việc sử dụng đất ở, đất chuyên dùng phải theo quy hoạch, kế hoạch chung và quy hoạch, kế hoạch chi tiết đến từng chủ sử dụng đất nhanh chóng sử lý hoàn thiện hồ sơ đất ở, đất chuyên dùng để tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất chuyên dùng cho các đối tợng sử dụng theo quy định của luật pháp.

- Tổ chức điều tra, phân loại xác định nhu cầu đất chuyên dùng cho các tổ chức, cá nhân gọi chung là đối tợng sử dụng đất để có phơng án sử dụng quỹ đất

chuyên dùng giữa các lĩnh vực, ngành hợp lý, phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội an ninh quốc phòng. Công việc này có tác dụng rất lớn đến việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện phơng án quy hoạch sử dụng đất. Nó chỉ ra cho biết số lợng nhu cầu đất của các đối tợng sử dụng đất, các loại đất mà đối tợng sử dụng đất cần sử dụng đất chuyên dùng chỉ việc phân bổ quỹ đất sau khi đã cân đối cho các đối tợng sử dụng đất. Vì vậy, công tác tổ chức điều tra, phân loại xác định nhu cầu đất chuyên dùng đợc coi nh là điều kiện tiền đề để thực hiện phơng án quy hoạch sử dụng đất chuyên dùng. Công tác này càng đợc đi sâu và chi tiết bao nhiêu thì quá trình thực hiện phơng án quy hoạch càng nhanh và chính xác bấy nhiêu. Do đó, đây là giải pháp rất cần thiết cho quá trình phơng án quy hoạch đất chuyên dùng nói riêng và các loại đất khác nói chung.

- Xã cần phải nhanh chóng sử dụng quỹ đất chuyên dùng, đất ở. Chánh tình trạng giao đất cho các đối tợng sử dụng đất mà đối tợng sử dụng đất lại bỏ hoang không đa vào sử dụng ngay hoặc sử dụng không có hiệu quả nh đất ở các khu tập thể bệnh viện G1, tập thể công ty kinh khí, tập thể trại chăn nuôi bỏ hoang đẫ lâu cần phải thống nhất quản lý và giao cho các đối tợng sử dụng đất. Điều này giúp cho xã nâng cao đợc hiệu quả sử dụng các đất hạn hẹp và quý giá này, phù hợp với luật pháp hiện hành tránh những xáo chộn gây khó khăn cho ngời sử dụng đất. Khi đã thống nhất đợc quỹ rồi thì việc thực hiện phơng án quy hoạch phân bổ quỹ đất cho các đối tợng sử dụng đất chuyên dùng và đất ở dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều khi cha quản lý quỹ đất về một mối.

Việc thực hiện phơng án quy hoạch sử dụng đất cũng phải dựa trên quỹ đất cuả xã, việc phân bố đất cho các nhu cầu sử dụng đất cũng phải dựa trên quỹ đất của xã. Do đó, khi thống nhất đợc quỹ đất cuả xã, nắm chắc đợc tổng quỹ đất của xã nó cho việc thực hiện phơng án quy hoạch sử dụng đất của xã đợc hoàn thiện hơn chuẩn xác hơn.

- Quản lý sử dụng ở phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, kết hợp giữa dân tộc và hiện đại, sử dụng tốt không gian với kiểu kiến trúc truyền thống bảo tồn văn hoá dân tộc. Dành diện tích đấng để trồng cây xanh bảo vệ, cải thiện môi tr- ờng, cảnh quan khu dân c. Hệ thống cấp thoát nớc, các công trình văn hoá thể thao cần đợc u tiên thích đáng.

Hiện nay trên địa bàn xã Tam Hiệp hệ thống cấp thoát nớc còn thiếu nhiều, các công trình cũ thì đẫ xuống cấp và nhiều nơi không thể sử dụng đợc nữa. Các công trình văn hoá thể thao còn thiếu, mới chỉ có các công trình cho ngời cao tuổi còn cho thanh thiếu niên thì cha có. Trên địa bàn xã cha có một sân bóng nào hoàn thiện dành cho thanh thiếu niên, ở thôn Huỳnh Cung có một sân bóng nhng cứ ma là lầy lội và sân bóng có diện tích còn hẹp. Trong những năm tới đây cần có phơng án quy hoạch xây dựng cải thiện các công trình này đa vào hoạt động.

Để thực hiện đợc điều này thì việc sử dụng đất phải tiết kiệm và hiệu quả. Dành quỹ đất thích đáng cho xây dựng các công trình này, mọi ngời dân phải chấp hành thực hiện tốt theo phơng án quy hoạch giúp cho quá trình thực hiện phơng án quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn xã có hiệu quả cao nhất.

- Xã cần có quy định mức đất cụ thể cho các đối tợng sử dụng đất dới mức tối đa theo pháp luật đất đai, quy định để hạn chế việc sử dụng lãng phí đất đai, phù hợp với sinh hoạt của xã hội công nghiệp hoá.

Tam Hiệp là xã ngoại thành Hà Nội có diện tích tơng đối nhỏ với tổng diện tích tự nhiên là 318,3826 ha việc định mức cho các đối tợng sử dụng đất là rất cần thiết. Một phần tránh sử dụng lãnh phí,một phần giúp cho công việc quy hoạch sử dụng đất đai nhanh chóng hơn.

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HÀ NỘI (2000-2020) (Trang 78 -80 )