0

Đánh giá hoạt động tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu của Công ty

Một phần của tài liệu TẠO NGUỒN VÀ MUA HÀNG XUẤT KHẨU TẠI HAPRO (Trang 60-66 )

- Huy động vốn từ chính lợi nhuận tích luỹ đợc của công ty:

2.3.3 Đánh giá hoạt động tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu của Công ty

giá trị nguồn hàng nông sản xuất khẩu của Công ty), thờng xuyên đạt và vợt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, năm 2003, giá trị nguồn hàng nông sản xuất khẩu từ hoạt động mua hàng đạt 236.943 triệu đồng, tăng 70,68% so với năm 2002, tăng 11,2% so với kế hoạch đề ra.

Trong các hình thức mua hàng, hình thức mua hàng theo đơn đặt hàng và hợp đồng kinh tế ký trớc chiếm tỷ trọng đáng kể (trên 80% giá trị nguồn hàng mua) với giá trị ngày càng tăng qua các năm. Cụ thể: năm 2001 tăng 38,36%, năm 2002 tăng 53,72%, năm 2003 tăng 74,81%. Hình thức mua hàng này giúp Công ty ổn định đợc nguồn hàng, có nguồn khá chắc chắn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mặt khác giúp Công ty tính toán đợc một cách chính xác và chặt chẽ các chi phí, so sánh giá mua và giá bán, giá mua với nhau để có đợc lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên, hình thức này có nhợc điểm là mang tính rủi ro. Khi giá cả lên xuống thất thờng, Công ty không kiểm soát nổi nên nhiều lô hàng phải chịu lỗ hoặc không có lãi khi giá xuất bằng giá mua. Tiếp đó là hình thức mua qua đại lý (chiếm tỷ trọng gần 12% giá trị nguồn hàng mua) và hình thức nhận bán hàng uỷ thác và ký gửi (chiếm tỷ trọng gần 2% giá trị nguồn hàng mua). Hình thức nhận bán hàng uỷ thác và ký gửi đem lại lợi nhuận thấp do Công ty chỉ nhận đợc chi phí uỷ thác, ký gửi, do đó Công ty không chú trọng hình thức này.

2.3.3 Đánh giá hoạt động tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu của Công ty Công ty

2.3.3.1 Những kết quả đạt đợc

Hoạt động tạo nguồn:

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tuỵ hết mình đối với công việc, Phòng Đối ngoại và Phòng Khu vực thị trờng đã nghiên cứu một cách chính xác đầy đủ các thông tin về thị trờng và tiềm lực của Công ty, giúp cho việc lập dự án đầu t đợc nhanh chóng, chính xác, đảm bảo thực hiện hiệu quả chiến lợc tạo nguồn hàng của Công ty. Việc xây dựng Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro nói chung và xây dựng

Xí nghiệp Liên hiệp Chế biến Thực phẩm Hà Nội, Xí nghiệp chè, Xí nghiệp Kho Vận Hng Yên nói riêng là một bớc đi hoàn toàn đúng đắn nhằm thực hiện chiến lợc tạo nguồn hàng nông sản xuất khẩu của Công ty.

Công ty cũng đã quản lý tốt việc triển khai các dự án đầu t, do đó đảm bảo đúng tiến độ thi công và thời gian hoàn thành các dự án.

Mặc dù chiến lợc tạo nguồn của Công ty mới đợc lập và thực hiện từ năm 2002, song giá trị nguồn hàng có đợc từ hoạt động này của năm 2003 đã tăng hơn so với năm 2002 là 7.674 triệu đồng (năm 2002 đạt 6.329 triệu đồng, năm 2003 đạt 14.003 triệu đồng). Đặc biệt, dự án xây dựng xí nghiệp Liên hiệp chế biến thực phẩm Hà Nội đã tỏ ra có hiệu quả, chẳng những gia tăng đợc nguồn hàng xuất khẩu về chất lợng và khối lợng mà còn tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới, đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế quốc dân.

Công tác huy động vốn đảm bảo cho các dự án tạo nguồn hàng nông sản xuất khẩu của Công ty đợc thực hiện rất hiệu quả. Ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà nớc cấp, nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, Công ty đã tích cực huy động vốn từ nguồn nhàn rỗi ngoài xã hội, từ cán bộ công nhân viên, từ các tổ chức tín dụng bằng cơ… chế vay vốn, góp vốn, cổ phần Do đó, không chỉ đảm bảo đủ vốn cho hoạt động… sản xuất kinh doanh nói chung, hoạt động tạo nguồn hàng nông sản xuất khẩu nói riêng mà chính cơ chế tạo vốn linh hoạt này đã góp phần tạo ra một lợng tài sản cố định tự tạo của Công ty có giá trị hàng chục tỷ đồng từ số vốn ban đầu rất ít ỏi.

Đối với các sản phẩm do các đơn vị của Công ty sản xuất, Công ty đã ban hành các quy trình kiểm tra chất lợng sản phẩm. Các quy trình này liên tục đợc bổ sung nhằm mục đích đảm bảo chất lợng cao nhất và ổn định cho mỗi sản phẩm của mình. Với phơng châm “chất lợng hàng hoá là uy tín, danh dự của Công ty”, ngay từ khi bớc vào sản xuất, phơng châm đó đã đợc quán triệt đến toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty và đặc biệt là cán bộ công nhân viên của các xí nghiệp, điều đó đã tạo ra uy tín lớn cho các mặt hàng xuất khẩu của Công ty.

Hoạt động mua hàng:

Công ty đã thiết lập đợc một mạng lới chân hàng rộng khắp cả nớc, quan hệ với nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam, do đó

đáp ứng kịp thời nhu cầu mua hàng nông sản cho xuất khẩu. Mạng lới chân hàng của Công ty hiện đợc thiết lập ở hơn 16 tỉnh, thành phố nh: Thanh Hoá, Nghệ An, Tây Nguyên, Quảng Trị, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Ninh,…

Công ty đã dựa vào điều kiện khí hậu, đất đai và lợi thế so sánh của từng vùng lựa chọn đợc những địa điểm tối u để mua từng loại sản phẩm. Ví dụ: lạc mua ở Nghệ An, Thanh Hoá, Miền Nam. Chè mua tại Sơn La, Phú Thọ, Lai Châu, Cao Bằng Gạo mua ở Thái Bình, Phú Thọ… …

Các hình thức mua hàng của Công ty tơng đối đa dạng: mua theo đơn đặt hàng và hợp đồng kinh tế ký trớc, mua qua đại lý và các trung gian thơng mại, nhận bán hàng uỷ thác và ký gửi, trong đó hình thức mua theo đơn đặt hàng và hợp đồng kinh tế ký trớc chiếm tỷ trọng lớn nhất (trên 80% giá trị nguồn hàng đợc mua).

Các mặt hàng nông sản xuất khẩu có đợc từ hoạt động mua hàng của Công ty ngày càng đợc mở rộng, ngoài những mặt hàng quen thuộc: gạo, lạc, tiêu... đã có thêm những mặt hàng mới nh: dợc liệu, hành đỏ, bột sắn... Do vậy, giá trị nguồn hàng từ hoạt động mua hàng của Công ty ngày càng tăng qua các năm. Năm 2000: 64.325 triệu đồng, 2001: 90.653 triệu đồng, 2002: 138.824 triệu đồng, 2003: 236.943 triệu đồng.

2.3.3.2 Những mặt còn tồn tại:

Hoạt động tạo nguồn:

Do đến năm 2002, Công ty mới bắt đầu xây dựng chiến lợc tạo nguồn hàng xuất khẩu nên mặc dù việc lập và triển khai dự án đầu t đợc thực hiện nhanh chóng và đạt hiệu quả cao, song phải đến cuối năm 2002, các xí nghiệp sản xuất này mới đi vào hoạt động. Mặt khác, do hầu hết các xí nghiệp trong dự án đầu t đều cha hoàn chỉnh nên tỷ trọng nguồn hàng nông sản xuất khẩu thu đợc từ hoạt động tạo nguồn của Công ty còn cha cao.

Công ty cũng cha tận dụng đợc các sản phẩm đặc trng của vùng nguyên liệu cạnh khu công nghiệp nh nhãn lồng Hng Yên, vải thiều Hải Dơng, ngô để đa dạng… hoá các sản phẩm nông sản chế biến phục vụ xuất khẩu của Xí nghiệp Liên hiệp chế biến thực phẩm Hà Nội.

Các hình thức tạo nguồn phục vụ xuất khẩu của Công ty còn cha đa dạng, chủ yếu là tự sản xuất hoặc thuê gia công chế biến sản phẩm.

Số dự án đầu t cho hoạt động tạo nguồn hàng nông sản xuất khẩu so với nhu cầu tạo nguồn còn thấp, do đó nhiều hợp đồng xuất khẩu của Công ty không có hàng để đáp ứng, Công ty phải đi mua hàng của các cơ sở khác.

Đối với một số mặt hàng nh chè, lạc,... Công ty vẫn cha có điều kiện vật chất, kỹ thuật cũng nh chuyên môn để chế biến thành những sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu theo một số quy cách nhất định nên vẫn phải thuê doanh nghiệp khác gia công chế biến.

Công tác nghiên cứu thị trờng và dự báo thị trờng còn nhiều hạn chế, chủ yếu là dự báo định tính mang tính chất chủ quan chứ không có công cụ định lợng một cách cụ thể.

Hoạt động mua hàng

Hàng nông sản có đợc từ hoạt động mua hàng của Công ty chủ yếu là ở dạng thô hoặc mới qua sơ chế nên chất lợng hàng còn thấp, hiệu quả xuất khẩu cha cao.

Dự báo về năng lực cung ứng nguồn hàng của các cơ sở sản xuất, chế biến và các trung gian thơng mại còn nhiều sai lệch, do đó hoạt động mua hàng không sát với nhu cầu thực tế, bỏ lỡ nhiều hợp đồng xuất khẩu.

Một số chuyến hàng xuất khẩu, hàng bị trả lại do chất lợng hàng mua không tốt, không đúng với yêu cầu của khách hàng nớc ngoài và mẫu mã chào bán.

Trong một số trờng hợp, các cơ sở sản xuất chế biến thấy giá hàng trên thị tr- ờng lên cao hơn giá Công ty mua nên đã tìm cách huỷ hợp đồng để bán cho Công ty khác.

Khâu kiểm tra chất lợng khi mua còn hạn chế, chủ yếu dựa vào trực quan của cán bộ mua hàng. Với cách kiểm tra này, Công ty chỉ kiểm tra đợc với một lợng nhỏ hàng hoá, chất lợng hàng đã qua kiểm tra cũng mới chỉ ở mức trung bình chứ cha đáp ứng đợc yêu cầu cao của những thị trờng khó tính.

Chi phí mua hàng nông sản xuất khẩu của Công ty cao, lợi nhuận thu đợc thấp. Công ty cha khai thác mua các mặt hàng nông sản khác mà Việt Nam có tiềm năng: cao su, điều, rau quả...

2.3.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế:

Hoạt động tạo nguồn:

Do Công ty xây dựng chiến lợc tạo nguồn hàng xuất khẩu muộn và một số các xí nghiệp sản xuất trong các dự án này vẫn cha hoàn thiện. Trong những năm tiếp theo, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Thành phố, các Sở, Ban, ngành... sau khi các xí nghiệp này hoàn thiện, hoạt động tạo nguồn hàng xuất khẩu của Công ty chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao.

Chiến lợc tạo nguồn hàng nông sản xuất khẩu của Công ty mới chỉ tập trung vào cụm công nghiệp Hapro ở Gia Lâm, cha có chiến lợc đầu t xây dựng các cơ sở sản xuất, chế biến khác cũng nh xây dựng hệ thống kho bãi bảo quản ở các vùng chuyên canh.

Công ty còn ngần ngại liên doanh, liên kết hoặc đầu t cho cơ sở sản xuất, chế biến để sản xuất hàng nông sản xuất khẩu vì vốn đầu t ban đầu cho việc gieo trồng và sản xuất mặt hàng này rất lớn, giá trị mặt hàng không cao, phải mất một thời gian dài mới thu đợc vốn mà sự ràng buộc pháp lý đối với các cơ sở liên doanh, liên kết, các cơ sở mà Công ty đầu t vốn lại không cao, khả năng huỷ hợp đồng vẫn có thể xảy ra.

Hoạt động mua hàng:

Hầu hết các cơ sở chế biến hàng nông sản mà Công ty quan hệ đều có phơng tiện chế biến thô sơ, lạc hậu nên năng suất thấp, chất lợng không cao, hàng hoá chủ yếu ở các dạng thô hoặc mới qua sơ chế. Đây cũng là tình trạng chung của các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Mặt khác, Công ty lại không có các phơng tiện, máy móc hiện đại để có thể chế biến các mặt hàng này thành các sản phẩm đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu nhất định, do đó mặt hàng nông sản xuất khẩu của Công ty chủ yếu ở dạng thô hoặc mới qua sơ chế.

Đội ngũ cán bộ nghiệp vụ mặt hàng của Công ty còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, một số cán bộ còn cha thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, cha sâu sát với thực tế khiến cho hoạt động mua hàng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khâu kiểm tra chất lợng hàng mua nên mới dẫn đến tình trạng hàng xuất khẩu không đạt chất lợng

yêu cầu và bị trả lại. Mặt khác, khả năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ nghiệp vụ, khả năng đấu tranh giành chất lợng hàng hoá, năng lực thực hiện hợp đồng khi giá cả có biến động còn cha cao.

Nghị định 57 CP đã mở rộng tối đa quyền trực tiếp xuất khẩu cho mọi doanh nghiệp làm tăng số lợng các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu dẫn đến việc cạnh tranh mạnh mẽ, cạnh tranh không lành mạnh. Công ty phải cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản khác trong nớc. Thêm vào đó, do cơ chế mua hàng nông sản xuất khẩu với các cơ sở chế biến và các đối tác mua bán trung gian của Công ty còn cha chặt chẽ, cha tạo đợc mối quan hệ bền chặt, vững chắc với các cơ sở này nên dẫn đến việc các cơ sở chế biến, các đối tác mua bán trung gian bán hàng cho các doanh nghiệp khác khi giá lên cao. Ngoài ra, trong một số trờng hợp, việc huỷ hợp đồng của các cơ sở này còn là do sự chênh lệch về giá trên thị trờng của các mặt hàng nông sản mà Công ty mua giữa thời điểm ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng quá lớn, nếu thực hiện hợp đồng các cơ sở này sẽ phải chịu lỗ cao.

Chi phí mua hàng nông sản xuất khẩu của Công ty cao là do các chân hàng của Công ty kéo dài từ Bắc vào Nam nên chi phí đi lại, chi phí quản lý cao làm… tăng chi phí mua hàng. Ngoài ra, chi phí tăng cao còn là do có nhiều hợp đồng xuất khẩu lớn, hàng phải đợc mua từ nhiều vùng, nhiều địa phơng mới đảm bảo số lợng và chất lợng theo hợp đồng.

Chơng III - Giải pháp tạo nguồn và mua hàng nông sảN Xuất khẩu ở Công ty Sản Xuất- Dịch vụ

và Xuất nhập khẩu Nam Hà nội

3.1Các nhân tố tác động đến hoạt động tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu của Công ty

Một phần của tài liệu TẠO NGUỒN VÀ MUA HÀNG XUẤT KHẨU TẠI HAPRO (Trang 60 -66 )